רפורמה בשירותי הדת: המדינה תתקצב 70 אחוז

ועדת הכספים אישרה לקריאה ראשונה מתווה חדש לתקצוב שירותי הדת ברשויות המקומיות, על פי המוצע תמהיל התקציב שכיום ממומן ברובו על ידי הרשויות המקומיות ישתנה באופן מדורג ועד לשנת 2025 תממן המדינה 70 אחוז משירותי הדת ברשויות. ח"כ משה גפני הסביר כי בשיטת התקצוב הקיימת המדינה אומרת – 'שירותי דת לא חשובים לי'

המשרד לשירותי דת. צילום מרים אלסטר פלאש 90

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני אישרה היום (ג')  לקריאה ראשונה תיקון לחוק שירותי הדת היהודיים, במסגרתו נקבע מתווה חדש לתקצוב המועצות הדתיות ולשינוי שיעורי השתתפות הממשלה והרשויות המקומיות. הצעת החוק של חברי הכנסת משה גפני, אורי מקלב ויעקב אשר. במסגרת המתווה החדש שיכנס לתוקף באופן מדורג משנת 2025 תתקצב המדינה 70% משירותי הדת ברשויות המקומיות תחת 40% שקובע החוק כיום ובכך יופחת הנטל על הרשויות המקומיות המממנות את היתרה.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני פתח את הדיון והודה לוועדת שרים לחקיקה שאישרה את החוק. גפני הוסיף כי ישנה בעיה עם המועצות הדתיות, כאשר כל השירותים שנותן השלטון המקומי יחד עם הממשלה, נדרש השלטון המקומי לתקצב מקסימום 25 אחוז ויש תחומים של 10 אחוז בלבד, כשזה מגיע לשירותי דת, פה אומרת המדינה מספיק שאתן 40 אחוז וכל הנטל על הרשויות. "המדינה היא מקור התקציב והסמכות, לרשויות תקציב מוגבל במצב הנוכחי המדינה אומרת שירותי דת לא חשובים לי. כך העובדים של שירותי הדת משתכרים משכורות רעב, בכל מה שכלול בשירותי דת רמת התקצוב נמוכה – משגיחי דת, רבנים, בלניות, זאת האמירה של המדינה. החלטנו לשים לזה סוף, שהתשתית תהייה שונה".

250/200 סייד בר + קובייה

על פי המתווה שאושר יתוקן חוק שירותי הדת היהודיים, אשר במתכונתו הנוכחית הרשות המקומית משתתפת בסכום גבוה פי 1.5 מסכום השתתפות הממשלה. כיום יחד עם השינויים הניתנים לביצוע מדי שנה באישור ועדת הכספים, יוצא שאחוזי ההשתתפות של הרשויות המקומיות נע בין 25% ל-75%. המצב הנוכחי יוצר בעיות בתקצוב המועצות הדתיות, שעולות הן מצד הרשויות המקומיות והן מצד משרד הדתות. מבחינת הרשויות שיעור השתתפותן גבוה יחסית להשתתפות הממשלה, גבוה יחסית לשיעור השתתפותן בתחומים אחרים, ואם נדרש שינוי הוא מתאפשר לאחר קביעת התקציב ובכך יוצר קושי בתכנון התקציב. מבחינת משרד הדתות, התקציב המוצע למועצות הדתיות דל ולוקה בחסר, נתון במצב שאינו קבוע ומשתנה תדיר בלי וודאות גמורה.

המתווה החדש מציע כי החל משנת 2020 עד 2025, אחוז ההשתתפות של הרשויות המקומיות יופחת מדי שנה ב-5% לעומת השנה הקודמת, ובהתאמה שיעור ההשתתפות של הממשלה יעלה ב-5%. כך בשנת 2025 אחוז ההשתתפות של הרשויות המקומיות יעמוד על כ-30%, לעומת 70% השתתפות מצד הממשלה בתקציב המועצות הדתיות. בנוסף שרי הדתות, הפנים והאוצר יהיו רשאים לשנות את אחוזי ההשתתפות של הרשויות המקומיות בשיעור שאינה עולה על 5%, ללא צורך באישור ועדת הכספים ותוך יידוע הרשויות המקומיות קודם לאישור תקציביהן.

על שנות התקציב 2018-2019 לא ניתן להחיל את התיקון לחוק משום שהתקציב כבר נקבע. בכדי להבטיח שהרשויות הדתיות לא יפגעו בזמן המהלך, ייקבע סכום השתתפות מיוחד שיאושר על-ידי השרים הרלוונטיים ויבטא הפחתה של 2% מהשתתפות הרשויות המקומיות בשנת 2019. בנוסף הוחלט היום כי במהלך הוראת השעה (עד 2025 אז תהפוך ההוראה קבועה) תינתן לשרים גמישות לשנות את אחוזי ההשתתפות של הרשויות בשיעורים משתנים על מנת למנוע פגיעה בשיעור התקציב המוקצה לרשויות חלשות כיום.

יו"ר הוועדה אמר בסיכום הדיון: "זה חוק שמביא את המועצות הדתיות למצב מודרני יותר. מציאות בה השלטון המקומי לא צריך לתת יותר כסף מאשר בשירותים אחרים, נעמוד כך שתקציב המועצות לא יפגע. אני חושב שזה חוק טוב. ב-30 שנותיי בכנסת הבאתי הרבה חוקים בנושא הזה ולא הצלחתי להעביר אותם, אני מקווה להעביר את החוק הזה ולצדו לא אאפשר פגיעה בסכום הכולל של שירותי הדת".

כתיבת תגובה