רשות התחרות יוצאת למלחמה נגד הבונוסים לסוכני הביטוח

רשות התחרות מפרסמת, לאחר שימוע ציבורי, את ממצאי המחקר על ביטוחי הבריאות הפרטיים • הרשות ממליצה, בין היתר, לאסור על תשלומי עמלות מחברות הביטוח לסוכנים • ממליצה: שלמו לסוכנים לפי גובה דמי התביעה ששולמו ללקוחות • גם הבונוסים לסוכנים על עמידה ביעדים עומדים במרכז המחקר וההמלצה היא לבטלם

עמלה | צילום אילוסטרציה: shutterstock

בחודש ינואר התפרסם להערות הציבור חלקו השני של דו"ח מחקר של רשות התחרות בנושא ביטוחי הבריאות הפרטיים. לאחר קבלת הערות מהציבור, כעת, הרשות מפרסמת את הגרסה הסופית של המחקר.

החלק הראשון של הדו"ח (דו"ח הביניים) הראה שרוב הסוכנים מוכרים פוליסות ביטוח של חברה אחת או שתיים בלבד. כמו כן הראה החלק הראשון של הדו"ח תופעה רחבה של ביטוחי יתר (כפל ביטוח). החלק השני של הדו"ח עסק בתמריצי סוכני הביטוח בתחום ביטוחי הבריאות והצביע על קשר בין התמריצים שנותנות חברות הביטוח לסוכנים לבין המוצרים שהסוכנים מוכרים למבוטחים.

הממצאים מעלים כי חברות הביטוח מצליחות להשפיע על זהות החברה שאת מוצריה מוכר הסוכן ללקוחותיו וזאת באמצעות תמריצים כלכליים שמעניקות חברות הביטוח לסוכנים. ממצאים אלה מטרידים נוכח ההנחה של מרבית המבוטחים כי הסוכן נמצא "בצד שלהם".

לאור הממצאים ובראי הערות הציבור, הרשות ממליצה לבצע שינויים מרחיקי לכת במודל התגמול של סוכני הביטוח, כדי ליצור לסוכנים תמריצים שיבטיחו מתן ייעוץ המשרת בצורה טובה יותר את טובת המבוטחים. בתוך כך, ממליצה הרשות, בין היתר, לאסור על תשלומים מחברות הביטוח לסוכנים, או לחלופין לפעול לכך שתגמול הסוכן יתבסס בחלקו על פרמטרים אחרים מלבד גובה דמי הפרמיה – למשל, שתשולם לסוכן "עמלת תביעה" אשר משקפת את הסכומים ששולמו למבוטחים. כמו כן, הרשות ממליצה לבטל את תוספות התשלום (בונוסים) לסוכן עבור עמידה ביעדים.

מחקר הרשות החל בעקבות פניות מרשות שוק ההון, אשר ביקשה לערוך מחקר תחרותי על שוק ביטוחי הבריאות.

המחקר נעשה בליווי רשות שוק ההון, ממצאיו הוצגו לה טרם פירסומם כאן ורשות התחרות תמשיך לקיים עם רשות שוק ההון מגעים בנוגע ליישום ההמלצות.

כתיבת תגובה