עשרות דירות שווקו בבית שמש בלי ביטחונות: קנס של 4.8 מיליון לחברה

ממונה חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון הטיל עיצום כספי בסך 4.8 מיליון ₪ על חברת "ברכת השמש" על גביית כספים מעשרות רוכשים בניגוד לחוק | במקום מתבצעים במקביל הליכים פליליים נגד בעלי החברה ובכירים לשעבר בעיריית בית שמש | המכירה התקיימה בדרך של צירוף הרוכשים לעמותה – אך נקבע כי החברה הייתה המשווקת למרות זאת

עמית גריידי, ממונה חוק המכר | צילום: משרד הבינוי והשיכון

שיתוף פעולה בין משרד הבינוי והשיכון והפרקליטות הביא בסיומו לחשדות כי חברת ברכת השמש בע"מ ביצעה עבירות חוק מכר בפרויקט ברחוב שפת אמת 8 בבית שמש.

לאחר סיום ההליך המינהלי מול החברה, קבע ממונה חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון, כי החברה מכרה דירות וגבתה כספים רבים מעשרות רוכשים מבלי להבטיח את כספם על פי חוק.

יצוין כי, הפרקליטות פועלת בהליך פלילי מקביל מול גורמים רבים המעורבים בפרויקט ובהם בעלי החברה ובכירים לשעבר בעיריית בית-שמש.

עם סיום ההליך המינהלי נקבע כי על אף טענת החברה שלא מכרה דירות, נמצא כי אכן התקיימה מכירה בדרך של צירוף הרוכשים לעמותות. כמו כן, קבע הממונה כי החברה היא היזם האמיתי של הפרויקט ובהתאם חל על החברה חוק המכר הקובע את הדרכים בהן יש לגבות את כספי רוכשי דירות.

מאחר והחברה לא עמדה בהוראות החוק ולא שכנעה כי היא איננה מוכרת דירות, הוטל עליה עיצום כספי בגובה של 4.8 מיליון ₪.

במסגרת כתב ההחלטה ציין הממונה כי "אין אפשרות לקבל כמובן מאליו את האופן שבו הגדירו הצדדים לעסקה את ההסכם ביניהם, ויש לבחון את הדברים על פי מהותם האמיתית. לולא כך היה הדבר, כל הסכם הכולל כותרת אשר אינה "מכר דירה", לכאורה, היה מקבל פטור אוטומטי מחוק המכר, ללא תלות במהות המשפטית של ההסכם אשר נקבעת על פי ההסדרים שבו. תוצאה כזו לא ניתן לקבל."

עוד הוסיף הממונה וכתב כי "לא ניתן לקבל טענת המוכרת כי לא נמכרו דירות אלא רק "זכות למגורים" בלבד שכן כלל הנסיבות מראות אחרת, לרבות אישורי החברות לפיהם הוקנו לרוכשים זכויות בדירות מסוימות, עם מחיר סופי, אשר נראה כתואם את מחירי הדירות בשוק אותה העת. נוסף על כך, פער הכוחות הגדול בין רוכש למוכר דירה, כעולה מהמסמכים שאוזכרו לעיל, יכול להביא למצב של הסכמים אשר נחתמים בין צדדים ואינם משקפים את רצונו של הרוכש ובמקביל – נוגדים את הוראות החוק. טענה הנוגעת לקבלת כספים בשווי מלא של מחיר דירה אך ללא העברה של הזכות בה לרוכש, ובכך פטורה המוכרת מכלל חובות ההגנה המוטלות עליה בחוק, אינה יכול להתקיים במקביל לחוקי המכר אשר מטרתם להגן על רוכשי דירות, גם אם זאת שיטת המוכרת המסמכים עליהם הרוכשים חתומים – מעידים אחרת. חוק המכר הינו חוק קוגנטי ובכך, לא ניתן להתנות על זכויות הרוכשים. בהתאם לכך– הח"מ דוחה טענת הגנה מרכזית זו של המוכרת."

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מורגנשטרן: "אני מברך על שיתוף הפעולה בין משרד הבינוי והשיכון לבין הפרקליטות במשרד המשפטים. שיתוף פעולה זה הינו מכפיל כוח משמעותי בכל הקשור להגנה יעילה ואפקטיבית על רוכשי הדירות וכספיהם. המשרד פועל בכל הכלים העומדים לרשותו על מנת למצב שוק בטוח עבור רוכשים. אני פונה אל הציבור, במידה ויש לכם שאלות בתהליך רכישת הדירה פנו אל אגף ההגנה על רוכשי הדירות לסיוע".

ממונה חוק המכר, עמית גריידי: "מוכרי דירות, אשר פועלים בניגוד להוראות חוק המכר, מסכנים את כספי רוכשי הדירות, אנו פועלים בכל העת למגר תופעות אלו. עמידה בהוראות החוק מחזקת את הרוכשים והמוכרים כאחד. בימים אלו אנו מנהלים חקירות ובדיקות נוספות ואת תוצאותיהן נפרסם בהקדם במטרה לשמור על ציבור רוכשי הדירות".

כתיבת תגובה