עיריית ת"א תחזיר 85 מיליון שקל שנגבו בארנונה על חניות

בעקבות עתירת לשכת המסחר תל-אביב והמרכז וגופים נוספים ולאחר 7 שנים של הליכים, אושר הסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד עירית תל-אביב | העירייה תשיב 85 מיליון ש"ח בגין ארנונה שנגבתה על חניות ללא תשלום במבנים שאינם למגורים ותפחית את התעריף לחניונים מסוג זה בעשרות אחוזים

עיריית תל אביב | צילום (אילוסרטציה): שאטרסטוק

בית המשפט המחוזי בתל-אביב, אישר אתמול (יום ב'), הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד עירית תל-אביב בשל העלאת ארנונה על חניונים ללא תשלום בבניינים שאינם משמשים למגורים. ראשיתה של המחלוקת בשנת 2015, עת העלתה עירית תל-אביב את תעריף הארנונה לשטחים המשמשים לחניית כלי רכב ללא תשלום בבניינים שאינם משמשים למגורים בשיעור חד של יותר מ- 50%, מ- 42.7 ש"ח למ"ר לשנה באזור 1 ( 36.5 ש"ח למ"ר ביתר האזורים) לכ- 65 ש"ח למ"ר. העיריה לא בקשה את אישור שרי הפנים והאוצר להעלאה זו, משום שלטענתה היה מדובר בתיקון טעות היסטורית בצו הארנונה. השתת חיוב בתעריף המזערי הקבוע בתקנות "למשרדים, שירותים ומסחר" מקיימת את התקנות ואינה מצריכה אישור להעלאה חריגה של הארנונה, כך נטען על-ידי העיריה.

בעקבות מהלך זה הוגשו מספר תובענות יצוגיות ואף עתירות מנהליות, אשר אחת מהן גם של לשכת המסחר תל-אביב והמרכז. לאחר שעתירת לשכת המסחר נדחתה, ערערה לשכת המסחר לבית המשפט העליון ולאחר מכן ערערו לבית המשפט העליון גם גופים נוספים.

בעתירות הראשונות, המבקשים והעותרים בהליכים שנפתחו כנגד העיריה טענו, כי חניה ללא תשלום אינה "משרדים, שירותים או מסחר" בתקנות, אלא היא "נכס אחר" שלא חל עליו התעריף המזערי לסיווג "משרדים, שירותים ומסחר" – זאת כפי שפירשה העיריה ונהגה בפועל במשך יותר משני עשורים. בהליכים התייצב היועץ המשפטי לממשלה דאז, אשר לא רק שצידד בעמדת העיריה, אלא חיווה את דעתו שהתעריף הנכון הוא תעריף העסק אותו משמשת החניה – תעריף שלרוב גבוה כמעט פי 10 מתעריף חניה ללא תשלום.

בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת היועץ המשפטי לממשלה ובעקבות פסק הדין הוגשו שורה של ערעורים לבית המשפט העליון, אשר קיים באופן חריג שני דיונים. בית המשפט העליון השמיע את הערותיו והמליץ לכל הצדדים  לקיים גישור בפני השופט המחוזי בדימוס יצחק ענבר. הצדדים פנו לגישור במסגרתו הגיעו להסדר פשרה שיאוגד בתובענה ייצוגית אחת, אשר תאחד למעשה את התובענות הייצוגית ותיישב את כלל המחלוקת, בכל ההליכים ובכל הערכאות, ושתנוהל על-ידי שלושת משרדי עורכי הדין הגדולים והמובילים בתחום המיסוי המוניציפאלי  – מוסקוביץ, אזרואל; פלג, כהן, דויטש; וכץ גבע, איצקוביץ. במסגרת הסדר הפשרה שגובש הוסכם כי העיריה תשיב 60 מיליון ש"ח בגין ארנונה שנגבתה על חניונים ללא תשלום, המהווים כ- 45% מהגביה העודפת בשנים 2015-2021 וכן כי החל משנת 2022 תחזור העיריה לתעריף המופחת שהיה נהוג עד לשנת 2015, דבר המזכה בהחזר ארנונה נוסף של כ- 25 מיליון ש"ח ומעמיד את סך ההשבה לציבור על 85 מיליון ש"ח.

בית המשפט המחוזי מפי השופט אליהו בכר אישר את הסכם הפשרה, תוך שהוא מציין שלא הוגשו התנגדויות להסדר ואף היועצת המשפטית לממשלה הודיעה שהיא אינה מבקשת להתערב בו. בית המשפט ציין כי מדובר בהסדר פשרה ראוי, הוגן וסביר הנוגע להליכים מורכבים וממושכים, אשר מגלמים סיכונים רבים למבקשים, ושהביאו תועלת רבה ומשמעותית לקבוצה ביחס לעבר ולעתיד.

כתיבת תגובה