פרישת הסיבים: האינטרנט המהיר יגיע מהר יותר

מתווה הסיבים חוזר לכנסת לקריאה שנייה ושלישית • הוט מבקשת שליטה ברשת הסיבים של חברת החשמל וקרן תש"י • במשרד בתקשורת נוטים להיענות לבקשה • חוות דעת של אגף הכלכלה במשרד התקשורת מגדיר את הבקשה "הגשמת חזון" בדרך להרחבת פרישת רשת הסיבים האופטיים בישראל • העשור האבוד: בכל העולם המערבי נפרסו בעשור האחרון תשתיות סיבים מלבד ישראל • פרשנות: שר התקשורת הנדל הולך הביתה ובמגזר החרדי נושמים לרווחה

סיבים אופטיים | אילוסטרציה: PeterPhoto123, שאטרסטוק

ועדת הכלכלה סיימה אתמול (ד') את הדיון בקידום תיקון חוק התקשורת למימוש מתווה פרישת הסיבים האופטיים. הוועדה אישרה את סעיפי התיקון, באופן שיקדם את התנאים להקמת הקרן שתאפשר פרישה בכל מקום, בו חברת בזק לא תפרוש. כעת יעלה החוק לקריאה שנייה ושלישית. פרישת הסיבים תאפשר אינטרנט אולטרה מהיר לכל משקי הבית בישראל.

חיזוק נוסף למהלך פרישת הסיבים הגיע השבוע (ג') בהודעה שפרסם משרד התקשורת, כי בכוונתו להמליץ לאשר רכישת אמצעי שליטה ב-IBC על ידי קבוצת הוט, כמובן בכפוף לתנאים המפורטים בשימוע. לדעת מומחי המשרד, המהלך יוביל לפרישת רשת משותפת של אינטרנט אולטרה מהיר לכ-1.7 מיליון משקי בית במדינת ישראל החל ממועד אישור העסקה ועד לטווח זמן של חמש שנים. במסגרת שיתוף הפעולה, תורחב חובת פרישת הרשת ביחס של 1:1 בין מספר משקי בית בפריפריה מול המרכז (כלומר, על כל בית שיונגש לרשת הסיבים באזור מרכז, תחבר החברה בית בפריפריה).

הבקשה לשותפות הוט ברשת הסיבים של חברת החשמל, הוגשה בסוף חודש ספטמבר. בשבועות האחרונים, ניהל משרד התקשורת עבודת מטה בבקשה להעברת אמצעי שליטה בחברת IBC, הפורשת סיבים ברחבי ישראל, לקבוצת הוט, המעוניינת לרכוש חלק מהשליטה בחברה, ולספק באמצעות רשת IBC שירותים מתקדמים מבוססי סיב לצרכן.

בשורה לצד חששות

בחינת הבקשה על ידי כל הגורמים המקצועיים במשרד העלתה, כי השלמת העסקה צפויה להרחיב באופן משמעותי את פרישת רשת הסיבים של IBC בישראל, לקצר את לוחות הזמנים לפרישה נרחבת, להקטין את התלות הקיימת למתחרים ברשת בזק, ולהפחית חסמי כניסה  למתחרים חדשים על גבי רשת סיטונאית נוספת שתאפשר אספקת שירותים מבוססי סיב לצרכן.

עם זאת, המהלך ידרוש מהלכי אסדרה חדשים ומשלימים, על מנת להפחית חששות תחרותיים שעולים מן העסקה והדברים מפורטים מאוד במסמך השימוע ובחוות הדעת הכלכלית שהגיש ד"ר עופר רז-דרור, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה במשרד התקשורת.

במשרד מציינים, כי מהלך זה עולה בקנה אחד עם מהלכי האסדרה שהמשרד מוביל, במטרה להאיץ את פרישת הסיבים ורשת האינטרנט האולטרה מהיר תוך קידום מדיניות להרחבת רמת התחרות בשוק זה. פרישת תשתית רחבת פס תייצר מנועי צמיחה, תעודד תעסוקה, תפחית את יוקר המחיה לאזרח, תחזק את הפריפריה  לכלל המשק, תעלה את התמ"ג לנפש ותאיץ את כלכלת ישראל.

המקל והגזר

מעיון במסמך השימוע ובחוות הדעת עולה, כי חברת חשמל תמשיך להחזיק ב-30% מחברת איי.בי.סי איזראל ברודבנד קומפני או בקיצור – IBC. שבעים האחוזים הנותרים מוחזקים בשותפות מוגבלת על ידי חברת סלקום וקרן תש"י (תשתיות ישראל). לאחר השלמת העסקה המבוקשת, יחזיקו הוט, סלקום ותש"י, בחלקים שווים בשותפות IBC.

לגבי המשך פעילותה השוטפת של הוט, נכתב במפורש במסמך השימוע, כי: "כפי שנמסר למשרד בבקשה, בכוונת הוט טלקום לספק ללקוחותיה שירות אינטרנט וטלפון על גבי רשת מתקדמת באמצעות תשתית הסיבים של IBC וזאת לצד המשך מתן שירותי אינטרנט וטלפון, ללקוחותיה, הקמעונאיים והסיטונאיים, על גבי רשת הכבלים שבבעלותה".

המסמך מציג גם הגבלות לצד ההקלות. "חובה על בעל רישיון, ובכלל כך על IBC, הוט וסלקום, לגבות תשלום סביר עבור שירותיהן. סבירות התעריפים תיבחן גם במבחן של 'צמצום מרווחים'. ככל שימצא כי התשלום אשר גובה IBC עבור שירותיה אינו סביר ביחס למחירים הקמעונאיים הנגבים על ידי בעלי השליטה בה (הוט. ד"ש), וכי יש בהתנהלות זו בכדי לפגוע בתחרות, לשר סמכות לתת לכל אחת מחברות אלה הוראות".

העשור האבוד

בחוות הדעת הכלכלית שהוכנה לשם בחינת הנושא לעומקו, מקונן תחילה הכותב על מצבו של שוק הסיבים בישראל. "בעשור האחרון נפרשו במדינות המפותחות בקצב מהיר, רשתות תקשורת נייחות מתקדמות המהוות קפיצת דרך טכנולוגית… מאחורי הקמת מיזם הסיבים על גבי רשת החשמל עמד חזון ליצור קפיצת מדרגה טכנולוגית בד בבד עם תחרות עזה…

"בפועל, בסוף שנת 2017, לאחר עשור מתחילת קידום מיזם הסיבים על גבי רשת החשמל וחמש שנים מאז החלה לפעול, עמדה חברת IBC בפני שוקת שבורה. מיזם הסיבים כשל. במשך חמש שנות פעילותה הצליחה IBC לפרוש רשת סיבים רק לכ-50 אלף משקי בית – כ-2% ממשקי הבית בישראל, היקף מנוייה עמד על כ-7 אלף בלבד (3% ממשקי הבית), ומאזנה הכספי הצביע על פשיטת רגל בלתי נמנעת.

"בנוסף, בעשור שחלף לא הופעלו תשתיות סיבים מתקדמות בידי בעלי התשתית הוותיקים – בזק והוט. מנגד, במדינות מפותחות רבות, אשר בהן נפרשו רשתות סיבים במשך עשור, הונגשו רשתות סיבים מתקדמות למרבית משקי הבית".

כדי לקדם ביתר שאת פרישת רשת תקשורת מתקדמת בישראל, יזמו במשרד התקשורת את 'מתווה הסיבים' שמטרתו הייתה "להביא לפרישת רשתות סיבים מתקדמות בכל מדינת ישראל על בסיס עקרון פשוט – תחרות".

מצבים יחידים בכל הגלובוס

האם המתווה עבד? מסתבר שכן, עד אמצע 2020, פרשו IBC, סלקום ופרטנר רשתות סיבים בהיקף של כ-25% ממשקי הבית בישראל באזורים הכדאיים ביותר כלכלית. בשלב הבא הונעו תהליכי אסדרה שונים, תוך יצירת מערך תמריצים לחברת בזק לפרישה רחבה. ד"ר עופר רז-דרור, מאגף הכלכלה במשרד התקשורת סובר בחוות הדעת, כי בקשתה של חברת IBC לאפשר להוט לרכוש בה חלק מאמצעי השליטה משתלבת היטב במהלכי האסדרה של משרד התקשורת "ויש באישורה כדי לתרום להגשמת החזון העומד בבסיס מהלכי האסדרה".

לטענתו, באישור הבקשה יתרחשו שני מצבים שאינם קיימים, ככל הידוע, באף מדינה בעולם. האחד, פרישת שתי רשתות סיבים מתקדמות למרבית משקי הבית בקצב מהיר מאוד יחסית, והאחר, שבשתי רשתות הסיבים המתקדמות שתפרשנה תהיה חובת מתן שימוש ברשת הסיבים למתחרים ובכך תתאפשר תחרות עתידית בין רשתות סיטונאיות. בהמשך מונה רז-דרור עוד 7 סיבות מדוע המהלך של העברת אמצעי השליטה להוט ראוי נכון.

שר התקשורת, חה"כ יועז הנדל: "אישור הבקשה יקדם את קצב פרישת הסיבים בישראל וישפר את שירותי האינטרנט באיכות השירות והמחיר לצרכן". הנדל הוסיף, כי "לכלל אזרחי ישראל אשר משוועים לאינטרנט מהיר במיוחד בימים אלו. אחרי עשור אבוד בתחום התשתיות הגיע הזמן שלכל אזרח בכל מקום בארץ יגיע אינטרנט מהיר עם תחרות של שתי חברות לפחות".

דעה // דוד שלומוביץ

החרדים נושמים לרווחה

רבים במגזר החרדי נשמו השבוע לרווחה כאשר ראש הממשלה החליפי ויו"ר כחול לבן, בני גנץ, הדיח את יועז הנדל מתפקידו כשר התקשורת, זאת בעקבות הצטרפות מפלגתו – דרך ארץ, לגדעון סער.

הנדל קידם מהלכים רבים שתכליתם, פגיעה בעצם קיומן של קומות הכשרות, ופריצת חומת הסלולר הכשר שכפה על עצמו מרצון הציבור החרדי, מול המכשירים המתקדמים והפרוצים המשווקים בכל העולם. כעת נותר לקוות שעד להקמת הממשלה הבאה לא ייכנס למשרד התקשורת שר לעומתי אחר.

תגובה אחת ל: "פרישת הסיבים: האינטרנט המהיר יגיע מהר יותר"

  1. פרסנו בכל בני ברק ובבנינים בקרוב גם בני ברק תהנה

כתיבת תגובה