רשות המסים שילמה עוד כ-467 מיליון לזכאי 'מענק עבודה'

סכום זה הצטרף עד לכדי 1.8 מיליארד שקלים שהוחזרו עבור שנת המס 2018 לשכירים בבתי אב בהם שני בני הזוג עובדים וסך ההכנסות אינו מגיע לסף ההכנסות שנקבעה כמינימלית בחוק

כסף ישראלי | צילום אילוסטרציה: wael khalil alfuzai, שטארסטוק

הפעימה האחרונה לשנת 2018: בסוף השבוע האירו פניהם של כ-280,000 שכירים ועצמאים, כשחשבונות הבנק שלהם זכו בהעברה של כאלפיים שקלים בממוצע למשפחה. מדובר בבתי אב הזכאים למענק עבודה שקיבלו את התשלום האחרון של מענק העבודה (המכונה בקרב הציבור 'מס הכנסה שלילי') לשנת המס 2018.

סך כל ההעברות עמד על כ-467 מיליון שקלים.

מענק עבודה הוא תוספת הכנסה המשולמת ע"י רשות המסים ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים העומדים בקריטריונים הקבועים בחוק. מטרת המענק לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות לצמצם פערים כלכליים-חברתיים ולהוות תמריץ להשתלבותם בשוק העבודה, על מנת לסייע בשיפור מצבם הכלכלי, בהווה ובעתיד.

כזכור, מענקי העבודה לשנת המס 2018 היטיבו עם הורים עובדים, כאשר במסגרת הוראת שעה, בוצעה השוואה בגובה המענק לאב עובד למענק המשולם לאם עובדת (מענק מוגדל ב-50%), ניתנה תוספת למענק של עד 30% למשפחה בה שני הורים עובדים וכן הוגדל טווח ההכנסה המזכה במענק.

ברשות המסים העניקו הצצה לחלק מנתוני המענקים לשנת 2018:

• סך המענקים לשנת 2018 עומד עד כה על כ-1.3 מיליארד ₪ (גידול ב-16% לעומת סך המענקים לשנת 2017).

• המענק הממוצע לשנת 2018 עומד על 4,395 ₪ (גידול ב-20% לעומת המענק הממוצע לשנת 2017).

החל מ-1.1.2020 ניתן להגיש בקשות למענק עבודה לשנת 2019 באחת משתי דרכים: הראשונה, באמצעות אתר האינטרנט של הרשות (הגשת בקשה מקוונת למענק עבודה). אפשרות זו זמינה למי שהגישו בקשה למענק בשנתיים האחרונות. השנייה – בסניפי וסוכנויות דואר ישראל.

כתיבת תגובה