פורסם להערות הציבור: הספקים הגדולים יוכלו לסדר מדפים ברשתות

על מנת לאפשר לחברות להתארגן יוארכו הכללים הקיימים בחצי שנה נוספת – עד סוף מאי 2024 | יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ דוד ביטן, בירך את הממונה על התחרות עו"ד מיכל כהן על המהלך ואמר כי הוא גם יאפשר להציל אלפי עובדים בענף הסדרנות וגם יוודא שמכירות היצרנים הקטנים יגדלו, לטובת סיוע במאבק ביוקר המחיה.

דוד ביטן | צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

הממונה על התחרות תפרסם להערות הציבור טיוטת כללים שיאפשרו לספקים גדולים לסדר מדפים ברשתות השיווק – בתנאי שהרשתות יגדילו משנה לשנה את המכירות של ספקים קטנים על חשבון מכירות של ספקים גדולים

על מנת לאפשר לחברות להתארגן יוארכו הכללים הקיימים בחצי שנה נוספת – עד סוף מאי 2024. יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ דוד ביטן, בירך את הממונה על התחרות עו"ד מיכל כהן על המהלך ואמר כי הוא גם יאפשר להציל אלפי עובדים בענף הסדרנות וגם יוודא שמכירות היצרנים הקטנים יגדלו, לטובת סיוע במאבק ביוקר המחיה.

כזכור, הממונה על רשות התחרות, עו"ד מיכל כהן, קיבלה את ההחלטה על רקע דיון שהתקיים בוועדת הכלכלה ביוני האחרון בנושא ביטול הכללים, אותו יזם יו"ר הוועדה ביטן. בדיון ביקש ח"כ ביטן מהממונה לשקול את החלטתה לבטל את הכללים הפוטרים מהאיסור בחוק המזון בגין סידור מוצרים של ספק גדול אצל קמעונאי גדול, זאת בשל חשש לפיטורי עובדי סדרנות רבים. במהלך הדיון ביקש היו"ר למצוא פתרון שיאפשר למנוע פטורי עובדים, כגון כללים שהיו קיימים בעבר, שאישרו סדרנות ספקים גדולים לרשתות שמוכרות מעל 50% ספקים קטנים.

הממונה כהן בחנה פתרונות אפשריים והחליטה לפרסם להערות הציבור טיוטה חדשה לכללים בנושא סידור המדפים על ידי ספקים גדולים, שיתמרץ באופן רציף את הקמעונאי להגדיל את מכירות הספקים הקטנים בכל רשתות השיווק משנה לשנה, ובכך לקדם את התחרות בענף.

בטיוטת הכללים שתפורסם לעיון הציבור יקבעו שני מסלולים, מסלול כללי ומסלול אישי. במסלול הכללי יידרש הקמעונאי שסך המכר של ספקים "קטנים" ברשת יעלה על 55% מכלל המכר, ושיעור זה יעלה כל שנה בנקודת אחוז – עד 60%. במסלול האישי יידרש הקמעונאי, כל שנה, להגדיל באופן משמעותי את סך המכר של ספקים "קטנים" ברשת שלו, ביחס לשנה הקודמת.

הכללים האומרים נועדו לקדם צמיחה של ספקים "קטנים" על חשבון ספקים גדולים באופן ריאלי בכל רשתות המזון, להגדיל את מגוון המוצרים המוצעים לציבור ולעודד את התחרות במקטע ספקי המזון, לטובת הצרכן, תוך מתן פתרון לחשש מפיטורי עובדים שהעלה יו"ר הוועדה. על מנת להשלים את קביעת הכללים החדשים, ולאפשר לשוק המזון תקופת התארגנות מספקת, יוארכו הכללים הקיימים בחצי שנה נוספת – עד ליום 31.5.2024

כתיבת תגובה