פסיקה חריגה: בעל חברה בע"מ ימוסה מכיסו על חובותיה

ביהמ"ש המחוזי אישר באופן חריג גביית חוב מס של למעלה מ-5 מיליון ש"ח מבעל שליטה של חברה בע"מ באופן אישי • זאת, למרות שהחוב נבע מחוב מס שנוצר לחברה • הסיבה: הברחת נכסי החברה ע"י בעל השליטה

עסקאות רכש נדל"ן | אילוסטרציה: 1599686sv, שאטרסטוק

בית המשפט המחוזי בב"ש קיבל את עמדת המדינה ואישר באופן חריג גביית חוב מס בסכום של למעלה מ-5 מיליון ₪ מבעל שליטה של חברה באופן אישי, בגין חוב מס שנוצר לחברה כתוצאה מאי תשלום היטל העסקת עובדים זרים, זאת עקב הברחת נכסיה ע"י בעל השליטה.

בעל השליטה טען בפני רשויות המס, כי הכספים שהעביר מהחברה לחשבונו הפרטי נועדו להבטיח תביעות עתידיות של עובדים זרים. בית המשפט קבע, כי מדובר בהברחת נכסים פסולה, שמאפשרת במקרה זה את גביית חוב המס של החברה מבעל שליטה, בשל התנהלותו בחוסר תום לב.

המדובר בחברת א.מ.י.מ. ביצוע עבודות וקבלנות ומתכת בע"מ, אשר עסקה באספקת כוח אדם לענף התעשייה והעסיקה מאות עובדים. בעל המניות והשליטה היחיד בחברה, מר יחזקאל מזרחי, משך מהחברה במשך שנים מיליוני שקלים, מבלי לשלם מס לרשויות המס ובכספים אלו רכש נכסי נדל"ן פרטיים שנרשמו על שמו.

לפני כ- 3 שנים, העבירה החברה את פעילותה לחברה אחרת ולא שילמה את חוב המס בסכום כולל של כ-15 מיליון ש"ח אותו היא חייבת. פקיד השומה סיווג את משיכת הכספים כדיבידנד וקבע, כי בנסיבות העניין, ניתן לגבות את חוב המס הסופי של החברה מבעל השליטה, בשל פעולותיו המהוות הברחת נכסים מהחברה.

מר מזרחי הגיש השגה על כך לבית המשפט וטען, כי מדובר בכספי החברה שנועדו להבטיח זכויות עובדים זרים בתביעות שיגישו נגד החברה ונגדו בסיום יחסי העבודה ושכספים יוחזרו לחברה עם סיום ההליכים המשפטיים לטענתו.

בית המשפט המחוזי בב"ש (השופט י. ייטב) קיבל כאמור את עמדת המדינה, שיוצגה באמצעות עו"ד אמיר יחיא מפרקליטות מחוז דרום (אזרחי), דחה את כל טענותיו של מר מזרחי, וקבע, כי יש לחייב אותו באופן אישי בתשלום של כ- 5.2 מיליון ₪, בגין חוב המס של החברה.

כמו כן, חייב בית המשפט את המערער בהוצאות משפט בסכום של 50,000 ₪.

בית המשפט ציין בפסק הדין, כי "לא מדובר בענייננו בהעברת נכסים פורמאלית ותמת לב, שנעשתה בין החייבת לבין המערער בעל השליטה, אשר דווחה לפקיד השומה כדין ושהמס בגינה שולם בזמן אמת, אלא במשיכות סכומי כסף נכבדים שהוסתרו מפקיד השומה באמצעות רישומים חשבונאיים. זאת ועוד, החייבת ובעל השליטה בה לא שמרו על עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת, וסכומי הכסף הועברו לבעל השליטה מבלי ששולם המס בגין העברות אלו, ועל פי הנטען כדי להבטיח חבויות החלות על החייבת כלפי עובדיה בסיום יחסי עובד מעביד. במצב דברים זה, של העדר הקפדה על עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת, וכאשר נעשה שימוש לרעה באישיות המשפטית של החברה לשם הימנעות מתשלום המס, אני סבורה שיש בידי החייבת והמערער כאחד לצפות את האפשרות שככל שבאותן שנים שבהן בוצעו המשיכות יהיה לחייבת חוב מס, ידרוש פקיד השומה לגבות את חוב המס מבעל השליטה שאליו הועברו נכסים כאמור".

כתיבת תגובה