עתירה: המיליארד האבוד של בעלי הקרקע בשדה דב

בעלי קרקעות בשדה דב: 2,400 יח"ד במסגרת התכנית ניתנו לעירייה עבור דיור בהישג יד ללא פיצוי לבעלי הקרקע • עצירה מנהלית הוגשה לביהמ"ש המחוזי בת"א נגד הוועדה המחוזית, רמ"י והותמ"ל • חוו"ד ש מאית: "יחידות דיור בהישג יד הנן סחירות ובעלות ערך כלכלי קרוב לשווי סחיר של דירת מגורים רגילה, ובעליהן יפיקו מהן תועלת כלכלית ניכרת"

תוכנית שדה דב | הדמיה: רשות מקרקעי ישראל

קבוצה של בעלי קרקעות במתחם שדה דב הגישה השבוע באמצעות עוה"ד שמואל שוב, נעמה שיף וטל גליקסמן משרד עוה"ד שוב ושות' עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז תל אביב, רמ"י והותמ"ל על החלטת הועדה המחוזית להקצות כ- 2,400 יח"ד במתחם לטובת דיור בהישג יד. ללא כל תמורה העתירה הוגשה לאחר שהועדה דחתה את התנגדות בעלי הקרקעות בנושא.

מהעתירה עולה כי בתכנית שדה דב נקבע תמהיל יחידות דיור כולל  9,100 יחידות דיור רגילות, בתוספת 6,900 יח"ד עבור "דיור מכליל" (דיור מוגן, מעונות סטודנטים, דירות להשכרה ארוכת טווח, דיור בהישג יד וכו') מתוכן 2,400 יח"ד בשטחים ציבוריים עבור דיור בהישג יד.

כלומר העירייה, המדינה והבעלים הפרטיים יתחלקו ב-13,600 יחידות דיור שכירות כבעלי זכויות משותפים בקרקע, אך העירייה בנוסף תקבל 2,400 יח"ד לדיור בהישג יד. משמעות הוראה זו הינה כי אותם 2,400 יח"ד מתוך 16,000 יחידות דיור הכלולות בתכנית שדה דב, ניתנות לעירייה, מעבר להקצאה שהעירייה מקבלת בהתאם לטבלאות האיזון בגין חלקה היחסי בתכנית שדה דב, מבלי ששולמה על ידה כל תמורה בגינן, לא בתשלום מתוך זכויותיה בקרקע ולא בפיצוי לבעלי הזכויות בתכנית.

בעתירה נכתב כי "מדובר בהחלטה דרמטית ובלתי סבירה, המפקיעה מקרקעין מבעליהן בשווי של מיליארדי שקלים, כאשר זכויות אלה נלקחו מהם במקום שיחולקו ביניהם בהתאם לחלקם היחסי הקבוע במסמך עקרונות השומה. זכויות אלו ניתנות בחינם לעירייה, בנוסף לזכויותיה כבעלים, כאילו המדובר בשטחי ציבור הנדרשים לשרת את כלל הציבור בתחום התכנית, וזאת ללא שניתן פיצוי כלשהו לבעלים על כך".

מחוות דעת של השמאי מר שלומי מערבי שהוצגה במסגרת העתירה עולה כי "יחידות דיור בהישג יד הנן סחירות ובעלות ערך כלכלי קרוב לשווי סחיר של דירת מגורים רגילה, ובעליהן יפיקו מהן תועלת כלכלית ניכרת".

עורכי הדין ממשרד שוב ושות' מציינים כי "נעשה כאן לראשונה מעקף, שהמחוקק לא כיוון אליו, שהרי כוונת המחוקק היתה להקנות לרשות המקומית מקרקעין לצרכי ציבור ממשי מובהק ולא לצרכים מסחריים – כלכליים וכאן מדובר בזכויות בנייה למגורים ומסחר שנאמדות במאות מיליוני שקלים, אשר העירייה תפעל לממשן בדרך שתמצא לנכון לאחר שאושרה התכנית. מדובר באבסורד, שהרי על הרשות המקומית להסתפק בלקיחה של המקרקעין לצרכי ציבור שתתאים לתכנון ולצרכים הציבוריים האמיתיים של האזור".

בעלי הקרקעות מבקשים מבית המשפט לבטל את החלטת הוועדה המחוזית המאשרת  את מתן 2,400 יחידות הדיור בהישג יד לעירייה ולחלק את הזכויות בין כלל הבעלים בקרקע.

כתיבת תגובה