עמיתים העמידה למיכמן 50 מיליון ש' לתיקי האשראי שלה

עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות מעמידה למיכמן אשראי בסך של 50 מיליון ש"ח | סך היקף האשראי מעמיתים מסתכם ב-120 מיליון ש"ח בהתאם להסכם מימון בין הצדדים | היקף תיק האשראי של מיכמן ברבעון השני לשנת 2022 צמח לכ-604 מיליון ש"ח, ובסוף אוגוסט הסתכם תיק האשראי בכ-650 מיליון ש"ח

יניב ביטון מייסד ומנכ"ל מיכמן אשראי לעסקים | צילום: סיון פרג'

מיכמן אשראי לעסקים, חברת האשראי, הודיעה היום (א') כי חתמה עם גופים המנוהלים על ידי עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות על נספח להסכם מסגרת האשראי הבכיר בסך 120 מיליון ש"ח, שנחתם בין הצדדים בתאריך 31 במרץ 2022. לפי הנספח להסכם, עמיתים תעמיד למיכמן אשראי בכיר בסך של 50 מיליון ש"ח, שישמש כבסיס לצורך הגדלת מקורות האשראי של החברה, הרחבת היקף פעילותה והגדלת תיק האשראי, וזאת לאחר העמדת 70 מיליון ש"ח למיכמן ברבעון השני של שנת 2022.

מסגרת האשראי הבכיר הכוללת מעמיתים תישא ריבית בטווח של פריים פלוס 1.6% עד 2.5%. כמו כן, נקבעו תנאים נוספים כמקובל בעסקאות אשראי מסוג זה.

מיכמן נמצאת במגמת צמיחה מתמשכת. הגידול בתיק האשראי של החברה מרבעון לרבעון משקף את הביקוש הגבוה לאשראי ולמוצרי החברה מצד כלל הלקוחות. היקף תיק האשראי של החברה ברבעון השני לשנת 2022 צמח לכ-604 מיליון ש"ח, כאשר נכון לסוף אוגוסט 2022 הסתכם תיק האשראי בכ-650 מיליון ש"ח.

דורון ספיר, יו"ר החברה ויניב ביטון, מנכ"ל מיכמן אשראי לעסקים מסרו: "מיכמן רואה בהעמדת האשראי הבכיר הבעת אמון של עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות, הגוף המוסדי הגדול בישראל, בפעילות החברה ובהנהלתה. הסכם המימון עם עמיתים מאפשר לנו את המשך הצמיחה המהירה, וזאת כחלק מבניית תשתית חזקה ומקצועית לטווח הארוך.

 

"מיכמן תמשיך להתפתח ולצמוח תוך שמירה קפדנית על פיזור תיק האשראי, איכות החיתום, הבקרה והתהליכים התפעוליים".

 

כתיבת תגובה