רשות התחרות: דיפלומט תשלם למעלה מ-9 מיליון ש"ח

הממונה על התחרות שוקלת להטיל עיצומים כספיים על דיפלומט בשל הפרות של חוק המזון | דיפלומט תשלם למעלה מ–9 מיליון ש"ח במסגרת עיצומים מוסכמים בגלל הפרות של סעיפים בחוק קידום התחרות בענף המזון | זאת, לאחר התערבות בשטחי תצוגה אצל קמעונאים, ובהעברות תשלומים לקמעונאים, שלא כהנחות למוצרים המשווקים על ידה

קניות | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

בראשית שנת 2022 פתחה הממונה על התחרות בבדיקה רוחבית של כלל ההסכמות הקיימות בין ספקי המזון הגדולים לקמעונאי המזון הגדולים (כפי שמוגדרים ברשימות המפורסמות על-ידי הממונה). הבדיקה התמקדה בהתנהגות הספקים ובחנה את היחסים המסחריים שבין כל אחד מהספקים הגדולים לבין כל אחד מהקמעונאים הגדולים ואת עמידתם בהוראות חוק המזון.

לבסוף, הגיעה הממונה להסכמות לפני כשנה עם מרבית הספקים הגדולים שעלה חשש כי הפרו את חוק המזון, ובמסגרתן ספקי המזון שילמו במצטבר מעל 23 מיליון ש"ח לאוצר המדינה. כמו כן לאחרונה פורסמו לעיון הציבור הסכמות עם חברת סנו על תשלום עיצום כספי של למעלה מ-16 מיליון ש"ח, והסכמות עם חברת נטו על תשלום עיצום כספי של למעלה מ-18 מיליון ש"ח. כעת מפורסמת ההסכמה עם דיפלומט לעיון הציבור.

העיצומים המוסכמים אליהם הגיעה הממונה עם דיפלומט, בדומה לעיצומים המוסכמים אליהם הגיעה הממונה בעבר עם ספקים גדולים, מאפשרים אכיפה מהירה ויעילה של הוראות חוק המזון, ומגבירים את ההרתעה בענף המזון מפני הפרתן.

נכון להיום הסך הכולל של העיצומים שהוטלו ואלה אשר עומדים לעיון הציבור טרם הטלתם עומד על כ-66 מיליון ש"ח.

על אף שהדבר לא נדרש על פי חוק המזון, ההודעה המוסכמת על כוונת החיוב מפורסמת כעת להערות הציבור למשך 30 יום.

כתיבת תגובה