רשות החשמל הכריעה: אלה הצרכנים שלא ינותקו מהחשמל

בתום עבודה מחקר מעמיקה ומאומצת שכללה שיתוף פעולה עם גופי רווחה שונים, מפרסמת רשות החשמל החלטת מדיניות בנוגע לניתוקי חשמל בקרב צרכנים במצב כלכלי ורפואי קשה |צרכנים בעלי חובות במצב כלכלי ורפואי קשה לא ינותקו מחשמל | בנוסף, תוקם ועדה לבחינת מקרים חריגים

אי ניתוק מחשמל | צילומסך מהודעת רשות החשמל

Inner 620/130

יחד עם ההחלטה מפרסמת הרשות הצעה נוספת לשימוע אשר תקבע לחייבים – "פטורי ניתוק" סך קוט"שים מוגבל בכל חודש באמצעות מונה תשלום מראש.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה