קרן הניקיון: ההצעה של הח"כים לבלום את ההתייקרות בארנונה

בשנת 2025 יעלה מס הארנונה ב-5.29%, שהם כתוספת עלויות של כ- 1.6 מיליארד ₪ – לא כולל אישורים חריגים – ויגיע לכ-31 מיליארד ש"ח | מרבית העלייה – 1.18  מיליארד שקל, כתוצאה מעליית השכר במגזר הציבורי | ועדת הכספים: להקפיא או למתן את העלאת הארנונה | וכיצד יימצא המקור התקציבי?

ארנונה | צילום אילוסטרציה: shutterstock

עם תחילת שנת 2025 יעלה מס הארנונה שישלם כלל הציבור ב- 5.29%, שהם כ- 1.6 מיליארד ₪ (לא כולל אישורים חריגים), כך שסך מס הארנונה יגיע בשנת 2025 לכ-31 מיליארד ₪. כך עולה מבדיקת אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר.

כידוע, על פי חוק, מדי שנה מתעדכן מס הארנונה אוטומטית לפי נוסחה המורכבת מממוצע של 50% משינוי במדד המחירים לצרכן ו-50% משינוי במדד שכר במגזר הציבורי. כך שהעלייה בשנת 2025 נובעת בעיקר מעלייה במדד השכר במגזר הציבורי שגדל ב-7.8% , בעוד שבאותה תקופה עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.79% בלבד.

מתחשיב שערך איגוד לשכות המסחר עולה כי משנת 2015 ועד היום, כולל העלייה הצפויה בשנת 2025, עלה מס הארנונה ב-21.3% ובסכום של כ- 6 מיליארד ₪. מרביתו כתוצאה מעליית השכר במגזר הציבורי, שרשם גידול מצטבר של 28% ובסכום של 3.65 מיליארד ₪.

עליית השכר במגזר הציבורי היא הגורם העיקרי הדוחף מדי שנה את מס הארנונה מעלה, ללא כל תוספת בשירותים הניתנים לציבור ולעסקים. הסיבה העיקרית לעליה החדשה במדד השכר הציבורי הינו ההסכם שנחתם במרץ 23 עם הסתדרות בנוגע לשכר במגזר הציבורי. רמת השכר במגזר הציבורי, שכולל שכר רופאים, אוניברסיטאות, מנהל חברות ממשלתיות ועוד, עולה בקצב מהיר יותר מאשר במגזר העסקי, וגם חריגות שכר, הניתנות שלא כדין במגזר הציבורי, מצטרפות להעלאת מדד זה.

גם כאשר הבקשות החריגות להעלאת מס הארנונה פחתו עם השנים, עקב מאבק מתמשך של איגוד לשכות המסחר, מס הארנונה המשיך לעלות לאור עליית השכר במגזר הציבורי. באיגוד דורשים להחזיר את מנגנון ההתייעלות, שבוטל בשנת 2013, שכלל בתוך נוסחת הארנונה 20% התייעלות של הרשויות המקומיות, כך ששיעור ההעלאה האוטומטית יוכפל ב-80% ולא ב-100% כפי שנעשה כיום.

אתמול, במסגרת דיון מהיר בנושא, קראה הוועדה לממשלה להקפיא לשנה את העברת הכספים של הרשויות המקומיות לקרן הניקיון, למשך שנה אחת, כך שיזכו לשיפוי בגין המהלך. כן קראה הוועדה לשר האוצר לבחון לפטור את תושבי ועסקי הישובים המפונים ואלה שהתפנו מרצון נוכח המלחמה מתשלום הארנונה.

שר הפנים ציין כי הוא תומך במהלך במידה וזה מלווה בשיפוי מצד המדינה כלפי הרשויות, והזהיר כי קידום צעד כזה ללא שיפוי יביא לפגיעה גבוה יותר בתושבים מאשר שיעור ההתייקרות הצפויה בארנונה. בדיון אמרו נציגי משרד האוצר: "העלות הינה של יותר ממיליארד וחצי ש"ח". יו"ר הוועדה, משה גפני אמר, כי "ישנה ההסכמה כי זו לא העת להעלאה כזו".

כתיבת תגובה