על חשבון ‘יינות ביתן’: ‘יוחננוף’ רשמה ב-2020 עליה של 11.3%

רבעון שיא ליוחננוף: רווח נקי של כ-68.2 מיליון שקל, זינוק של פי 3 לעומת הרבעון המקביל בשנת 2019 • עליה של 224% ברווח התפעולי ברבעון לעומת הרבעון המקביל • עליה של כ-15.5% במכירות החנויות הזהות ברבעון הרביעי • הרשת סיימה את 2020 עם הכנסות של כ-3.3 מיליארד שקל, עלייה של כ-11.3% לעומת 2019

יוחננוף סניף פתח תקווה | צילום מדף הפייסבוק של החברה

חברת יוחננוף, המפעילה רשת מרכולים ברחבי הארץ, מדווחת על תוצאות 2020 והרבעון הרביעי של שנת 2020. ההכנסות השנתיות הסתכמו בכ-3.3 מיליארד שקל, עלייה של כ-11.3% לעומת כ-3  מיליארד שקל אשתקד.

הגידול נובע מגידול במכירות בחנויות הזהות ומפתיחת חנויות חדשות. ההכנסות המדווחות הסתכמו בכ-3.1 מיליארד שקל, עלייה של כ-8.4% שקל לעומת כ-2.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. הגידול נובע מגידול במכירות בחנויות הזהות ומפתיחת חנויות חדשות. המכירות בחנויות הזהות עלו בכ-6.8% לעומת אשתקד.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

 הרווח הגולמי ב- 2020 הסתכם בכ-831.4 מיליון שקל לעומת כ-700.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-18.6%. שיעור הרווח הגולמי מההכנסות1 עמד על כ-25.2% לעומת שיעור רווח גולמי של כ-23.6% בתקופה המקבילה. השיפור בשיעור הרווח הגולמי נובע, בין היתר, מניהול יעיל של המלאי ואובדן המלאי ומשיפור תנאי הסחר של החברה.

הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות בנטרול הוצאות חד פעמיות בגין תרומות (בנטרול IFRS 16) הסתכם בכ-217.2 מיליון שקל, עלייה של כ-73.6% לעומת כ-125.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח התפעולי הסתכם בכ-7.0% לעומת כ-4.3% בתקופה המקבילה. בשנת 2020 תרמה יוחננוף תרומות מיוחדות וחד פעמיות בסך של כ-6.4 מיליון שקל (לפני מס).

הרווח לתקופה בנטרול הוצאות חד פעמיות בגין תרומות והוצאות בגין גריטת סניפי יינות ביתן (בנטרול IFRS 16) הסתכם בכ-170.5 מיליון שקל ב-2020 לעומת כ-95.7 מיליון שקל ב-2019 – עלייה של כ-78% (יוחננוף רושמת חלק מעלויות רכישת סניפים המיוחסות לציוד ולשיפורים במושכר כהפסד הון בדוח הרווח והפסד).

הרווח לתקופה (בנטרול IFRS 16) הסתכם בכ-135.8 מיליון שקל לעומת כ-95.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה – עלייה של כ-42%. שיעור הרווח הסתכם בכ-4.3% לעומת כ- 3.3% ב-2019.

ה-EBITDA בנטרול הוצאות חד פעמיות בגין תרומות (בנטרול IFRS 16) הסתכם בכ-269.3 מיליון שקל – עלייה של כ-55.6% לעומת EBITDA של כ-173 מיליון שקל. שיעור ה-EBITDA בנטרול הוצאות חד פעמיות בגין תרומות (בנטרול 16  (IFRS הסתכם בכ-8.6% לעומת כ-6% בתקופה המקבילה.

ה-EBITDA הסתכם בכ-368.3 מיליון שקל (כ-11.8% מההכנסות), עלייה של כ-38.4% לעומת EBITDA של כ-266 מיליון שקל (כ-9.2% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

יוחננוף היא רשת מרכולי ענק המונה כיום 28 סניפי סופר-שוק פעילים בפריסה ארצית בבעלות משפחת יוחננוף, כאשר עד אמצע 2021 צפויה החברה להפעיל 35 סניפים לפחות. הרשת החלה את דרכה כחברה סיטונאית בשנות השבעים כשנוסדה על ידי אילנה ומרדכי יוחננוף, מנוהלת ונמצאת עד היום בשליטת משפחת יוחננוף. בשנת 1992 החלה החברה בפעילות קמעונאית מורחבת ושומרת על צביון משפחתי בהובלת המנכ”ל איתן יוחננוף. סניפי הרשת מטבריה ועד נתיבות, ממוקמים באזורי תעשייה ומסחר. בשנת 2019 הונפקה החברה לציבור בבורסה הישראלית וניירות הערך שלה נסחרים כחלק ממדד ת”א 90.

Inner article

בחודש פברואר 2021 התקשרה יוחננוף בהסכם לרכישת השליטה (50.1%) ברשת ‘זול סטוק’ מהרשתות הגדולות בארץ המפעילות חנויות המוצרים לבית במחירי דיסקאונט, תמורת 45 מיליון שקל, לפי שווי של כ-90 מיליון שקל. זול סטוק מפעילה מעל ל-50 חנויות ברחבי המדינה ועד חודש מאי צפויה החברה להפעיל מעל ל-60 חנויות.

איתן יוחננוף | צילום: גבע טלמור

איתן יוחננוף, מנכ”ל ומבעלי רשת יוחננוף: “אנו מסכמים רבעון שיא ושנה משמעותית בדרך למימוש האסטרטגיה של הרשת להגיע לכל בית בישראל. הדוחות משקפים את חוסנה של הרשת, לא רק ברווחיות אלא גם בניהול ובתפעול לצד התרחבות וצמיחה לתחומים חדשים, כחלק מהראייה לטווח הארוך. בימים אלו אנו נכנסים לראשונה לפעילות נון-פוד, עם רכישת השליטה בזול סטוק, ואנו צופים צמיחה והצפת ערך בשני התחומים, מזון ומוצרים לבית. הסינרגיה בין החברות תביא לבשורה צרכנית משמעותית וערך רב לציבור”.

הערה:

הנתונים המספריים של הכנסות ורווחים נתונים:

בנטרול השפעת הטיפול החשבונאי בהסדרי קונסיגנציה.

בנטרול תרומות מיוחדות בסך של כ-7.5 מיליון ש”ח ברבעון השלישי של שנת 2020 ובקיזוז השתתפות בתרומות בסך כ-1.1 מיליון ש”ח ברבעון הרביעי של שנת 2020 ובסה”כ כ-6.4 מיליון ש”ח בשנת 2020.

בנטרול הוצאות חד פעמיות בגין תרומות והוצאות בגין גריטת סניפי יינות ביתן.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה