עסקת המימון הפרטית הגדולה בישראל: מעל 9 מיליארד ש'

דליה חברות אנרגיה, יוניון, משק אנרגיה וצבי ברק חתמו על הסכמי מימון של החוב הבכיר לרכישת תחנת אשכול בסך של 6.2  מיליארד ₪, וכן על הסכמי הזרמת בעלים בסך של 3.35 מיליארד ₪ | העסקה הכוללת מסתכמת לסך של 9.55 מיליארד ₪ | את עסקת המימון הפרטית הגדולה בישראל, הובילו במשותף בנק הפועלים ומזרחי טפחות

תחנת הכוח אשכול | צילום ארכיון: אילן מלסטר, חברת החשמל

צעד משמעותי נוסף בדרך להעברת תחנת אשכול לבעלותה של דליה חברות אנרגיה: החברה הודיעה בסופ"ש (שישי) כי נחתמו הסכמי המימון לרכישת תחנת אשכול. החברה גייסה חוב בסך של 6.2 מיליארד ₪  בדירוג חוב בכיר "2A" עם אופק יציב ע"י מידרוג.

חברת דליה חברות אנרגיה בע"מ (75%), בשותפות עם חברת יוניון תשתיות בע"מ (20%), משק אשכול בע"מ (2.5%) וברק אלקטרוניקה רפואית (2.5%), חתמו היום (16.05) על הסכם למימון רכישה של תחנת הכח אשכול בהיקף כולל של כ-9.15  מיליארד ₪ לא כולל מע"מ. הסכם המימון אורגן במשותף על ידי בנק הפועלים ומזרחי טפחות, והשתתפו בו גופי מימון נוספים. רכישת האתר כוללת את את תחנות הכח הקיימת בעלת היקף יצור של כ- 1,606 מגה וואט, שטחי נדל"ן עבור מסחר ותעשייה באזור מבוקש בין נמלי אשדוד וכן אופציה להקמה של תחנת כח מתקדמת בטכנולוגיה קונבנציונאלית מחז"מ (H Class) שתהיה המתקדמת במשק ותיתן מענה לביקוש העולה לחשמל בישראל, תוך הפחתה משמעותית בפליטות מייצור החשמל באתר.

בנובמבר 2023 הוכרזה חברת דליה כזוכה במכרז הדגל לרכישה של תחנת אשכול, שהינה הגדולה מבין התחנות שהופרטו ע"י חברת החשמל. תחנת אשכול ממוקמת בחלקו הצפוני של אזור התעשייה באשדוד, בין שני הנמלים הימיים. והינה התחנה הגדולה ביותר בישראל המופעלת בגז טבעי עם יכולת מותקנת של כ- 1,606 מגה וואט, המהווים כ- 10% מכושר ייצור החשמל בארץ. התחנה כוללת שתי יחידות ייצור בטכנולוגיית מחז"מ (F Class) בהספק כולל של כ-752 מגה וואט, וארבע יחידות קיטוריות בהספק כולל של כ-854 מגה וואט.

כחלק מתנאי המכרז, רשות החשמל העניקה לקבוצת דליה אופציה להקים יחידת כוח נוספת בהספק של עד 850  מגה וואט, תעריף הזמינות עומד על  6.45 אג' לקוט"ש צמוד למדד (נכון להיום). מדובר בתחנת הכוח היחידה בארץ עם הסדרה רגולטורית וכן סקר חיבור מאושר ומקום שמור ברשת. יחידה זו אמורה להחליף את יחידות הייצור הקיטוריות הישנות אשר צפויות להיגרט בשנים הקרובות.

לאחר הקמה, הספק התחנה החדשה יועמד לטובת מנהל המערכת וייתן מענה לביקושים העולים לחשמל במשק. במסגרת זאת, תמחור האנרגיה יתבסס לפי מודל השוק במחירי ה-SMP בדומה ליחידות הקיימות. יצוין בהקשר זה כי התחנה העתידית צפויה להיות המתקדמת והיעילה ביותר במשק, ובהתאם תביא להפחתה משמעותית בפליטות המזהמות בתחנה בהשוואה למצב כיום. 

בנוסף, כחלק מהמכרז, נמכרה הבעלות על קרקע פרטית באתר, בשטח של 425 דונמים באזור מבוקש בין שני הנמלים הימיים באשדוד וצמוד לקו הולכת החשמל הימי המתוכנן שטח בגודל של כ-200 דונם יהווה את מתחם האנרגיה וישמש לטובת יחידות ייצור החשמל לרבות יחידות ייצור יעילות ונקיות וכן להקמת מתקני אגירת אנרגיה ברמה לאומית, וכ-225 דונמים נוספים מיועדים להשבחה במתחם לתעשייה, חוות שרתים ומסחר. החברה צפויה לבצע בשנים הקרובות פעולות להשבחת הקרקע, אשר יכללו קידום תכנית במוסדות התכנון ופעולות לפיתוח הקרקע, בדגש על  פינוי מבנים וטיהור הקרקע מחומרים מזהמים.

סך המימון שאורגן ע"י בנק הפועלים ומזרחי טפחות לרכישת התחנה, בתוספת מסגרות תומכות נוספות, עומד על למעלה מ-8.5 מיליארד ₪. משתתפים בסינדיקציה  כלל ביטוח, מנורה, עמיתים קרנות הפנסיה, הראל, מיטב דש, הפניקס והבנק הבינלאומי.

יועצי המלווים בעסקה היו עו"ד אורי מנדל ועו"ד שאדה סמארה ממשרד עו"ד ארדינסט בן נתן, אמנון אלון מוריאנס ייעוץ כלכלי וייעוץ כלכלי-חשמלי חן הרצוג מחברת BDO זיו האפט.

את דליה ושותפיה ליוו עו"ד נועה מידן ועו"ד ניצן כהנא ממשרד עו"ד ארנון, תדמור-לוי, ייעוץ פיננסי חברת גיזה זינגר אבן וישי טריגר וייעוץ כלכלי-חשמלי ד"ר נורית גל.

כתיבת תגובה