פסגות משלימה את העסקה עם הפניקס: אלה הפרטים המלאים

קבוצת פסגות משלימה את עסקת קרנות הנאמנות עם קבוצת הפניקס: מוכרת חלק מפעילות קרנות הנאמנות ותכיר ברווח של כ-90 מיליון שקל | במסגרת המתווה העדכני של העסקה, יימכרו קרנות בהיקף כולל של כ-11.1 מיליארד שקל, לעומת כ-17.1 מיליארד שקל במתווה המקורי | תמורת העסקה עודכנה לכ-200 מיליון שקל | לאחר העסקה, תנהל פסגות קרנות נאמנות בהיקף של כ-38 מיליארד שקל | בתחילת החודש עדכנה פסגות על השלמת מכירת פעילות ניהול התיקים לקבוצת הפניקס תמורת כ-50 מיליון שקל

רני צים | צילום: מאיר אדרי

קבוצת פסגות משלימה את העסקה למכירת חלק מפעילותה בתחום קרנות הנאמנות לחברת קסם, מקבוצת הפניקס. היום מעדכנת הקבוצה, כי התקבל אישור רשות התחרות לעסקה, וזאת במתווה מתוקן, במסגרתו עודכן מפרט הנכסים הנמכרים לקבוצת הפניקס, ובהתאם הותאמה גם התמורה לסך של כ-200 מיליון שקל. עם השלמת העסקה, צפויה קבוצת פסגות להכיר ברבעון השלישי של 2023 ברווח הון בסך כ-90 מיליון שקל בגין עסקה זו. זאת, בנוסף למכירת פעילות ניהול התיקים, שהושלמה במהלך הרבעון הנוכחי, תמורת כ-50 מיליון שקל, ושעשויה להניב לחברה רווח נוסף. 

בהתאם למתווה העדכני של העסקה, תמכור פסגות 83 קרנות נאמנות בהיקף נכסים של כ-11.1 מיליארד שקל, חלף 105 קרנות נאמנות בהיקף נכסים של כ-17.1 מיליארד שקל במתווה העסקה המקורית. בהמשך לכך, לאחר העסקה, על פי הנתונים העדכניים להיום, תנהל פסגות קרנות נאמנות בהיקף כולל של כ-38 מיליארד שקל, כאשר קצב הכנסות השנתי המוערך של פעילות זו נאמד בכ-106 מיליון שקל. לאחר העסקה, יפחת היקף ההלוואה שנטלו פסגות בית השקעות ופסגות קרנות נאמנות באוגוסט 2021, שהיקפה המקורי עמד על כ-255 מיליון שקל, לכ-135 מיליון שקל, ופירעונה יהיה פרוס על פני תקופה של 6 שנים.

בעקבות קבלת אישור רשות התחרות, תשלים פסגות למעשה את העסקה הכוללת את הפניקס, שכללה שני הסכמים נפרדים ובלתי תלויים, למכירת פעילות ניהול התיקים וחלק מפעילות קרנות הנאמנות, שתמורתם הכוללת מסתכמת בכ-250 מיליון שקל.

לראיית פסגות, שתי הפעילויות הנמכרות הינן פעילויות שלא התאפיינו בצמיחה וברווחיות גבוהה, ובבית ההשקעות הוחלט כאמור להתמקד בפעילויות האחרות, הנחשבות לבעלות פוטנציאל צמיחה משמעותי יותר בהכנסותיהן וברווחיהן, לצד פעילויות חדשות שמפתח בית ההשקעות במסגרת התוכנית האסטרטגית.

לאחר העסקאות, תיוותר פסגות עם הפעילויות הבאות: פעילויות בתחומים של ניהול קרנות נאמנות, הכוללת גם קרנות מחקות. לפי תנאי העסקה , פסגות תהא רשאית להמשיך לפעול בשוק קרנות הנאמנות ללא מגבלה, ולא תהא מניעה מצדה לנהל קרנות שמתחרות בקרנות הנמכרות. בנוסף, יחזיק בית ההשקעות בפעילות מחקר וברוקראז' מוסדי, הפועל בישראל ובשווקים הבינלאומיים, בחבר הבורסה, וכן בפעילויות משלימות נוספות: ניהול קרנות גידור, בנקאות השקעות, חברת פסגות אקוויטי (העוסקת בניהול תוכניות תגמול לעובדים ובנאמנויות), מוצרים אלטרנטיביים שונים (ביניהם קרנות השקעה בנדל"ן) ותפעול ארנק דיגיטלי (pre-pay). 

רני צים, יו"ר ובעל השליטה בקבוצת פסגות: "השלמת העסקה עם קבוצת הפניקס, תוך הצפת ערך משמעותית, מהווה עבורנו אבן דרך חשובה כחלק ממיקוד והשבחת פסגות בית השקעות. עם השלמת העסקה, בית ההשקעות משפר בצורה ניכרת את מיצובו הפיננסי והוא ערוך להמשך פיתוח פעילותו, בהתאם לאסטרטגיה שמטרתה להפוך את פסגות בשנים הקרובות לגוף יעיל, מוביל בשוק, צומח וממוקד רווחיות".

יניב בנדר | צילום: מושיק ברין

יניב בנדר מנכ"ל קבוצת פסגות: "העיסקה הנוכחית הינה חוליה נוספת בתהליכים שאנו מיישמים כדי לחזק את איתנותה הפיננסית של קבוצת פסגות ושל בית ההשקעות. מאז מרץ אשתקד פרעה החברה חוב בהיקף של כ-300 מיליון שקל, כולל מחצית מהלוואה שפסגות עצמה נטלה באוגוסט 2021, ולצד זאת נמשיך לפעול לתמיכה עקבית בחיזוק ההון העצמי של החברה תוך מיקוד בהגדלת הרווחיות. כפי שהודענו, כחלק מתהליכי המיקוד העסקי, אנו צפויים לממש בתקופה הקרובה גם את הפעילות בתחום האשראי החוץ בנקאי המסורתי. בימים אלה אנו מסיימים את גיבושה של האסטרטגיה העסקית העדכנית של פסגות לשנים הבאות, ובקרוב נפרסמה לציבור המשקיעים".

כתיבת תגובה