קווים לדמותו של האיש שהוביל את המהפכה

הרב יהודה מילר זצ”ל. קווים לדמותו של האיש שייסד את מהפכת הדרן

הרב יהודה אריה מילר הלוי זצ”ל נולד לאחר שנות הזעם בשנת תש”ז בעיר גלאנטה שבהונגריה להוריו הרב ישראל דוד מילר ז”ל ומרת ייטל ע”ה לבית ארנוולד. אביו שגדל והתחנך בישיבת גלאנטה אצל הגאון הקדוש רבי יהושע בוקסבוים זצוקללה”ה הי”ד, המשיך כל ימיו את ההנהגות, החינוך והתורה שספג בישיבת גלאנטה  לפני שנות הזעם, כשדמות דיוקנו של רבו הק’ והטהור לא משה מנגד עיניו בכל אשר פנה. הרב ישראל דוד זצ”ל היה מיוחס לשל”ה הקדוש בייחוס של בן אחר בן, אלא שבעקבות מדיניות הגיוס לצבא ההונגרי לפני כ-100 שנים וכדי להסתתר, נאלץ אחד מאבות המשפחה להחליף את שם המשפחה למילר.

מיד כשהתאפשר הדבר, ארז ר’ ישראל דוד את מעט מטלטליו ועלה עם אשתו ובנו התינוק לארץ ישראל וקבע את מושבו בשכונת סנהדריה בירושלים.

250/200 סייד בר + קובייה

משחר ילדותו של יהודה הצעיר הוא דבק בתלמידי חכמים – למד תורה ממורים מופלגים, ביניהם, הגר”ש הכהן קוק זצ”ל והגר”ב אייכנשטיין זצ”ל, כשהוא דבק בהם ומתעלה בהשגת התורה ויראת שמים.

בהגיעו לפרקו נשא לאישה את מרת ציפורה לבית פינדר שתבלחט”א, בתו של הרה”ח הר”ר דוד פינדר זצ”ל מחשובי חסידי סטראפקוב צאנז. בעקבות ר’ דוד פינדר זצ”ל התחבר גם הר”ר יהודה זצ”ל לחסידות זו.

במשך כל חייו בשכונת בית וגן בירושלים, דבק במאורות הגדולים שבית וגן נתברכה בהן וקבע עיתים לתורה בשיעוריהם בבחינת ‘יום ולילה לא ישבותו’ – בשיעוריו של עמוד ההוראה הגאון רבי יהושע נויבירט זצ”ל, בשיעוריו של הגאון רבי שלמה מן-ההר זצ”ל ובשיעוריהם של, יבדלו לחיים ארוכים, הגרש”א גולדברג שליט”א והגר”ז פריינד שליט”א. קשר מיוחד היה לו עם הגרש”א גולדברג שליט”א אשר יצק מים על ידיו, שרת אותו במסירות ובאמונה וכפף עצמו לדעת התורה. בכל דבר ועניין ולא משה ידו מתחת ידו בכל אשר פנה.

היה ממשכימי בית הכנסת עם שחר, דאג לכל צרכי התפילה ובפרט לברכת כהנים אותה התאמץ וחיבב במיוחד. נוסף על השתתפותו בשיעורים, קבע עיתים לתורה בחברותות – הן בלכתו בדרך והן בבתי המדרש. זכה לייסד שיעורים רבים כשהוא מאהיב את התורה על משתתפיהם.

גמל חסד בגופו ובממונו לכל נצרך, בהארת פנים ובעידוד והתעניינות לכל אדם. זכה לקרב לבבות רחוקים לאבינו שבשמים ולקדש שם שמים. ביתו היה פתוח לרווחה בהכנסת אורחים מופלגת לכל דכפין. בני המשפחה העידו כי הם לא זוכרים שבת או חג שלא היו מתארחים על שולחנו אורחים מכל העדות והחוגים. מסירות נפש מיוחדת היתה לו לעולים מברית המועצות בשנות העלייה הגדולות. באותן שנים קירבו הוא ורעייתו תבלחט”א מאות משפחות על ידי אירוח והכוונה לעבודת השם מתוך דוגמה אישית והכול בסבר פנים יפות. רבים מאורחים אלה התקרבו לעבודת השם והם היום חלק מהציבור החרדי.

מצוות הצדקה חביבה היתה עליו ביותר. היה מוכן להעניק צדקה בכל עת ובכל מצב. עזר ותמך בגמ”ח ועצה טובה, תמך במשפחות רבות בנישואי ילדיהם.

השקיע ללא גבול בחינוך ילדיו וצאצאיו והתמסר אליהם באופן מוחלט. היה נוהג ללמוד עם ילדיו ונכדיו בעצמו והיה מחדיר בהם הנאה מלימוד ונותן להם טעם מתוק במצוות ובעבודת השם, כשהוא מאלף אותם מידות טובות, יראת שמים ומנהגים טובים.

אהב את ארץ ישראל הקדושה ובתי מדרשיה בכל נימי נפשו. ציפה תמיד לגאולה הקרובה ולביאת משיח בקרוב.

בכל שנות עיסוקו כמנהל מפעל גדול בירושלים, היה משאו ומתנו באמונה ומתוך אהבת הבריות. היה דואג כאב מסור לצרכי כל עובדיו ובני משפחתם ולעתידם. הקפיד ביותר שלא להלין שכר והיה פורע את התחייבויותיו באופן מיידי.

היה בעל חזון, יצירה ומעוף אותם רתם לקדושה, ויחד עם אשתו שתבלחט”א עיצבו וייצרו כלי מצווה המיוסדים על סודות הקודש ומהות המצוות.

הקפיד מאוד להתייעץ בכל דבר ועניין בדעת תורה, וכפף עצמו לכל אשר הורוהו רבותיו.

בשנים האחרונות היה ממייסדי חברת הדרן כדי לשמור על קדושת ישראל בדור הזה, כשהוא משקיע מאונו והונו במסירות כדי להעניק פתרונות טכנולוגיים כשרים לבני התורה והכל בכפיפות מוחלטת לדעת תורה ביעוץ וההכוונה של בית דין צדק בני ברק בראשות מרן הגר”נ קרליץ זיע”א.

נלב”ע בחטף בשיא עשייתו הציבורית למען הכלל,  כשהוא רוקם כל העת תכניות להעצים את קדושת ישראל ולהרבות אמונת אומן בכלל ישראל.

הותיר אחריו משפחה מפוארת וצאצאים העוסקים בתורה ומצוות שינסו לילך  בדרכיו ולהמשיך את עשייתו המבורכת:

משפחת הר’ מרדכי רוזנפלד, משפחת הר’ דוב מילר-הורוויץ, משפחת הר’ יוסף מילר, משפחת הר’ יוסף ליזרוביץ, משפחת הר’ אהרן זלושינסקי, משפחת הר’ אריה קופרמן, משפחת הר’ אברהם מילר, ואחותו למשפחת שרייבר.

ת.נ.צ.ב.ה

Inner 620/130

מומלץ עבורך

תגובה אחת ל: "קווים לדמותו של האיש שהוביל את המהפכה"

  1. ברוך דיין האמת !איש יקר . אני בהלם ובתדהמה. לא כתוב מתי נפטר מתי לויה ,האם היתה? והיכן יושבים שבעה

כתיבת תגובה