עלייה של 162% בעסקים המוצעים למכירה || הריבית במשק תרד?

לצד הוצאות המלחמה המתגלגלות למשק כולו – חלק גדול של עסקים מציעים את עסקיהם למכירה: עליה של 162% בחודשים דצמבר 2023 וינואר 2024 | לקראת ההחלטה על גובה הריבית קורא איגוד לשכות המסחר: "על נגיד בנק ישראל להמשיך בהורדת שיעור הריבית במשק. המשק הישראלי במצב חירום"

חנות להשכרה | צילום אילוסטרציה: אוליביה פיטוסי, פלאש 90

נשיא איגוד לשכות המסחר, אוריאל לין, בקריאה לנגיד בנק ישראל להורדת הריבית במשק. לין הדגיש את העובדה שהמגזר הכלכלי בישראל הוא במצב חירום. לדבריו, הדבר משתקף באופן ברור מסיכום הנתונים הכלכליים של הרבעון האחרון בשנת 2023:  ירידה בפעילות העסקית של 33% וירידה בצריכה הפרטית של 27%.

יחד עם זאת המשק מתמודד עם הוצאות מלחמה גבוהות ושירות מילואים של מאות אלפים.  עסקים בישראל נפגעים קשה. חלק מהעלויות המוטלות עליהם, מקורו בשיעור הריבית הגבוה והצורך לשרת את החובות. עסקים רבים, משקי בית ומשלמי משכנתאות נאלצים לפנות למקורות מימון יקרים.

חלק גדול של עסקים כבר מציעים את עסקיהם למכירה.  עליה של 162% בחודשים דצמבר 2023 וינואר 2024.  במצב זה חובה להמשיך ולהוריד את מחיר האשראי ואת נטל הריבית.

לדבריו, מדיניות בנק ישראל בשנה האחרונה הפרה את האיזון הנכון בין המערכת הבנקאית לבין המגזר העסקי ומשקי הבית. מול העלאת שיעור הריבית על הלוואות לא היתה הפחתה בנטל האגרות הבנקאיות.  מצב זה מחייב תיקון.

עוד אמר לין, כי בתקופה זו, בה עסקים רבים נאלצים ליטול אשראי על מנת לשרוד תקופות מעבר חריגות, הכרח הוא להמשיך בהורדת עלות ההלוואות.

כתיבת תגובה