רצים לפיקדונות בגלל הריבית? כדאי שתהיו לקוחות גדולים

מניתוח שביצע בנק ישראל אודות הריבית שמעניקים הבנקים ללקוחות שסוגרים פיקדונות עולה, כי הבנקים מעדיפים בעיקר את הלקוחות הגדולים | מהעלייה נהנו בעיקר העסקים הגדולים, לקוחות עם היקף משמעותי, ורק מחצית מעליית הריבית התממשה בפיקדונותיהם של משקי בית פרטיים | אבל עמישראל ממשיך להפקיד את כספו בבנקים: אלה הנתונים

בנקים | צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

בנק ישראל פרסם היום תיבה מתוך סקירת מערכת הבנקאות בישראל לשנת 2023 שתפורסם בקרוב, בה ציטט ניתוח ביצועי הפיקדונות במגזר משקי הבית. מעיקרי הדברים עלה כי במהלך שנת 2023 עלתה ריבית בנק ישראל עד לרמה של 4.75% וזאת כאשר מערכת הבנקאות נמצאת במצב של עודפי נזילות גבוהים באופן היסטורי, כאשר על רקע העלייה בריבית בנק ישראל חלה עלייה בביצועי הפיקדונות בכל מגזרי הפעילות ובפרט במשקי הבית. כמו כן ניכרת עלייה בשיעור הפיקדונות נושאי הריבית של פרטיים על שיעור הכספים שמוחזקים בחשבונות העו"ש מסך כל הפיקדונות הפרטיים, כאשר שיעור זה עמד בחודש פברואר 2024 על כמעט 60%.

בשנת 2023 עמד שיעור התמסורת (גלגול ריבית בנק ישראל ללקוחות) הממוצע במגזר משקי הבית על כ-68%. במגזרי הפעילות העסקיים היו שיעור התמסורת וריבית הפיקדונות הייתה גבוהה יותר (83% ו–93% בממוצע, עבור מגזרי העסקים הקטנים והגדולים, בהתאמה).

בממוצע בשנת 2023, כשליש מביצועי הפיקדונות משקי הבית היה לתקופה של עד חודש, כאשר החל מהרבעון האחרון של שנת 2023 מגיעים אלה מגיעים לכמעט ממחצית מביצועי הפיקדונות, ושיעור התמסורת עבור פיקדונות לתקופות ארוכות יותר היה גבוה בכ-20 נקודות אחוז וקרוב יותר לזה של המגזר העסקי. עם זאת, במהלך שנת 2023 ירד שיעור התמסורת בפיקדונות הארוכים משנה והוא אף היה נמוך יותר מפיקדונות בטווח הביניים (בין חודש לשנה) וזאת בהתאם להתפתחות בציפיות לריבית.

מערכת הבנקאות מציעה ללקוחותיה פיקדונות בריבית משתנה ובריבית קבועה, בהתאם לציפיות השוק לסביבת הריבית. מסוף שנת 2023 התייצבו ברמות דומות שיעור ההתפלגות של ביצועי הפיקדונות בין ריבית משתנה לבין ריבית קבועה וכן שיעור התמסורת בכל אחד ממסלולים אלה. מגמה זו משקפת את העלייה באי־הוודאות לגבי סביבת הריבית, ייתכן ועל רקע המלחמה.

בשיעור התמסורת המצטברת של ריבית בנק ישראל לריבית פיקדונות משקי בית אמנם חלה ירידה, אך שיעור התמסורת של ריבית בנק ישראל למשקי הבית הוא עדיין גבוה בהשוואה לארה"ב ולאירופה ונמוך מעט בהשוואה לבריטניה ולאוסטרליה.

תגובה אחת ל: "רצים לפיקדונות בגלל הריבית? כדאי שתהיו לקוחות גדולים"

  1. בתכלס, זאת כתבה מיותרת שלא נותנת שום מידע
    פרקטי

כתיבת תגובה