עליה או ירידה? תמונת מצב הבניה ומחירי הדירות

למרות ירידה בהתחלות הבניה לאחר ניכוי עונתיות ישנה עלייה בכמות רכישת הדירות ברבעון השלישי • במחירי הדירות נרשמה עלייה של 0.2 אחוזים • העלייה הגבוהה ביותר במחוז ירושלים עם 1.2 אחוזים

מחירי הדיור | אילוסטרציה: שאטרסטוק

האטה בשוק הבנייה לצד עלייה נוספת במחירי הדירות. זאת המסקנה שעולה מעיון בדוחות על שוק הנדל”ן המתפרסמים מטעם הלמ”ס. מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2019, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי-אוגוסט, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.2 אחוז.

בנוסף, מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי אוגוסט-ספטמבר 2019, לעומת אוגוסט-ספטמבר 2018, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.9%. במבט לאחר ניתן לראות התמתנות בקצב עליית המחירים ביחס לתחילת העשור, עד כדי ירידות מחירים בשלושת הרבעונים האחרונים של שנת 2018. אולם החל מתחילת שנת 2019 התחדשו עליות המחירים השנתיות, אם כי בקצב יחסית מתון (העלייה הגבוהה ביותר נרשמה בינואר 0.9%).

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

לעלייה במחירי הדירות, מצטרפת ירידה משמעותית של 14.8%, בכמות המבוקשת של דירות חדשות, בחודשים יולי-ספטמבר 2019. הכמות מורכבת מדירות חדשות שנמכרו ומדירות חדשות שלא למכירה (לדוגמא: לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה, לדיור מוגן, לעמותות, להוסטלים ולמעונות סטודנטים).

מדובר בסך הכל ב-11,280 דירות וההשוואה היא לעומת שלושה חודשים קודמים (אפריל-יוני 2019). עם זאת הנתונים לאחר ניכוי העונתיות, מצביעים על ירידה של 12.6%. מעיון נוסף בנתונים ניתן לראות כי הכמות המבוקשת של דירות חדשות מורכבת מ-66.0% דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב, ומ-34.0% דירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן והירידה בשני הפרמטרים כלל לא שווה.

בשלושת החודשים יולי-ספטמבר 2019, נמכרו כ-7,440 דירות חדשות, המהווים ירידה של 2.7% לעומת שלושת החודשים הקודמים (אפריל-יוני 2019). בלמ”ס מציינים כי לאחר ניכוי העונתיות, מסתמנת בתקופה זו דווקא עלייה של 2.7% לעומת התקופה הקודמת. גם בחינת נתוני המגמה, מראה כי מספר הדירות החדשות שנמכרו, עלה מחודש אפריל 2018 ב-2.4% בממוצע לחודש.

את העלייה במכירת דירות חדשות, ניתן לבחון גם בהתאם לדיווח לרשות המסים. בשלושת החודשים יולי-ספטמבר 2019 דווחו לרשות המסים כ-9,550 עסקאות של מכירת דירות חדשות. דבר המבטא עלייה של 16.7%, לעומת שלושת החודשים הקודמים, בהם דווחו רק כ-8,180 עסקאות.

870/135 ליינר ארטקל

לעומת זאת, בגזרת הדירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן, נרשמת ירידה של 31.5% לעומת שלושת החודשים הקודמים (אפריל-יוני 2019). לאחר ניכוי העונתיות הירידה גדולה אף יותר 32.8%. בסך הכול, מספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן בחודשים יולי-ספטמבר 2019 עומד על כ-3,830 דירות.

בחלוקה גאוגרפית של הנתונים, ניתן לראות כי 23% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות היו במחוז המרכז, לעומת כ-7.2% בלבד במחוז ירושלים. בנוסף חלקן של הדירות שנמכרו הוא כ-81.7% מהכמות המבוקשת במחוז תל אביב, כ-77.0% במחוז המרכז, כ-75.2% במחוז חיפה, לעומת 35.5% במחוז הצפון.

ברשימת היישובים שבהם נמכרו יותר מ-150 דירות במהלך שלושת החודשים האחרונים, קוטפת חריש את המקום הראשון עם 407 דירות – עלייה של כ-13% משלושת החודשים הקודמים. ירושלים עם 364 דירות (31%), רמת גן 317 דירות (34%) ותל אביב עם 288 דירות – דבר המצביע על ירידה במכירות של 8.5%.

בחודשים יולי-ספטמבר 2019, 83.3% מסך הדירות שלא למכירה נבנו למטרת שימוש עצמי (בנייה עצמית ו”בנה ביתך”). מתוכן, 36.8% נבנו במחוז הצפון, כ-21.9% – במחוז הדרום, 17.0% – במחוז מרכז, 10.4% – במחוז חיפה, 6.4% – במחוז תל אביב ו-5.4% נבנו במחוז ירושלים.

בפילוח גאוגרפי של עליות המחירים, ניתן לראות כי אזור ירושלים רושמת את העלייה הגבוהה ביותר (1.2%), מרכז (1.2%), ואילו שאר המחוזות רושמים ירידה: צפון (0.2%-), חיפה (0.5%-), תל אביב  (0.8%-) ודרום (0.3%-).

מהשוואת העסקאות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, (אוגוסט-ספטמבר 2019, לעומת אוגוסט-ספטמבר 2018), לא נמצאו מחוזות בהם נרשמו ירידות מחירים שנתיות. אולם עליות מחירים בולטות נרשמו במחוזות צפון (3.5%), תל-אביב (1.9%) וחיפה (1.0%), יתרת המחוזות רשמו עליות מתונות יחסית.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה