רשות התחרות על ריביות הבנקים: מצ'פרים את העסקים הגדולים

רשות התחרות הציגה בפני ועדת הכספים את ממצאיה לעניין ריביות הבנקים על פיקדונות ועל האשראי לציבור ולעסקים | ברשות מזהים 'קבוצת ריכוז' ביחס הבנקים לעסקים הגדולים | הממונה על התחרות, מיכל כהן: "יש לנו אפשרות להכריז עליהם כקבוצת ריכוז ולהטיל עליהם הוראות" | יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "זה מגיע לנקודה שנביא חוקים וגם אם יגידו לנו לא, אנחנו נעביר אותם"

משה גפני בוועדת הכספים | צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, קיימה היום (ב') דיון המשך בנושא שיעור הריבית על הלוואות לדיור והריבית המשתלמת על-ידי הבנקים על כספים המופקדים בחשבונות עו"ש ובפיקדונות השלכות סביבת האינפלציה והריביות הגבוהות על גיוס האשראי במגזר העסקי.

ברשות הציגו ממצאי בדיקה שערכו. לעניין מאפייני התחרות במערכת הבנקאית ציינו ברשות כי 99% מיתרות הפיקדונות של משקי בית מוחזקים בידי 5 בנקים גדולים, וכי לעניין סוגים שונים של לקוחות רואים תמונה תחרותית שונה. עוד הוצג כי עבור משקי בית ועסקים קטנים, רמת התחרות נמוכה בין הבנקים- ממעטים להתחרות באופן אגרסיבי על לקוחות שמנהלים עו"ש בבנקים אחרים.

במסגרת התפלגות גיוס, יתרות ומרווחים הוצג כי:

בהתפלגות פיקדונות הציבור בממוצע משוקלל נראה שהעסקים הגדולים מכסים 57% אחוזים מסך הפיקדונות בעוד שהעסקים הקטנים 16% ומשקי הבית 19%, לצד כך כאשר מסתכלים על התפלגות מרווח מפעילות קבלת פיקדונות הציבור (לרבעון 1/2023) התמונה שונה; משקי הבית והעסקים הקטנים תופסים משקל רב יותר למרווח הפיקדונות, משקי הבית 50% והעסקים הקטנים 27% בעוד שהעסקים הגדולים 17%.

מהנתונים עולה כי הריבית הממוצעת על פיקדונות במערכת הבנקאית בהשוואה לריבית הפריים של משקי הבית נמוכה באופן קבוע לאורך השנים בהשוואה לשאר המגזרים במשק. עם זאת, התקופה הממוצעת לפירעון הפיקדונות במשקי הבית היא הארוכה ביותר לעומת שאר המגזרים.

מנתוני גלגול ריבית הפריים לריבית על הפיקדונות אל מול ריבית על אשראי עולים פערים בין העסקים הגדולים לבין משקי הבית והעסקים הקטנים: שיעור גלגול העלאת הפריים בפיקדונות בפברואר 2023 ובחודשים שקדמו לו, עמד על כ-101% עבור העסקים הגדולים בעוד שמשקי הבית עמדו על כ-75%. לעומת זאת, לעניין גלגול העלאת הפריים באשראי בחודשים ינואר ופברואר 2023, משקי הבית עומדים על השיעור הגבוה ביותר, כ-115%, כ-10% גבוה יותר משיעור הגלגול על העסקים הקטנים והגדולים.

הבנקים לא מגבירים תחרות

מיכל כהן הממונה על רשות התחרות ציינה כי: "לבנקים אין אינטרס להגביר תחרות, השאלה איך אנחנו מאלצים את הבנקים להתחרות, אם נסמוך על האינטרסים שלהם, זה יהיה לפי אינטרסים שמקסמים רווח, והתנאים שהשוק החופשי מאפשר להם."

בהמשך, הוסיפה כהן בהתייחס לבנקים: "אנחנו מזהים פה שוק עם מאפיינים של קבוצת ריכוז, יש לנו אפשרות להכריז עליהם כקבוצת ריכוז ואז להטיל עליהם הוראות. עדיין לא הכרזנו עליהם כקבוצת ריכוז, ההכרזה תהיה בהתייעצות עם בנק ישראל, אנחנו עובדים על זה במלוא המרץ."

עוד הסבירה כהן "מה שמפריע לנו הוא שבנקים לא מתחרים אחד בשני, שלא כל לקוח עו"ש יהיה שבוי בידי הבנק שלו מאוסף של סיבות היוצרים חסמי מעבר, הציבור מתקשה להעביר חשבון בנק מבנק לבנק, עשו הרבה מאוד רפורמות אבל אתה צריך לתת הסכמה כדי שהמידע שלך יעבור, כי הבנקים לא רוצים להתחרות עלייך, וזו החומה שאנחנו רוצים לשבור בכל דרך אפשרית".

בהתייחס לריביות על הפיקדונות והאשראי, ציין ח"כ גפני: "הגשנו חוק שכשעולה הריבית על המשכנתאות זה לא יהיה צמוד לריבית במשק. אמרו לי שזה פוגע במאבק באינפלציה, אמרתי תמצאו פתרון, לא רק שלא מצאו פתרון, הרווח של הבנקים מזנק לשמיים."

במקביל, אגודת אופק לאשראי העלו טענות במהלך הדיון באשר לבקשתם לתיקוני חקיקה מ-2016, אשר יאפשרו להם מתן שירותים כשאר הבנקים, כאשר לדבריהם הדבר יאפשר, כניסה של אגודות אשראי לשוק ויגדיל את התחרות.

יו"ר הועדה ח"כ משה גפני התייחס לדברים שעלו: "יש פה דבר שזועק לשמיים, אנחנו מחפשים תמיכה של איזו רשות בממשלה, שמישהו יגיד לי מה מעכב את התחרות, אני לא בטוח שהאגודות האשראי יצילו את הכלכלה, אבל למה לעכב את זה כשאנחנו ברווחי שיא של הבנקים?"
מהנתונים עולה כי הריבית הממוצעת על פיקדונות במערכת הבנקאית בהשוואה לריבית הפריים של משקי הבית נמוכה באופן קבוע לאורך השנים בהשוואה לשאר המגזרים במשק. עם זאת, התקופה הממוצעת לפירעון הפיקדונות במשקי הבית היא הארוכה ביותר לעומת שאר המגזרים.

מנתוני גלגול ריבית הפריים לריבית על הפיקדונות אל מול ריבית על אשראי עולים פערים בין העסקים הגדולים לבין משקי הבית והעסקים הקטנים: שיעור גלגול העלאת הפריים בפיקדונות בפברואר 2023 ובחודשים שקדמו לו, עמד על כ-101% עבור העסקים הגדולים בעוד שמשקי הבית עמדו על כ-75%. לעומת זאת, לעניין גלגול העלאת הפריים באשראי בחודשים ינואר ופברואר 2023, משקי הבית עומדים על השיעור הגבוה ביותר, כ-115%, כ-10% גבוה יותר משיעור הגלגול על העסקים הקטנים והגדולים.

מיכל כהן הממונה על רשות התחרות ציינה כי: "לבנקים אין אינטרס להגביר תחרות, השאלה איך אנחנו מאלצים את הבנקים להתחרות, אם נסמוך על האינטרסים שלהם, זה יהיה לפי אינטרסים שמקסמים רווח, והתנאים שהשוק החופשי מאפשר להם."

הוסיפה כהן בהתייחס לבנקים: "אנחנו מזהים פה שוק עם מאפיינים של קבוצת ריכוז, יש לנו אפשרות להכריז עליהם כקבוצת ריכוז ואז להטיל עליהם הוראות. עדיין לא הכרזנו עליהם כקבוצת ריכוז, ההכרזה תהיה בהתייעצות עם בנק ישראל, אנחנו עובדים על זה במלוא המרץ."

עוד הסבירה כהן "מה שמפריע לנו הוא שבנקים לא מתחרים אחד בשני, שלא כל לקוח עו"ש יהיה שבוי בידי הבנק שלו מאוסף של סיבות היוצרים חסמי מעבר, הציבור מתקשה להעביר חשבון בנק מבנק לבנק, עשו הרבה מאוד רפורמות אבל אתה צריך לתת הסכמה כדי שהמידע שלך יעבור, כי הבנקים לא רוצים להתחרות עלייך, וזו החומה שאנחנו רוצים לשבור בכל דרך אפשרית".

בהתייחס לריביות על הפיקדונות והאשראי, ציין ח"כ גפני: "הגשנו חוק שכשעולה הריבית על המשכנתאות זה לא יהיה צמוד לריבית במשק. אמרו לי שזה פוגע במאבק באינפלציה, אמרתי תמצאו פתרון, לא רק שלא מצאו פתרון, הרווח של הבנקים מזנק לשמיים."

במקביל, אגודת אופק לאשראי העלו טענות במהלך הדיון באשר לבקשתם לתיקוני חקיקה מ-2016, אשר יאפשרו להם מתן שירותים כשאר הבנקים, כאשר לדבריהם הדבר יאפשר, כניסה של אגודות אשראי לשוק ויגדיל את התחרות.

"נעביר חוקים"

יו"ר הועדה ח"כ משה גפני התייחס לדברים שעלו: "יש פה דבר שזועק לשמיים, אנחנו מחפשים תמיכה של איזו רשות בממשלה, שמישהו יגיד לי מה מעכב את התחרות, אני לא בטוח שהאגודות האשראי יצילו את הכלכלה, אבל למה לעכב את זה כשאנחנו ברווחי שיא של הבנקים?"

יו"ר הועדה גפני סיכם את הדיון: "שלא תהיה טעות, אני חבר קואליציה, אני עומד על הסף, ואני לא יכול לחזור הביתה כשאני מקבל מכל החוגים וכל הקבוצות תלונות איך אנחנו לא דואגים לעניין הזה. לא נעשה שקר בנפשנו, אנחנו בהידברות עם כל הצדדים, כולל רה"מ, איך להגיע לפתרון. זה מגיע לנקודה שנביא חוקים וגם אם יגידו לנו לא, אנחנו נעביר אותם."

לגבי רשות התחרות, אמר גפני, "אני מבקש את הקשר איתכם, אתם צריכים הרבה יותר לעמוד בנחרצות על המצב הזה של ריכוזיות, כל נושא המשכנתאות, הריביות, ההלוואות. למה הממשלה עד היום לא נותנת את התחרות הזו?".

גם מבנק ישראל דרש גפני תשובות על השאלות שנשאלו: "אני לא מבין עד עכשיו למה שותקים על המציאות שאנחנו חיים בה. התחייבו לפתרון לזוגות הצעירים."

כתיבת תגובה