הפניקס רוכשת מפסגות קרנות בהיקף של 22 מיליארד ש'

מאמינה בהשקעות בישראל: קסם מבית הפניקס בית השקעות רוכשת מפסגות את נכסי הקרנות האקטיביות בהיקף של כ- 22 מיליארד שקלים | מדובר בעסקה מהירה בעיתוי של לחימה פעילה בישראל, וקליטה של היקף נכסים ומיזוגו בניהול השוטף של בית ההשקעות שיגדיל משמעותית את פעילות קבוצת הפניקס בניהול נכסים ושירותים פיננסיים

אבנר חדד, מנכ"ל הפניקס בית השקעות וקסם קרנות | צילום: טומי הרפז

הפניקס בית השקעות רכשה מפסגות קרנות נאמנות, קרנות אקטיביות בהיקף של 22 מיליארד שקלים. רכישת הקרנות היא מהלך נוסף במימוש אסטרטגיית הצמיחה של בית ההשקעות. זהו מהלך בעל ערך מובהק בשל הסינרגיה הגבוהה של נכסים בעלי אופי דומה לאלו של קסם בשוק הקרנות בישראל.

עיתוי העסקה והמהירות שבוצעה מעידים על יכולותיה של קסם בקליטת היקף נכסים משמעותי בזמן קצר ומיזוגו לפעילות הקיימת. בנוסף מעיד הדבר על הדינמיות והעוצמות של קסם ושל בית ההשקעות ביכולת לזהות ולנצל הזדמנויות עסקיות לאור שינויים המתרחשים בשוק.

 מהלך זה מקדם באופן משמעותי את אסטרטגיית הקבוצה להשיא ערך לבעלי מניותיה באמצעות בניית יכולות לתשואה דו ספרתית גבוהה בכל הפעילויות בקבוצה לרבות בדרך של מיזוגים ורכישות.

העסקה מותנית באישור רשות התחרות ובתנאים מתלים נוספים אשר בכפוף להתקיימותם הקרנות אשר ירכשו מפסגות יועברו לניהולה של קסם.

מנכ"ל קבוצת הפניקס, אייל בן סימון: "רכישת הקרנות האקטיביות מפסגות על ידי הפניקס בית השקעות תגדיל משמעותית את פעילות הקבוצה בניהול הנכסים והשירותים הפיננסיים. זהו מהלך משלים נוסף במימוש אסטרטגיית הצמיחה ועל פי תוכנית העבודה אותה אנו מובילים בשנים האחרונות בקבוצה."

מנכ"ל הפניקס בית השקעות וקסם קרנות, אבנר חדד: "רכישת הקרנות האקטיביות מפסגות בהיקף של כ- 22 מיליארד שקלים מהווה מהלך משמעותי וסינרגטי עבור בית ההשקעות בכלל וקסם בפרט. דווקא בימים לא קלים למדינת ישראל, אנו מאמינים כי זו העת והזמן הנכון להשקיע בישראל."

כתיבת תגובה