מכרז חדש של רמ"י בקרית אתא: מעל 1000 יח"ד בבנייה רוויה

שיווק 1,026 יח"ד שפורסמו היום, הינו חלק מתוכנית כוללת להקמת אזור מגורים חדש – עם 4,061 יח"ד למגורים בתמהיל מגוון של צמודי קרקעי, בנייה מרקמית בלב השכונה, בנייה מדורגת המותאמת לטופוגרפיה הטבעית, ובנייה רוויה לאורך הפארקים | הבנייה הרוויה שאליה מתייחס המכרז הנוכחי – הינה בצפיפות של כ-11 יח"ד לדונם נטו 

פרויקט צמודי קרקע בקרית אתא | צילום (אילוסטרציה): סקייווקר צילומי רחפן

רשות מקרקעי ישראל משווקת מכרז לבניית 1,026 יח"ד במתחם אחד בבניה רוויה בקרית אתא

המגרשים המשווקים במכרז זה מיועדים למגורים והינם חלק מתוכנית 'קרית אתא-מתחם דרומי' הממוקמת ממערב לשכונת טל, מדרום לשכונת הרקפות, מצפון לקיבוצים אושה, רמת יוחנן וכפר גלעדי ומתפרשת על שטח של כ-1530 דונם.

התוכנית כוללת הקמת אזור מגורים חדש – עם 4,061 יח"ד למגורים, חלקן עם חזית מסחרית בקומת הקרקע. המגורים יוקמו בתמהיל מגוון של צמודי קרקעי, בנייה מרקמית בלב השכונה, בנייה מדורגת המותאמת לטופוגרפיה הטבעית, בנייה רוויה לאורך הפארקים בצפיפות של כ-11 יח"ד לדונם נטו. 

לצד זה, התוכנית כוללת שטחי מגורים ומוסדות ציבור (כ-24 דונם), מסחר ותעסוקה (כ-12,000 מ"ר), מוסדות ציבור (כ-240,000 מ"ר), פארק ושטחים פתוחים (כ-267 דונם) וכן תשתית דרכים (כ-506 דונם). לרווחת התושבים, יוקמו שטחים נרחבים של פארקים ושבילים להולכי רגל ואופניים מוגנים ושקטים.

להלן פרטי המתחם המוצעים במכרז:

מגרשגושחלקהשטח במ"ר בערךמספר יח"דמחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש"חסה"כ הוצ"פ לתשלום לרשות כולל מע"מ
166, 175, 179, 183, 184, 1851051411, 1752,840102619,834,63317,123,000171,235,375

המועד האחרון להגשת הצעות הינו 11/12/2023 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין".

לפרטי המכרז והגשתו 

כתיבת תגובה