עמלות העו"ש ששילמנו: פחות חיובים חוזרים, יותר דמי ניהול

המפקח על הבנקים הופיע בפני ועדת הכלכלה של הכנסת כשבידו הדיווח התקופתי לח"כים אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית, לשנת 2021 | זה הזמן להציץ ולבדוק: מדוע למרות שיש הרבה פחות חיובים חוזרים (מסיבות של אכ"מ) ויש מסלולים מוזלים שיזם בנק ישראל – בכל זאת שילמנו ב-2021 יותר על ניהול העו"ש? | פיסת הנחמה: 2019 הייתה יקרה יותר

סניף בנק | צילום אילוסטרציה: 'ביזנעס'

הפיקוח על הבנקים מגיש היום לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח התקופתי לשנת 2021 אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדוח מבוסס על דיווח התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי על עמלות שנגבו במהלך שנת 2021.

מהדו"ח עולה כי בשנת 2021 נמשכה מגמת הירידה ביחס סך ההכנסות מעמלות לנכסי המערכת הבנקאית. מגמת ירידה זו החלה לאחר הרפורמה בשנת 2008, ועד היום נרשמה ירידה בשיעור מצטבר של כ-47%. ירידה זו מיוחסת, בין היתר, למכלול המצטבר של פעולות הפיקוח בנושאי עמלות בשנים האחרונות. הירידה בשנת 2021 ממשיכה מגמה זו, אך גם מושפעת במידה רבה ממשבר נגיף הקורונה אשר המשיך לתת את אותותיו בפעילות המשק ומשקי הבית במחצית השנה הראשונה.

250/200 סייד בר + קובייה

העלות הממוצעת של ניהול העו"ש והחזקת כרטיסי חיוב לחשבון בשנת 2021 מורכבת מ: עלות ניהול העו"ש – הסתכמה ב-10.8 ₪, ירידה של כ-4.7% בהשוואה ל-2020 הנובעת בעיקר מירידה של כ-17% בכמות פעולות של החזרת חיוב מסיבת "אין כיסוי מספיק" (בשל החזרת שיק, הוראת קבע או הרשאה לחיוב חשבון). כמו כן, המשיכה מגמת המעבר לביצוע פעולות בדיגיטל, שתורמת גם היא להוזלת העלות. בעשור האחרון ירדה עלות ניהול העו"ש מ-20.4 ₪  ל-10.8 ₪, שינוי המשקף ירידה בשיעור של 47% אחוזים.

עלות כרטיסי חיוב – הסתכמה ב-13.8 ₪, עלייה של כ-7.7% בהשוואה ל-2020. העלייה נבעה בעיקר מגידול בהכנסות מעמלות עסקאות ומשיכות במט"ח, זאת עקב חזרת המשק לשגרה מסוימת בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד שבה פרץ משבר הקורונה.

בסך הכל עלתה העלות הממוצעת של ניהול העו"ש והחזקת כרטיסי חיוב לחשבון בשיעור של כ-1.9% ביחס לעלות הממוצעת בשנת 2020 והיא עומדת כעת על 24.6 ₪ לחודש. עלות זו ירדה בכ-8.6% ביחס לעלות ב-2019, לפני פרוץ משבר נגיף הקורונה, עת עמדה על 26.9 ₪. 

Inner article

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: "אגב הדיווח לוועדה, ברצוני לעדכן כי בימים אלו הוכנסו לפיקוח מספר שירותי עו"ש בסיסיים, במטרה  לאפשר לציבור לצרוך שירותים בנקאיים חיוניים ובסיסיים אלו, הן בסניפי הבנקים והן בערוצים הדיגיטליים השונים, במחיר הוגן.

"כבר היום שירות "מסלול בסיסי" הינו שירות מפוקח שמאפשר קבלת חבילת שירותים בסיסיים במחיר מוזל של עד 10 ₪. כעת החלטנו להכניס לפיקוח ארבעה שירותי חשבון עובר ושב נוספים: "פעולה על ידי פקיד", "פעולה בערוץ ישיר", "מסלול מורחב" ו"מסלול מורחב פלוס". משמעות הטלת הפיקוח היא קיבוע של רמת המחירים הקיימת והיא נועדה להבטיח שמחירי שירותים אלו לא יעלו.

"צעד זה הינו נדבך נוסף בראייה הכוללת של הפיקוח אשר שמה דגש על הצבת הלקוח במרכז ועל העברת הכוח ללקוח. במסגרת זו אני שב וקורא לציבור לעשות שימוש בערוצים ישירים ובאמצעים דיגיטליים שהם זולים יותר מביצוע פעולות באמצעות פקיד, ולבחון את כדאיות שירות המסלולים עבורם, ובכך לחסוך בעלויות.

"כמו כן, בימים אלה בהם אנו חווים עליה ביוקר המחייה במגוון רחב של שירותים ומוצרים. אני קורא למערכת הבנקאית לנקוט ביתר רגישות, בפרט בעיסוק בנושאים צרכניים שהינם בלב הרגישות הציבורית, כדוגמת מחירי השירותים הבנקאיים ולהתאים את גובה העמלות לערך שהלקוח מפיק מהשירות הניתן לו, בגינן הן נגבות. על המערכת הבנקאית להמשיך ולדאוג במגוון דרכים לאוכלוסיות שעלולות לגלות קשיים בתפעול האמצעים הישירים, כדי לשמור על רמת שירות גבוהה גם עבורן. במטרה לסייע בצרכנות נבונה מצד לקוחותיה, המערכת הבנקאית נדרשת להמשיך בתהליך פישוט השירותים והמוצרים והנגשתם, לצד מתן יכולת נאותה להשוואת מאפייני ומחירי המוצרים והשירותים השונים."

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה