רק 26% מהעסקים שנולדו ב-2005 – היו פעילים ב-2021

הירידה הגדולה ביותר באחוזי ההישרדות של העסקים בשנים 2021-2006 היא בין שנת הפעילות השנייה לשנת הפעילות השלישית | רק 88.2% שרדו את השנה השנייה ו-74.6% את השנה השלישית | בשנת 2021 היו בישראל כ-652,900 עסקים פעילים

עסק | תמונה מהאתר: https://www.istockphoto.com/

הלמ"ס פרסמה היום דו"ח דמוגרפיה של עסקים – שרידות ותנועות של עסקים 2021-2019, ממנו עלה כי בתחום העסקים הפעילים, היו בשנת 2021 היו בישראל כ-652,900 עסקים פעילים וכ-4 מיליון משרות שכיר של עובדים ישראלים וזרים.

כ-68% מסך העסקים הפעילים בישראל הם עצמאים, 27% הן חברות (פרטיות, ציבוריות וזרות) וכ-5% העסקים הפעילים הנותרים הם מסוג אחר (שותפויות, מלכ"רים, מוסדות ממשלתיים וכד').

61% מסך משרות השכיר בישראל הם בחברות (פרטיות, ציבוריות וזרות), כ-9% אצל עצמאים וכ-30% ממשרות השכיר הנותרות הם מסוג אחר (שותפויות, מלכ"רים, מוסדות ממשלתיים וכד').

בכ-54% מהעסקים הפעילים ב-2021 לא מועסקים שכירים. ב-92.5% מהעסקים הפעילים המעסיקים שכירים בשנת 2021, היו עד 20 משרות שכיר.

'לידות' עסקים

בשנת 2021 נולדו כ-54,600 עסקים חדשים, שהם 8.4% מסך כל העסקים הפעילים בשנה זו. אחוז לידות זהה נמדד בשנת 2019, לעומת 7.3% בשנת 2020. בשנת 2020 נרשמו 45,060 לידות עסקים ובשנת 2019 נרשמו 51,344 לידות עסקים שהם 7.3% ו-8.4% (בהתאמה) מכמות העסקים שהיו פעילים בשנים אלו.

ב-66% מהעסקים שנולדו ב-2021 לא מועסקים שכירים.

בכ-93% מהעסקים שנולדו ב-2021 ושבהם מועסקים שכירים, היו עד 9 משרות שכיר.

ב-2021 נוספו כ-64,700 משרות שכיר בגין לידות העסקים שהן 1.8% מסך משרות השכיר בכלל העסקים הפעילים בשנה זו. לעומת זאת, ב-2020 נוספו כ-54,300 משרות שכיר בגין לידות עסקים, שהיו כ-1.6% מסך משרות השכיר בכלל העסקים שהיו הפעילים בשנה זו.

הישרדות עסקים

90.7% מהעסקים שנולדו בשנת 2020 שרדו גם את שנת פעילותם השנייה (שנת 2021).

26.1% מהעסקים שנולדו בשנת 2005 שרדו גם את שנת פעילותם השבע-עשרה (שנת 2021). אחוז ההישרדות הנמוך ביותר לאורך כל שבע-עשרה שנות הפעילות נמצא בענפי שירותי האירוח והאוכל (11%), ואילו אחוז ההישרדות הגבוה ביותר נמצא בענף שירותי בריאות, רווחה וסעד (40.7%).

אחוז העסקים מהירי הצמיחה בענפי ההייטק בשנת 2021 עמד על 11.5%, לעומת 3.3% עסקים מהירי צמיחה בכלל ענפי המשק בשנה זו.

בשנת 2021 נפתחו 64,666 עסקים ונסגרו 40,192 עסקים, כלומר נוספו כ-24,500 עסקים במגזר העסקי, לעומת תוספת של כ-13,200 עסקים שנרשמה ב-2020 ותוספת של 14,000 עסקים ב-2019.

במקביל, ציינו בלמ"ס כי נהוג לעקוב אחר אחוז ההישרדות של עסקים שנולדו בשנה מסוימת לאורך השנים הראשונות לפעילותם.

תקופת המעקב הארוכה ביותר האפשרית מבחינת הלמ"ס, לפי נתוני המרשם, היא עבור העסקים שנולדו בשנת 2005.

הירידה הגדולה ביותר באחוזי ההישרדות של העסקים בשנים 2021-2006 היא בין שנת הפעילות השנייה לשנת הפעילות השלישית של העסקים. ממוצע ההישרדות של עסקים בשנת הפעילות השנייה שלהם הוא 88.2%, ואילו בשנה השלישית לפעילות אחוז ההישרדות הממוצע הוא 74.6%.

מכלל העסקים שנולדו בשנת 2005, 86.4% המשיכו להיות פעילים בשנת 2006 ו-26.1% המשיכו להיות פעילים גם בשנת 2021.

כתיבת תגובה