קבינט הדיור: אלה השרים שיפעלו להסרת חסמי הדיור

על פי הצעת ההחלטה שהציג הבוקר שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופף ואושרה על יד הממשלה, יוקם בהקדם קבינט דיור חדש בראשותו | לקבינט הדיור יהיו סמכויות לקביעת מדיניות ממשלתית בתחום הדיור: לאישור וקידום רפורמות ושינויים מבניים לייעול מדיניות הממשלה בתחומי המקרקעין, ייזום תכנון וביצוע בניה למגורים, מעקב אחר יישום ההחלטות ועוד

נתניהו בישיבת ממשלה | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

עם כניסתו של שר הבינוי והשיכון גולדקנופף לתפקידו, הנחה השר את הגורמים המקצועיים להכין עבודת מטה רחבה ומעמיקה במטרה לשמר את מספרי השיא בשיווקי הקרקעות והתחלות הבנייה.

במקביל, לאור מדיניות הממשלה לפעול להורדת מחירי הדיור ולהגדלת היצע הדירות, ישנו צורך מהותי ומידי לאיגום משאבים בין כלל הגורמים ולהסרת חסמים העולים בדרך להשגת מטרות היעד.

על פי הצעת החלטה שאושרה הבוקר תוקם בהקדם ועדת שרים לענייני דיור, בניה ומקרקעין בראשות שר הבינוי והשיכון, בוועדת השרים יהיו חברים שר האוצר, שר הפנים, שר האנרגיה, שרת התחבורה, שר החינוך, השר לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, השרה להגנת הסביבה, שרת ההתיישבות ושר החקלאות.

להצעת ההחלטה שאושרה הבוקר, חשיבות מכרעת בפתרון משבר הדיור.

לקבינט הדיור יהיו סמכויות לקביעת מדיניות ממשלתית בתחום הדיור: לאישור וקידום רפורמות ושינויים מבניים לייעול מדיניות הממשלה בתחומי המקרקעין, ייזום תכנון וביצוע בניה למגורים, מעקב אחר יישום ההחלטות, בין היתר, לצורך ייעול השימוש בקרקע: קידום פרויקטים ומודלים מגוונים בתחום ייזום וביצוע הבניה למגורים, לדוגמה לדיור בר השגה, דיור להשכרה לטווח ארוך ודיור ציבורי.

עוד ידון ויחליט קבינט הדיור בנושאי: פינוי מקרקעין לצרכי דיור, רפורמות ושינויים מבניים בתחום מקרקעי ישראל, לרבות בעניין רשות מקרקעי ישראל, גיבוש פתרונות לחסמים ותיאום בין הגורמים בתחומי תקציב, תחבורה, חינוך, תשתיות וסביבה בכל הנוגע לפרויקטי דיור

פיתוח וקידום התחדשות העירונית בישראל כגון ייזום תכניות, וגיבוש צעדי מדיניות בהיבטי ייזום תכנון ובנייה מתוך מטרה להאיץ את פרויקטי ההתחדשות העירונית באזורי הביקוש והפריפריה.

יצחק גולדקנופף, שר הבינוי והשיכון: "אני מברך על הקמת קבינט הדיור בראשותי. זהו מהלך משמעותי וחשוב להשגת פתרונות והסרת חסמים לקידום בניית יח״ד חדשות. ההחלטה מעניקה סמכויות רחבות לטפל באופן מלא הן בתחום הדיור, הבנייה והתשתיות הנלוות, הן בתחומי המקרקעין הנוגעים לניהול היצע הקרקעות והן להחלטות מדיניות דיור ממשלתית רחבה וכוללת.

"אני סמוך ובטוח שכלל הגורמים ירתמו לתהליך בכדי לממש את המשימה המרכזית וחובתנו המוסרית – מתן אפשרות לרכישת קורת גג לזוגות צעירים ומחוסרי דיור. אני מתכנן לזמן את חברי הקבינט לישיבה ראשונה כבר בימים הקרובים. ישנה עבודה רבה לפנינו ועלינו להתחיל בהקדם."

יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "הקמת קבינט הדיור הינה קריטית וחשובה לסנכרון גורמי המקצוע של משרדי הממשלה במטרה לתמוך ולקדם צעדים משמעותיים בענף הנדל"ן. מול עינינו עומד הרצון לאגם משאבים, לרתום את כל הגורמים ולהציע מענה הולם וראוי לכלל אזרחי ישראל בדרך למגורים תחת קורת גג יציבה"

כתיבת תגובה