פרשת 'פגסוס': ועדת מררי בדקה את המשטרה | אלה התוצאות

כמה צפוי: ממצאי צוות הבדיקה בעניין האזנות סתר בתקשורת בין מחשבים העלו כי אין כל אינדיקציות שמשטרת ישראל הדביקה באמצעות תוכנת "פגסוס" שבידיה ללא צו שיפוטי מכשיר טלפון של מי מבין האנשים שפורסמו בתקשורת | ב'כלכליסט' אומרים כי יבדקו שוב את הטענות שחשפו
 

NSO - 'הדבקה' לטלפון | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

צוות הבדיקה בראשות עמית מררי, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (פלילי) ובהשתתפות שני ראשי אגפים בדימוס בשב"כ, שמונה לבדוק טענות שונות שעלו בפרסומים בתקשורת על אודות שימוש לא חוקי לכאורה באופן בו משטרת ישראל מפעילה אמצעים לביצוע האזנת סתר בדרך של תקשורת בין מחשבים (להלן גם: הדבקה), הגיש את ממצאיו ליועצת המשפטית לממשלה.

 הצוות, אשר הסתייע גם במומחים טכנולוגיים, בדק האם בוצעה הדבקה למכשירי טלפון ניידים השייכים אל מי מבין רשימת האנשים שפורסמו בתקשורת, באמצעות תוכנת "פגסוס" שבשימוש משטרת ישראל (סייפן), ללא צו שיפוטי.

250/200 סייד בר + קובייה

עם השלמת הבדיקה הטכנולוגית המקיפה של צוות הבדיקה והמומחים הטכנולוגים, אשר נשענה גם על מידע שהגיע מידי מומחים של חברת NSO, עלה כי אין כל אינדיקציה לכך שמשטרת ישראל הדביקה באמצעות תוכנת פגסוס שבידיה, ללא צו שיפוטי, מכשיר טלפון של מי מבין רשימת האנשים שפורסמו בתקשורת.

 לפי המידע שהועבר לצוות קיימים צווים להאזנת סתר מסוג תקשורת בין מחשבים לגבי שלושה מבין האנשים שהופיעו ברשימה שפורסמה, כאשר לגבי שניים מתוכם על פי ממצאי הצוות אכן בוצע ניסיון הדבקה, ורק לגבי אחד מהשניים לגביהם ניתן צו ההדבקה הצליחה. 

 הבדיקה בוצעה גם ביחס למערכת נוספת שנכנסה לשימוש לאחרונה, אשר גם בעניינה לא היתה כל אינדיקציה לכך שבוצעה הדבקה או ניסיונות הדבקה לטלפונים הניידים של אף אחד מרשימת האנשים שפורסמו.

עוד יצויין, כי בדיקה טכנולוגית מעמיקה נעשתה במערכת פגסוס ובמערכת הנוספת גם ביחס למכשירי הטלפון הנייד שהיו ברשותם של שלושת המנהלים הכלליים לשעבר של משרדי הממשלה ששמותיהם פורסמו, בין היתר באמצעות נתונים שהועברו על ידם בעקבות פנית הצוות לצורך בדיקות אלה. 

 בדיקה זו העלתה אף היא כי אין כל אינדיקציה לכך שבוצעה על ידי משטרת ישראל האזנת סתר לטלפונים הניידים שלהם בדרך של תקשורת בין מחשבים, במערכות המשטרה שנבדקו.  

בדיקות מעמיקות ומקיפות אלה חייבו מספר סבבי בדיקה גם אל מול החברה והאריכו את הליך הבדיקה מעבר למתוכנן.

תגובת מערכת 'כלכליסט'

"ממצאי דו"ח הביניים של צוות הבדיקה, בראשות המשנה ליועמ"ש עמית מררי, מחייבים התייחסות רצינית ובדיקה מחודשת של הממצאים והטענות שפרסמנו ב"כלכליסט", וכך נעשה. מפאת הזמן הקצר בין מועד פרסום דו"ח הביניים הערב לבין שעת ירידת העיתון לדפוס, בדיקה כזו טרם נעשתה. כשנסיים אותה, לא נהסס לתקן ככל שיידרש.

"בה בעת דו"ח הביניים מאמת באופן מוחלט את חשיפת "כלכליסט", ולפיה המשטרה משתמשת ברוגלות התקפיות סופר-פולשניות להדבקת טלפונים של אזרחים. הצווים שניתנו להאזנת סתר לא מעניקים סמכות חוקית להפעלת רוגלות כאלה, ויש צורך בתיקון משמעותי של החוק. הדו"ח אף מציין רוגלה נוספת, פרט לזו של NSO (שמה לא ננקב), ששימשה גם היא את המשטרה למטרה הזאת.

"למיטב ידיעתנו, הקביעה בדו"ח הביניים שלא היתה הדבקה של טלפונים של רוב האנשים שהוזכרו ברשימה נשענת על בדיקות טכנולוגיות, ולא על חקירה של מח"ש את מפעילי הרוגלות. על פניו, נראה כי הצוות הסתמך במסקנותיו על חומרים שהועברו אליו מהמשטרה ומחברת NSO.

"חשוב עוד לומר כי דו"ח הביניים עוסק אך ורק ברשימה השמית שפורסמה ב"כלכליסט". כפי שמצוין בסיפא שלו, הצוות עדיין לא בחן רבות מהסוגיות המרכזיות שהועלו בתחקירים. ניסוח הדברים על ידי מחברי הדו"ח עצמם מעיד על הבעייתיות הטמונה בסוגיות אלה: "העיסוק והטיפול המשטרתי בהאזנות סתר… מידת ואופן התאמתם של הכלים שבידי המשטרה לסמכויות הנתונות לה על פי דין ואופן השימוש שנעשה בכלים אלה, לרבות במערכות נוספות… המצויות או נמצאו בשימוש בידי משטרת ישראל, קיומן של אינדיקציות לחריגה מסמכות, פיקוח ובקרה בזמן אמת ובדיעבד על כלל שלבי עבודת המשטרה בתחום".

Inner 620/130

כתיבת תגובה