רק 30% מהסטודנטים החרדים – גברים

לפי נתוני הלמ"ס לשנת תשע"ח, בישראל כ-315 אלף סטודנטים • רק 11.6 אלף מתוכם – סטודנטים חרדים • ומה הם בחרו ללמוד? • מבחר נתונים לרגל פתיחת שנת הלימודים האקדמית

בניין האוניברסיטה הפתוחה | צילום: מפות גוגל

נתוני הלמ"ס המסכמים את שנת הלימודים האקדמית תשע”ח (2017/18) מספקים מספר נתונים מרתקים. בישראל בשנת תשע"ח פעלו  62 מוסדות להשכלה גבוהה ובהם למדו לקראת תואר או תעודה אקדמית 314.5 אלף סטודנטים (כולל 47.7 אלף סטודנטים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה).

מספר הסטודנטים החדשים לתואר ראשון ירד ב-3,055, ירידה של 5.7% לעומת השנה הקודמת. באוניברסיטאות הייתה ירידה של 5.7%, במכללות האקדמיות המתוקצבות – ירידה של 6.0%, במכללות האקדמיות הלא מתוקצבות – ירידה של 3.6% ובמכללות האקדמיות לחינוך הייתה ירידה של 7.8%.

box

לעומת השנה הקודמת, מספר הסטודנטים לתואר ראשון ירד ב-0.7%, במיוחד במכללות האקדמיות לחינוך (-2.6%) ובאוניברסיטאות (-2.5%). לעומת זאת, מספר הסטודנטים לתואר השני עלה ב-0.3%, במיוחד במכללות האקדמיות לחינוך (6.6%) ובמכללות האקדמיות (3.6%; 17.0% במכללות מתוקצבות).

מספר הסטודנטים הכללי באוניברסיטאות ירד ב-2.0%. בתואר הראשון והשני ירד מספרם ב-2.5% וב-2.0%, בהתאמה, ואילו מספר לומדי התואר השלישי עלה ב-3.5%.

בתשע"ח, כ-55% מהסטודנטים החדשים לתואר ראשון למדו מדעי החברה או מדעי הרוח, כ-70% מכלל הסטודנטים לתואר שני למדו מדעי החברה או מדעי הרוח (39.0% ו-30.1%, בהתאמה), והסטודנטים לתואר שלישי למדו בעיקר מדעי הטבע ומתמטיקה (39.6%) ומדעי הרוח (24.8%).

נשים היוו רוב (59.3%) בסך כל התארים. אחוז הנשים בקרב הערבים היה גבוה במיוחד – פי שניים מאחוז הגברים, כלומר על כל סטודנט ערבי היו שתי סטודנטיות ערביות.

בין השנים תש"ע (2009/10) ותשע”ח עלה אחוז הסטודנטים הערבים באופן משמעותי בכל התארים: בתואר ראשון – מ-13.2% ל-17.4% (18.0% בסטודנטים החדשים), בתואר שני – מ-7.5% ל-14.2% ובתואר שלישי – מ-5.3% ל-7.0%, בהתאמה.

בשנת תשע”ח למדו במוסדות ההשכלה הגבוהה 11.6 אלף סטודנטים חרדים (יוצאי מוסדות החינוך החרדי העל-יסודי). הם למדו בעיקר מקצועות מתחום החינוך וההכשרה להוראה (32.3%), ורק 30.4% מהם היו גברים.

בשנה זו, 24.9% מהסטודנטים לתואר ראשון היו מיישובים שבאשכולות חברתיים-כלכליים גבוהים (אשכולות 10-8). בקרב סטודנטים לתואר שני עמד חלקם היחסי על 31.7% ובתואר שלישי – על 38.9%.

חלקם היחסי של הסטודנטים מיישובים שבאשכולות חברתיים-כלכליים נמוכים (אשכולות 3-1) היה 23.5% בתואר הראשון, 20.1% בתואר השני ו-15.0% בתואר השלישי.

Noam1 – Inner

תגובה אחת ל: "רק 30% מהסטודנטים החרדים – גברים"

 1. יש ירידה רצינית לאחר שנים של פריחה, הבלוף של האקדמיה התפוצץ
  אלפי חרדים שירקו דם וכסף 4 שנים על חשבון האשה והילדים גילו שהתואר הנכסף
  אינו מביא פרנסה ורובם עדיין משתכרים בשכר נמוך משום שיש אפליה ותור ארוך על כל משרה
  מעטים באמת מגיעים למשכורות גבוהות !
  ואני כבר לא מדבר על הבעיות הרוחניות
  שמערים המל"ג על המכללות כיום לא ניתן להשלים תואר שני בכיתות נפרדות, ועוד בעיות של כנסי חובה וכו'

כתיבת תגובה