צעד נוסף בגיבוש התקנות שיפחיתו הנחות התלויות ברכישה נוספת

האם בקרוב נראה פחות "קנה מוצר נוסף ממותג איקס וקבל הנחה"? | חוק המזון שנוסחו היה עמום באשר להנחה הקושרת בין רכישת מצרך לבין "מצרך אחר", מבקשת להגדירו מחדש | אלו מוצרים יוכלו להיות בהנחה מותנית בקנייה מוצר נוסף ואלה לא? מסתבר שההשפעה, לפחות בחלקה, בידיים שלכם

עגלת קניות. אילוסטרציה | צילום: מאיה לגוטין

בקרוב (26.11) תחזור האכיפה של רשות התחרות על סידור המצרכים ברשתות המזון, ובינתיים, פרסמה הרשות טיוטה להערות הציבור, שעושה סדר בנושא התחרות על ליבו של הצרכן, באמצעות דילים שרוקחים ביניהם הספקים וקנייני הרשתות.

מדובר על שימוע ציבורי של גילוי דעת שפרסמה אתמול הרשות, בעניין הגדרת "מצרך אחר" בחוק קידום התחרות בענף המזון. לפני כחצי שנה, תוקן חוק קידום התחרות בענף המזון, והוספו לו, בין היתר, סעיפים בהוראת שעה, הגורסים כי "ספק גדול לא יתנה מתן הנחה לקמעונאי גדול הנכלל ברשימה, בעבור מצרך ממצרכיו, במישרין או בעקיפין, בכסף או בשווה כסף, ברכישת מצרך אחר של אותו ספק גדול (בסעיף זה – הנחה אסורה)".

עוד נקבע כי "קמעונאי גדול לא יהיה צד להסדר עם ספק גדול הנכלל ברשימה, שתוצאתו היא הנחה אסורה". נקבע בחוק כי הסעיפים ייכנסו לתוקף ביום 1.1.2024.

כאשר מטרת הסעיפים הללו שנוספו לחוק המזון היא לקבוע איסור על ביצוע "קשירה כלכלית" באמצעות הנחות מותנות בקנייה של "מצרך אחר", בנוסף לאיסור על "קשירה חוזית" המופיע אף היא בהמשך נוסח חוק המזון. 

קשירה כלכלית – מתייחסת למצב שבו על פני הדברים ניתן לרכוש כל אחד מהמוצרים בנפרד, אך החברה מייצרת ללקוח תמריץ כלכלי לרכוש את המוצרים שלה ביחד ולא לפצל את הסל בין ספקים מתחרים, ובכך קושרת בין המוצרים. 

במהלך הדיונים בכנסת הוסכם שרשות התחרות לא תנקוט באמצעי אכיפה בגין הפרה של סעיפים אלה שנוסחן הובא לעיל, עד להבהרת המונח "מצרך אחר". לכן, גילוי הדעת שמפורסם ע"י הרשות, נועד להבהיר את האופן שבו רשות התחרות מפרשת מונח זה. פרשנות המונח "מצרך אחר" נדרשת על מנת שספקים גדולים יידעו אילו הנחות הם אינם רשאים לתת לקמעונאים גדולים.

ככל ששני מצרכים הם בבחינת "מצרך אחר", ספק גדול אינו רשאי להתנות בין ההנחות של שני המצרכים. 

מהו "מצרך אחר" על פי גילוי הדעת?

מבחן כלכלי של תחליפיות: שני מצרכים שאחד מהם אינו תחליפי בעיני הצרכן למצרך השני, הם "מצרכים אחרים", למעט חריגים שמפורטים בגילוי הדעת;

מצרכים מקטגוריות שונות הם "מצרכים אחרים" ולא ניתן להתנות בין ההנחות של מצרכים מקטגוריות שונות (למשל: מעדני חלב, משקאות קלים, טבליות שוקולד, משחות שיניים, חטיפים מלוחים, מאפים, שימורי טונה ודגים, פסטה ופתיתים, קטניות, ירקות קפואים);

מצרכים שנמכרים תחת מותגים שונים הם מצרכים אחרים ולא ניתן להתנות בין ההנחות של מוצרי מותגים שונים (למשל: מותגי שוקולד, מותגי קורנפלקס, מותגי מעדני חלב).

שני מצרכים שאחד מהם נמצא תחת פיקוח מחירים והשני אינו נמצא תחת פיקוח הם מצרכים אחרים (למשל: לחם חלב 3% בפיקוח וחלב מועשר לא בפיקוח).

הערות לגילוי הדעת יתקבלו עד ליום 30/11/2023 לכתובת מייל: [email protected]

כתיבת תגובה