קרקע להחכרה: השמיטה של החקלאים ויהודי חו"ל

מועצת מקרקעי ישראל אישרה: חוכרי קרקע חקלאית יוכלו להשכיר, בשנת השמיטה הקרובה, את הקרקע החקלאית אותה הם מעבדים בהשכרת משנה • אור ירוק לחתימת הסכמי גג בשנת 2021 • בקרוב: ניתן יהיה להקים שטחי מגורים תעסוקה ומסחר במתחמי רכבת ישראל – בדומה למודל הקיים בחו"ל

ינקי קוינט, יעקב ליצמן ויאיר פינס בישיבת מועצת מקרקעי ישראל | צילום: דוברות רמ"י

בישיבתה היום בראשותו של שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן החליטה מועצת מקרקעי ישראל, נוכח שנת השמיטה הקרובה (שנת התשפ"ב) הקרבה ובאה, להתיר לחוכר של קרקע חקלאית להשכיר בהשכרת משנה את הקרקע החקלאית  בתקופת שנת שמיטה וזאת לשם קיום מצוות השמיטה.

ההחלטה האמורה תאפשר בין היתר להשכיר את הקרקע החקלאית לתורמים שהם שוכרי משנה ההופכים בדרך זו לשותפים עם החקלאים בקיום מצוות השמיטה.

250/200 סייד בר + קובייה

שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן: "הבאתי היום החלטה חשובה שהתקבלה לראשונה במועצת מקרקעי ישראל, שתאפשר ליהודים הגרים בחו"ל לקיים את מצוות השמיטה החשובה ותיטיב עם החקלאים אשר לא מעבדים את אדמותיהם במהלך שנת השמיטה, כך שהם יוכלו להשכיר את אדמותיהם ליהודים הגרים בחו"ל ופרנסתם לא תיפגע. מדובר בצעד משמעותי, שיביא לשינוי מדיניות קבוע למשך השנים קדימה".

אור ירוק להסכמי הגג 

במקביל, מועצת מקרקעי ישראל אישרה הבוקר את הצעת משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל להאריך את תוקף החלטת המועצה לחתימת הסכמי גג עם רשויות מקומיות לטובת הסרת חסמי שיווק ופיתוח עד לסוף 2021. ההחלטה מאשררת למעשה את מודל הסכמי הגג ככלי ממשלתי והיא תאפשר למשרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל לחתום על הסכמי גג נוספים בשנה הקרובה.

על פי תכנית העבודה שוקדים בימים אלה במשרד הבינוי והשיכון על בניית הסכמי גג חדשים נוספים ביניהם מועצה המקומית בני עייש, רחובות, רכסים, טמרה ומעלה אדומים בהיקף כולל של כ 45,000 יח"ד חדשות.  במקביל ברשות מקרקעי ישראל מקדמים הסכמים חדשים מול קרית גת מערב, נס ציונה, כפר סבא, אום אל פאחם ופתח תקווה בהיקף של  44,600 יח"ד.

ההחלטה שאושרה היום תאפשר הלכה למעשה המשך העבודה על מודל הסכמי הגג.

במסגרת מדיניות הממשלה משנת 2013 פועלים במשרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל  לחתימה על הסכמי גג עם רשויות מקומיות לשם הקמת יחידות דיור חדשות וזאת בהתאם להחלטת הממשלה.

עד כה חתמו משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל 32 הסכמי גג עם רשויות מקומיות, ונבנו ופותחו בעקבותיהם אלפי יחידות דיור.

חתימה על הסכמי גג חדשים הינו צעד משמעותי במטרה  לאפשר פיתוח ושיווק מואץ של יחידות דיור חדשות  בהיקף נרחב ובכך להגדיל את היצע הדירות בשוק ולבלום את עליית מחירי הדיור.

חשוב לציין כי בימים אלה של משבר הקורונה, הסכמי גג הינם כלי ייחודי בין המשרד לרשות המקומית  שמאפשר להשקיע בתשתיות לדיור ובהכנת מלאי שיווקים לשעת כושר, במטרה להמשיך את מגמת האצת השיווקים ושמירה על היקף התחלות הבנייה כפי שהיה בשנים האחרונות, ובכך לתת מענה לביקושים העולים.

במסגרת העובדה מול הרשויות המקומיות, הסכמי הגג והסכמי הפיתוח, מהווים נדבך עיקרי ומשמעותי המאפשרים שיווק ופיתוח נרחב של יחידות דיור בתחומי הרשות המקומית, תוך מתן מענה לחסמי פיתוח, ומתן תמריצים לרשות המקומית לקידום שיווק יחידות דיור.

קידום הסכמי הגג הוא חלק גדול בפעילות השוטפת והשגרתית של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל  ולאור העובדה שעבודת המטה על ההסכמים נערכת במשך תקופה ממושכת ובימים אלו מתבצעת עבודה על מספר הסכמים ביניהם המועצה מקומית בני עייש, רחובות, רכסים, טמרה ומעלה אדומים, קרית גת מערב, נס ציונה, כפר סבא, אום אל פאחם ופתח תקווה בהיקף כולל של כ 90,000 יח"ד חדשות.

Inner 620/130

מיזמים בתחנות הרכבת

בנוסף אישרה המועצה היום בישיבתה הסכם עקרונות אסטרטגי בין רשות מקרקעי ישראל לרכבת ישראל, שיאפשר שימושים סחירים בשטחי הרכבת שבניהול רמ"י. זהו הסכם חדש בין רשות מקרקעי ישראל לבין חברת רכבת ישראל, ביחס לזכויות הרכבת בשטחים שבניהול הרשות. הסכם זה, יש בו כדי לחולל צמיחה ופיתוח משמעותיים בכל הקשור לניצול יעיל של מתחמי הרכבת. 

מדובר בעוד הסכם אסטרטגי שרשות מקרקעי ישראל מקדמת מול חברות ממשלתיות, במגמה לייעל את שימושי הקרקע ולהביא לשימוש מיטבי בשטחים בנויים  ולהגדיל את היצע יחידות הדיור,  באזורי הביקוש, לטובת כלכלת ישראל.

על פי ההסכם, נקבעו עקרונות מנחים שעל בסיסם יעודכנו ההסכמים הקיימים מול הרכבת, ויתנו מענה להסרת החסמים ושיווק מתחמי הרכבת, לאחר שבמשך שנים  לא עלה בידי חברת הבת של הרכבת לשווק למטרות סחירות את מתחמיה.

בהתאם להסכם החדש  ניתן יהיה לשווק, בשיתוף עם הרכבת, שטחים המצויים במתחמי הרכבת הכוללים זכויות סחירות, לרבות זכויות למגורים, שטחי תעסוקה ומסחר, בהתאם לתכנון הקיים והעתידי, לאחר שאלו יתוכננו  על ידי רשות מקרקעי ישראל בשיתוף הרכבת. 

מתחמים אלה, ישווקו כאמור במסגרת מכרז פומבי בהתאם לכללים הנהוגים ברמ"י, בשיטת המרבה במחיר, ןזאת על מנת שהרכבת תוכל לממש ולנצל את כלל זכויות הבנייה, בכלל מתחמיה באופן שיפיק מהשטחים את השימוש המיטבי והיעיל ביותר מבחינה תכנונית וכלכלית לתועלת הציבור.

ההסכם נערך לאחר מו"מ פורה ומשותף בין הצדדים. עפ"י ההסכם, נקבעו כללים לגבי המשך יישומם לרבות הקמת צוות היגוי משותף אשר יבחן את יישום עקרונות המודל העסקי, ייתן מענה להסרת חסמים, ויעדכן אודות סטטוס שיווק המתחמים לגורמים הרלוונטיים.  

רשימה חלקית של מתחמי תחנות הרכבת -תכנון ושיווק משותף רכבת ורשות מקרקעי ישראל (אומדן בלבד):

שטח אזור התחנה אומדן של  יחידות הדיור אומדן של שטחי תעסוקה ומסחר
מודיעין 10 דונם 125 יח"ד 22,400  מ"ר
יבנה מזרח 1,144 דונם 203,000 מ"ר
רחובות 133 דונם 250 יח"ד מוגן 300 יח"ד מעונות סטודנטים 105,000 מ"ר

 

מומלץ עבורך

תגובה אחת ל: "קרקע להחכרה: השמיטה של החקלאים ויהודי חו"ל"

  1. למה אגודות שיתופיות, שאינן אנשים פרטיים, ומכאן שגם אינן יהודיות, חייבות בשמיטה?

כתיבת תגובה