פטור לחברות התקשורת מהפרשת כספים לקופת התמרוץ

עד סוף שנת 2027, 99.5% ממשקי הבית בישראל יחוברו לסיבים אופטיים | חצי האחוז שמועבר לקופת התמרוץ עומד על כ-80-90 מיליון ₪ בשנה | הבקשה לפטור את החברות מהעברת כספים לקופה, אושרה לאור ההערכה כי הכסף שנותרו כעת בקופת התמרוץ (14 מיליון ₪) יספיק | משרד התקשורת: נכונים לחילוט וגבייה ממי שלא יעמדו ביעדים

פריסת סיבים אופטיים במטולה | צילום ארכיון: יח"צ בזק

ועדת הכלכלה בראשות ח"כ דוד ביטן אישרה את צו התקשורת (בזק ושידורים) שפוטר בהוראת שעה לשנת 2023 את הגופים החייבים להעביר חצי אחוז מהכנסתם החייבת, לקופת התמרוץ.

חוק התקשורת קובע כי גופים חייבים, מחויבים להעביר כל שנה 0.5% מסך הכנסתם החייבת, לטובת קופת התמרוץ.

הכספים שנצברים בקופת התמרוץ, נועדו להשתתף במימון פריסת סיבים אופטיים באזורי התמרוץ, אזורים בהם יש קשיים בפריסת רשת מתקדמת מסיבות של כדאיות כלכלית או סיבות אחרות, במטרה להגיע לפריסה לכל משקי הבית ברחבי הארץ.

עד היום ועדת המכרזים העניקה רישיונות ל-716 מתוך 823 אזורי תמרוץ. כתוצאה ממכרזים אלו, ב-99.5% ממשקי הבית ברחבי הארץ יפרסו סיבים אופטיים, למעט 0.5% ממשקי הבית שהם כ-13,000 משקי בית. ובהם אזור כפר עקב באזור ירושלים הכולל כ-5,000 משקי בית.

שר התקשורת שלמה קרעי ביקש מוועדת הכלכלה לאשר בהוראת שעה לשנת 2023 פטור מהעברת כספים לחברות המחויבות בהעברה לקופת התמרוץ.

מנכ"ל משרד התקשורת מימון שמילה אמר, עד היום חוברו 76% מכלל משקי הבית לסיב אופטי. עד סוף שנת 2027, 99.5% ממשקי הבית בישראל יחוברו לסיבים אופטיים. לדבריו, אנחנו מבקשים שלכל בית יהיה לפחות סיב אופטי אחד. ב-23% משקי הבית הנותרים, נקדים את המועד שנקבע, ולהערכתנו נסיים את הפריסה עד סוף שנת 2027.

עוד אמר שמילה, כי הבקשה לפטור את החברות מהעברת כספים לקופה, נובעת מההערכה כי הכסף שנותרו כעת בקופת התמרוץ (14 מיליון ₪) יספיק. אולם להערכתו, חלק מהזוכים במכרז התמרוץ אינם צפויים לעמוד בחובת הפריסה וכי המשרד צפוי לחלט ערבויות ולצאת במכרז תמרוץ נוסף.

לשאלת ח"כ שלום דנינו השיב מנכ"ל משרד התקשורת ואמר כי חצי האחוז שמועבר לקופת התמרוץ עומד על כ-80-90 מיליון ₪ בשנה.

כאמור, הוועדה אישרה את הצו, לפיו הגופים יהיו פטורים בהוראת שעה לשנת 2023 מהעברת הכספים לקופת התמרוץ.

כתיבת תגובה