עמלות העו"ש בירידה, כרטיסי החיוב עלו ב-18%

בגלל המט"ח והקניות מהבית בתקופת הקורונה – עלות כרטיסי חיוב הסתכמה ב-13.1 ₪, עלייה של כ-18% בהשוואה ל-2020 | כך עולה מהדיווח התקופתי של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית | מסיכום המחצית הראשונה לשנת 2021 עולה כי נמשכה מגמת הירידה ביחס סך ההכנסות מעמלות לנכסי המערכת הבנקאית

המפקח על הבנקים יאיר אבידן | צילום: דוברות בנק ישראל

הפיקוח על הבנקים הגיש היום לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח התקופתי למחצית הראשונה של 2021 אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדוח מבוסס על דיווח התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי על עמלות שנגבו במהלך המחצית הראשונה לשנת 2021.

במהלך המחצית הראשונה לשנת 2021 נמשכה מגמת הירידה ביחס סך ההכנסות מעמלות לנכסי המערכת הבנקאית. מגמת ירידה זו החלה לאחר הרפורמה בשנת 2008, ועד היום נרשמה ירידה בשיעור מצטבר של כ-45%. ירידה זו מיוחסת, בין היתר, למכלול המצטבר של פעולות הפיקוח בנושאי עמלות מגוונים בשנים האחרונות. הירידה במחצית הראשונה בשנת 2021 ממשיכה מגמה זו, אך גם מושפעת במידה רבה ממשבר נגיף הקורונה אשר המשיך לתת את אותותיו בפעילות המשק ומשקי הבית בתקופה זו. 

250/200 סייד בר + קובייה

עיקר הסכום ששולם על ידי הציבור, יחידים ועסקים קטנים, על עמלות בנקאיות נובע מפעילות בניירות ערך (33%), ולאחריו עמלות בגין ניהול חשבון עובר ושב (19%), אשראי (16%) וכרטיסי חיוב (16%).

העלות הממוצעת של ניהול העו"ש והחזקת כרטיסי חיוב לחשבון במחצית הראשונה בשנת 2021 עלתה בשיעור של כ-6% ביחס לעלות הממוצעת בשנת 2020 ועומדת על 23.8 ₪ לחודש, וירדה בכ-11.5% ביחס לעלות ב-2019, טרם תקופת הקורונה, עת עמדה על 26.9 ₪. עלות זו מורכבת מ:

עלות ניהול העו"ש הסתכמה ב-10.7 ₪, ירידה של כ-5.5% בהשוואה ל-2020 הנובעת בעיקר מירידה של כ-35% בכמות פעולות של החזרת חיוב מסיבת "אין כיסוי מספיק". כמו כן, המשיכה מגמת המעבר לביצוע פעולות בדיגיטל, שתורמת גם היא להוזלת העלות. בעשור האחרון ירדה עלות ניהול העו"ש בכ- 47% אחוזים.

עלות כרטיסי חיוב הסתכמה ב-13.1 ₪, עלייה של כ-18% בהשוואה ל-2020. העלייה נבעה בעיקר מגידול בהכנסות מעמלות עסקאות ומשיכות במט"ח, זאת עקב חזרת המשק לשגרה מסוימת בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד שבה פרץ משבר הקורונה.

Inner 620/130

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן אמר עם פרסום הדו"ח, "אני שב וקורא לציבור לעשות שימוש בערוצים ישירים ובאמצעים דיגיטליים ולבחון את כדאיות שירות המסלולים עבורם, ובכך לחסוך בעלויות. בתוך כך הפיקוח דואג במגוון דרכים לאוכלוסיות שעלולות לגלות קשיים בתפעול אותם האמצעים הישירים, כדי לשמור על רמת שירות גבוהה גם עבורן. כמו כן, אני קורא לציבור להשוות את איכות ועלות השירותים בין הבנקים השונים, ובכלל זאת לעשות שימוש בדוח "ת"ז הבנקאית" שצפוי להיות מוצג ללקוחות באתרי הבנקים ב-28 בפברואר.

"עוד ראוי לציין שלפני חודשים מספר הושקה המערכת שמאפשרת ניוד לקוחות בקלות ובנוחות, עליה שקד הפיקוח במשך תקופה ארוכה. המערכת עומדת כעת לרשות הלקוחות וביכולתה לסייע לקידום התחרות ורווחת הצרכן הבנקאי. בימים אלה בהם משבר נגיף הקורונה עדיין נותן את אותותיו, אני קורא למערכת הבנקאית לנקוט ביתר רגישות, בפרט בעיסוק בנושאים צרכניים שהינם בלב הרגישות הציבורית, כדוגמת מחירי השירותים הבנקאיים".

בבנק ישראל ציינו כי תקופת דוח זה אופיינה בחוסר וודאות גבוהה אשר השפיעה על הפעילות הבנקאית של הציבור. בתקופה זו נמשך משבר הקורונה וחל סגר שלישי עד מרץ 2021, אשר הביא לשינוי משמעותי בשגרת החיים של הציבור. בנוסף, חל מבצע "שומר חומות" בחודש מאי 2021, אשר השפיע על אזורים נרחבים במדינה. המציאות המשתנה באופן תדיר השפיעה על צריכת השירותים של הציבור, כפי שמשתקף בדוח זה. 

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה