עלייה של כ-50% בפניות לרשות הפרטיות

הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת דו”ח פעילות מקיף לשנים 2019-2020: 244 הליכי פיקוח רוחב, עלייה של 22% בפתיחת הליכי אכיפה מנהליים וכלים חדשים לטיפול באירועי אבטחה חמורים • עלייה של כ-50% במספר פניות הציבור שהתקבלו ברשות להגנת הפרטיות: כ-1,400 פניות שמתוכן כ-400 תלונות, התקבלו בשנת 2020

אבטחת מידע, הגנה על הפרטיות | צילום : Maksim Kabakou, שאטרסטוק

הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים מפרסמת דו”ח דו שנתי לסיכום פעילותה בשנת 2019-2020.

כפי שניתן להתרשם מפעילות הרשות המוצגת בדו”ח, שנת 2020 הייתה שנת שיא בתולדות הרשות להגנת הפרטיות, הן מבחינת היקפי פעילותה והן מבחינת מידת השפעתה ומעורבותה בכל הנוגע להגנה על הזכות לפרטיות של הציבור. בשנה זו הרשות פרסמה מספר חסר תקדים של הנחיות, המלצות ומסמכי מדיניות במגוון רחב של נושאים משמעותיים ובעלי השלכה רוחבית על מגזרי המשק השונים ופעלה לקידום רפורמה רחבה, מקיפה ונחוצה בחוק הגנת הפרטיות, אשר נחקק לפני כ-40 שנה.

בתקופה זו, לראשונה בתולדות הרשות, עוגן בחקיקה ראשית מעמדה כגורם המייעץ לממשלה בנושאי מדיניות בתחום הפרטיות, עת נקבעה חובתו של צוות השרים הדן בהארכת ההסתייעות בשירותי הביטחון הכללי לקבל החלטתו בהתחשב, בין היתר, בחוות דעת מטעם הרשות אשר תבחן את הפגיעה בפרטיות וקיומן של חלופות לפגיעה זו.

הרשות פעלה רבות בתחום זה, באמצעות סדרת חוות דעת שהגישה לצוות השרים ופרסמה לציבור (13 במספר), בהשתתפות בדיונים המקצועיים בנושא, לרבות בצוות השרים, בכנסת ובפורומים מקצועיים שונים, ותרמה משמעותית לגיבוש הסדרים מידתיים יותר בהיבטי פרטיות, במסגרת המאבק במגפה.

פסק דינו של בג”ץ בנושא מיום 1.3.21, בהרכב של שבעה שופטים, אימץ למעשה את תוכן המלצת הרשות בנוגע למתכונת הצמצום של ההסתייעות בשב”כ והוא כולל התייחסות משמעותית למעמדה של הרשות בתהליך, לחוות הדעת שהוגשו על ידה, לתוכנן ולהמלצות הרשות במסגרתן.

השפעה על כלל מגזרי המשק

בשנתיים החולפות מיקדה הרשות את פעולות האכיפה וההרתעה שלה בתחומי דיני הגנת הפרטיות, במטרה להביא לאכיפה אפקטיבית יותר שתוביל להשפעה משמעותית על כלל מגזרי המשק. במסגרת פיקוחי הרוחב השלימה הרשות בשנת 2020, 244 הליכי פיקוח רוחב. אלה בוצעו בשבעה מגזרים בסיכון מוגבר לפרטיות, לרבות רשויות מקומיות, חברות המעניקות שירותי סיעוד, סוכנויות ביטוח, חברות המספקות שירותי סיוע במימוש זכויות רפואיות ועוד.

לקראת סוף 2020 הרשות החלה בפעילות פיקוח רוחבית בקרב 214 גופים נוספים בארבעה מגזרים ובהם חברות קמעונאות מזון ודלק, חברות כוח אדם והשמה, מרפאות וגופים המעניקים שירותי כירורגיה וקוסמטיקה רפואית וקרנות ביטוח וקופות גמל ייעודיות.

עליה בפתיחת הליכי אכיפה מנהליים

בשנת 2020 הגבירה הרשות באופן משמעותי את פעולות האכיפה. במסגרת כך חלה עליה של 22% בפתיחת הליכי אכיפה מנהליים שנסובו בעיקר סביב סוגיות הקשורות באבטחת מידע ובשימוש במידע שלא למטרה. בשנת 2020 ניהלה הרשות 107 הליכי אכיפה מנהליים לעומת 88 בשנת 2019.

Inner article

אירועי אבטחה חמורים

במהלך השנתיים האחרונות הפעילה הרשות כלים חדשים לטיפול באירועים מסוג זה במטרה להבטיח הגנה מיטבית על פרטיות הציבור שהיה חשש שמידע על אודותיו דלף. כך למשל, הרשות הורתה לחברות על אי העלאת מערכות החברה בהן התרחש האירוע, עד שלא התקבלו אינדיקציות שמצב המערכות בטוח מבחינת אבטחת המידע. כמו כן, הרשות עשתה לראשונה שימוש בסמכותה ודרשה מהחברה בה התרחש האירוע, לשלוח הודעה אישית לנפגעים, בנוסח שמתואם איתה, לשם מניעת נזק נוסף וצמצום הנזק שכבר התרחש. אירועי אבטחה חמורים שטופלו על ידי הרשות אירעו בסקטורים שונים, ובין היתר בסקטורים הבאים: סקטור הטכנולוגיה אשר כולל חברות טכנולוגיה וחברות פיתוח (31.34%), סקטור חברות האינטרנט והתקשורת (30.6%), סקטור פיננסי-עסקי הכולל חברות וסוכנויות ביטוח (10.45%), גופים ציבוריים (4.48%) וסקטור הבריאות הכולל את קופות החולים, בתי החולים ועוד (12.69%).

קידום תיקוני חקיקה 

הרשות להגנת הפרטיות פעלה באופן בלתי מתפשר, גם בתקופת משבר הקורונה וגם בהתקיימן של מערכות חוזרות לבחירות לכנסת לשם קידום תיקונים הכרחיים בחוק הגנת הפרטיות משנת 1981 והתאמתו לעידן הדיגיטלי. התיקונים עוסקים בין היתר בהרחבה משמעותית של סמכויות האכיפה של הרשות, באופן שישפר את יכולות הפיקוח והאכיפה של הרשות ויקנה לה כלים לשם מתן מענה הולם לסיכונים הגוברים לזכות לפרטיות בעידן הדיגיטלי. בנוסף, בשנת 2020 פורסם על ידי משרד המשפטים תזכיר חוק אשר נועד לעדכן את ההגדרות הבסיסיות בחוק הגנת הפרטיות (שחלקן לא עודכנו מאז חקיקת החוק לפני 40 שנה), ולצמצם באופן משמעותי את חובת רישום מאגרי מידע. תיקוני החקיקה נדרשים גם על רקע הצורך לשמר את מעמד התאימות (Adequacy) שניתן לישראל על ידי האיחוד האירופי בשנת 2011, כמדינה שרמת ההגנה על מידע אישי בה, תואמת את הסטנדרט והדין האירופי.

מאמינים ברשות הפרטיות

בשנת 2020 חלה עליה בהיקף פניות הציבור והתלונות שהתקבלו ברשות להגנת הפרטיות. בשנה זו התקבלו ברשות 1,470 פניות ציבור מתוכן 399 תלונות. בשנת 2019 התקבלו ברשות 1,000 פניות ציבור מתוכן 224 תלונות. מרבית הפניות בשנים 2019 ו- 2020 עסקו בהסכמה (22%), אבטחת מידע (18%) ורישום מאגרי מידע (18%).

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה