צינור הגז ועסקת EMG: השו"ת המלא

פתיחת אפשרות היבוא של גז טבעי ממצרים כתנאי לאישור רכישת צינור  EMG על ידי דלק ונובל אנרג'י • הממונה על התחרות אישרה את רכישת חלק מצינור הגז שבין ישראל למצרים על ידי דלק ונובל • לוויתן ותמר יחוייבו לאפשר עסקת החלפת גז (SWAP), ובעלי הצינור יחויבו להוליך גז טבעי גם עבור מאגרים אחרים

אסדת הקידוח תמר | צילום: אלברטוס צילומי אוויר, נובל אנרג'י, פלאש 90

הממונה על התחרות אישרה אתמול (ד') את רכישת חלק מצינור הגז שבין ישראל למצרים על ידי דלק ונובל בתנאים שעל פיהם לוויתן ותמר יחוייבו לאפשר עסקת החלפת גז (SWAP), ובעלי הצינור יחויבו להוליך גז טבעי גם עבור מאגרים אחרים (open access). בנוסף, הממונה חייבה את הצדדים להביא בפניה את הסכם ההפעלה של הצינור לבחינה מחודשת בעוד 10 שנים.

EMG היא הבעלים של צינור להולכת גז טבעי המחבר בין אל עריש שבמצרים לאשקלון. החל משנת 2012 הצינור אינו נמצא בשימוש בשל מספר אירועים ביטחוניים שהובילו לפיצוצו במספר אתרים.

דלק, נובל וחברה בבעלות ממשלת מצרים מבקשות לרכוש 39% מהון המניות של EMG וכן לקבל זכויות להפעלת הצינור לתקופה של 10 שנים עם אופציה להארכה ב-10 שנים נוספות. רכישת הצינור נועדה לאפשר אספקה סדירה של גז מלוויתן ותמר למצרים במסגרת ההסכמים שחתמו השותפות במאגרים עם לקוחות במצרים.

בתום בדיקה מעמיקה, החליטה הממונה להתנות את אישור העסקה בתנאים שיבטיחו כי לא ייחסם יבוא גז עתידי ממצרים וכי מאגרים ישראליים שאינם של דלק ונובל יוכלו אף הם לייצא גז למצרים באמצעות הצינור.

בחינת המיזוג העלתה שאין היתכנות של יבוא גז ממצרים לישראל בטווח הנראה לעין ועל כן לא עולה חשש שדלק ונובל ימנעו באמצעות העסקה יבוא גז טבעי ממצרים לישראל. עם זאת, לאור העובדה שמדובר על הסכם לשנים רבות קדימה ואין לרשות יכולת לחזות שינויים גיאופוליטיים או כלכליים שישפיעו על היתכנות של יבוא גז ממצרים לישראל בעתיד, הוטלו תנאים שיבטיחו היתכנות ליבוא גז ממצרים לישראל ככל שאכן תהיה אפשרות כזו.

בכדי לאפשר יבוא גז ממצרים חייבה הממונה את לוויתן ותמר לאפשר עסקת החלפת גז ((SWAP. משמעות התנאי היא שכאשר יבקש ספק מצרי לייצא גז ללקוח ישראלי, לוויתן ותמר יהיו חייבות לספק את הגז בהתאם להסכם שבין ספק הגז המצרי ללקוח הישראלי וזאת בתמורה לכך שספק הגז המצרי יספק גז טבעי ללקוח של לוויתן ותמר במצרים. התנאי מונע מדלק ונובל לפגוע ביבוא גז טבעי לישראל באמצעות אחזקתן בצינור הגז. יתר על כן, התנאי אף מקל על יבואן פוטנציאלי לייבא גז לישראל מאחר שהאפשרות להחליף גז חוסכת, בין היתר, את עלויות השמשת הצינור והשימוש בו.

עוד חייבה הממונה את החברות המתמזגות להביא את הסכם ההפעלה לבחינתה המחודשת בעוד עשר שנים מהיום. כך, אם בעוד 10 שנים ישתנו הנסיבות ויתאפשר יבוא גז ממצרים לישראל, תוכל הממונה להתאים את החלטתה לנסיבות שיתקיימו אז.

בנוסף, הטילה הממונה תנאי open access המחייב את בעלי הצינור לאפשר לשחקנים בישראל שירצו לייצא גז למצרים גישה לצינור. אפשרות זו עשויה לתמרץ שחקנים חדשים להיכנס לשוק חיפוש הגז הטבעי ובכך, לעודד תחרות בין מאגרי הגז בישראל.

הממונה בחנה טענות שהועלו בפניה, שלפיהן מטרת העסקה לרכישת צינור הגז היא לחסום אפשרות ליבוא של גז מצרי לישראל על מנת לשמר את כח השוק של דלק ונובל במכירת גז טבעי לישראל. הממונה מצאה שאין יסוד לחשש זה בעיקר מן הטעמים הבאים:

ראשית, ראיות שהובאו בפני הממונה מלמדות כי עסקת רכישת צינור הגז נועדה בראש ובראשונה לשרת עסקה גדולה בהיקפה של יצוא גז ממאגרי לוויתן ותמר למצרים.

שנית, בדיקות שערכה הממונה הראו שאין היתכנות ליבוא גז ממצרים בטווח הנראה לעין. במצרים קיים מחסור בגז וקיים ספק ממשי אם ממשלת מצרים תאפשר יבוא גז לישראל.

שלישית, אם בעתיד יבקש גורם במצרים לייצא גז ממצרים לישראל, יש באפשרותו להקים צינור חדש וחלופי.

שאלות ותשובות בעניין EMG

מדוע לאפשר לדלק ונובל, שמחזיקות ברוב מאגרי הגז בישראל, להחזיק בצינור הגז, המחבר בין ישראל למצרים, שיכול לשמש תשתית ליבוא מתחרה לתמר ולוויתן?

הצינור כיום לא משמש ליבוא, ומאז האירועים הביטחוניים שהובילו לפיצוצו במספר אתרים בשנת 2012 הוא כלל לא שמיש. בזכות העסקה הצינור ישופץ ויאפשר היתכנות של יצוא גז למצרים. בנוסף, מאז שנת 2012 ועד היום שוק הגז השתנה בצורה משמעותית. בישראל יש כיום עודף היצע של גז בעוד שבמצרים נוצר מחסור, ומבדיקות שערכה הרשות עם מגוון גורמים עלה שאין היתכנות של יבוא גז ממצרים לישראל בטווח הנראה לעין.

ככל שבעתיד יקום גורם במצרים שירצה לייצא גז לישראל הוא יוכל להקים צינור נוסף. ההשקעה הכלכלית שבבניית צינור נוסף נמוכה משמעותית משווי עסקאות ייצוא הגז ולכן יש כדאיות כלכלית לגורם אשר ברצונו לייצא גז מישראל למצרים לבנות צינור חדש.

למצרים היו לאחרונה מספר תגליות גז חדשות שיכולות לספק את צרכי הגז שלה, מדוע היא צריכה לייבא גז מישראל?

למצרים אכן היו תגליות גז חדשות, שבשלב זה עדיין מצויות בשלבים הראשוניים שלהן והפקת גז טבעי תתאפשר מהן רק בעוד כמה שנים. גם אם לוקחים בחשבון את התגליות החדשות, עדיין יש מחסור בגז במצרים, ההיצע הקיים במצרים לא מספק את כלל הביקושים, ואלו צפויים לגדול ממספר סיבות: הריבוי הטבעי במצרים אשר צפוי לגדול בשנים הקרובות וכן ומתקני ההנזלה בשטח המדינה שנועדו לצורך יצוא גז מונזל (LNG) לאירופה, שכיום אינם מנוצלים במלואם עקב המחסור בגז. 

האם עסקת רכישת צינור הגז אינה אלא ניסיון של דלק ונובל לחסום יבוא פוטנציאלי של גז מצרי לישראל?

סוגיה זו נבחנה לעומק על ידי הרשות, שבדקה מסמכים פנימיים של הצדדים וקיימה שיחות עם השוק. הבחינה העלתה שהמוטיבציה של דלק בעסקה לרכישת הצינור נועדה לאפשר אספקה סדירה של ייצוא גז למצרים במסגרת ההסכמים שחתמו מאגר לוויתן ומאגר תמר עם לקוחות במצרים, עסקה בהיקף של מיליארדי דולרים. 

האם השותפות של גורם מצרי עם דלק ונובל בצינור איננה יוצרת תמריץ שלילי לממשלת מצרים לאפשר יצוא גז לישראל?

חלקן של דלק ונובל בצינור הגז הוא 19.5%, כאשר מרבית היתרה שייכת לגורמים הקשורים בממשלת מצרים ועל כן, מרבית ההכנסות יועברו לגורמים אלו. ההכנסות שיכניס צינור הגז בתקופת פעילותו בשנים הקרובות עומדות על מיליוני דולרים. לעומת זאת עסקת ייצוא של גז טבעי בהיקפים משמעותיים ממצרים לישראל צפויה להניב לממשלת מצרים סכום גבוה משמעותית מההכנסות מבעלותה בצינור. לכן קשה להניח שמצרים תיתן משקל רב מדי לשותפותה עם דלק בצינור הגז, אם על כף המאזניים מונחת עיסקה לייצוא גז שההכנסות בה נאמדות במיליארדי דולרים. בנוסף לאמור, בדיקות הרשות לימדו, שבטווח הנראה לעין, לא עומדת על הפרק עסקה של ייצוא גז ממצריים לישראל. 

אם הרשות סבורה שאין סיכוי שיהיה יבוא של גז ממצרים למה היא מצאה לנכון להטיל תנאים שיאפשרו יבוא גז ממצרים?

שוק הגז מאופיין בחוסר ודאות רב. אין לאף גורם ידיעה ברורה כיצד השוק יתפתח וגם לרשות אין יכולת לחזות שינויים גיאופוליטיים וכלכליים לטווח רחוק כל כך, שישפיעו על היתכנות של יבוא גז ממצרים לישראל. לפיכך, גם אם היום האפשרות לייצוא גז ממצרים לישראל נראית לא ריאלית, יתכן שבעתיד הרחוק יותר תתפתח הזדמנות כזאת. על מנת לאפשר את קיומה של אפשרות זו, הוטלו תנאים שמטרתם לאפשר ואף להקל על ייבוא גז ממצריים לישראל. 

מה זה SWAP ולמה הוא פותר את החשש התחרותי?

עסקת SWAP היא עסקה של החלפת גז. המשמעות של התנאי היא שאם יהיה ספק גז במצרים שירצה לספק ללקוח גז בישראל, הוא יוכל לדרוש מלוויתן לספק את הגז ללקוח הישראלי במקומו, ובתמורה הספק המצרי יתחייב לספק ללקוח מצרי של לוויתן גז טבעי. מדובר על הסדר אספקה בלבד שאינו קשור לתשלום התמורה או למחיר שייקבע למכירת הגז. כלומר – הלקוח הישראלי של הגז יקבל את הגז מלוויתן אבל ישלם את התמורה לספק הגז המצרי, בהתאם לתנאי התשלום והמחיר שסוכם ביניהם. לעומת זאת הלקוח המצרי ישלם את התמורה לספק הישראלי בהתאם למחיר שנקבע ביניהם. 

למה בנוסף ל- SWAP היה צריך להטיל גם תנאי של open access?

תנאי ה- open access נועד על מנת לאפשר למתחרים של נובל ודלק את האפשרות לייצא גם הם גז למצרים. האפשרות לייצא גז למצריים חשובה כתמריץ לפיתוח שדות גז נוספים ופיתוח זה חשוב על מנת לייצר תחרות גם בישראל בשוק הגז הטבעי המקומי. תנאי ה- open access מחייב את הצדדים לאפשר לגורמים מתחרים לעשות שימוש בצינור כאשר יש בו פניות להובלת גז למצרים.

כתיבת תגובה