רוצים לבצע תמ"א 38? חותמים עכשיו, המיסוי אחר כך

בעקבות פקיעת תוקפן של הטבות המס לתמ"א 38: יזמים ודיירים יוכלו לחתום על עסקאות ולדחות את ההצהרה שתחייב את הדיירים בתשלום | תוקף האפשרות למסירת הצהרה מבלי להתחייב בתשלומי מס רכישה או מס שבח: אוקטובר 2023 | בינתיים, חוק הארכת הוראת השעה המיטיבה טרם אושר

תמ"א 38 | אילוסטרציה: תומר נאוברג, פלאש 90

מצב הביניים שנוצר מאז סוף שנת 2021, בעקבות פקיעת תוקפן של הטבות המס בעסקאות תמ"א 38 הובילה דיירים רבים להימנע מחתימה על הסכמי תמ"א 38 לחידוש בניין המגורים שלהם, מחשש לאבד את ההטבות המוקנות להם בחוק, כמו הקלה בתשלום מס השבח על תוספת הבנייה ועוד, ומאידך – אילו היו ממהרים לחתום, הייתה רשות המסים מחייבת אותן במס שבח או מס רכישה.

במסגרת תמ"א 38 מתקשרים יזמי בנייה עם בעלי דירות בבניינים לצורך ביצוע עסקה ובמסגרתה מוכרים הדיירים ליזם את זכויות הבנייה הנוספות בבניין בתמורה לחיזוק הבניין הישן או הריסתו ובנייתו מחדש בהתאם להוראות תמ"א 38. על פי פרק 5 לחוק מיסוי מקרקעין, בעלי הדירות זכאים להקלה משמעותית בתשלום מס שבח על התמורה שמעניק להם היזם בתמורה לזכויות הבנייה הנוספות. פרק זה נוסף לחוק במסגרת הוראת שעה שתוקפה פג בסוף שנת 2021.

בשל הקונפליקט שנוצר ויצר אי ודאות בשוק הנדל"ן העירוני המתחדש, הודיעה רשות המסים על החלטה שהתקבלה במחלקת מקרקעין וקבלנים בחטיבה המקצועית, כי מעתה (ולא רק מעתה, אלא מאז שלהי 2021) ועד ה-1 באוקטובר 2023 יוכלו דיירים ויזמים לחתום על הסכמים לביצוע עסקאות מכוח תמ"א 38 ולהסתפק בשלב ראשוני בהגשת הודעה על ביצוע העסקה, מבלי להגיש הצהרה המחייבת בתשלום מס שבח ומס רכישה. 

Inner article

 

נציין, כי עוד טרם פקיעת הוראת השעה, פרסמה רשות המסים הודעה והבהרה ולפיהן ההטבות הניתנות במסגרת פרק 5 לחוק יחולו גם על עסקאות שנחתמו לפני פקיעת תוקפה של הוראת השעה, כאשר התנאים המתלים לקיומן (כמו קבלת היתר בנייה) יתקיימו רק לאחר פקיעת תוקפה של ההוראה הנ"ל. בד בבד, הוגשה הצעת חוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין ומטרתה הארכת תוקפה של הוראת השעה במקביל ובהתאם למועד הארכתן של הוראות תמ"א 38 עד ל-1 באוקטובר 2023. הצעת החוק טרם התקבלה.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה