רשות ני"ע: 'בזק' תדווח על הכנסותיה ביחידות נפרדות

הצרות של 'בזק' באות בצרורות: לא תוכל לדווח על הכנסותיה ורווחיה כיחידה אחת

דיווח הכנסות בנפרד. בזק | צילום : ויקיפדיה

רק לפני 4 שנים, רכשה 'בזק' מידי חברת יורוקום את יתרת המניות שטרם היו בבעלותה ושווי yes באותה עסקה נקבע על 2.1 מיליארד שקל. הבעלים של שתי החברות היה שאול אלוביץ’.

מאז ועד היום החל שוויה של yes החל להשחק בהדרגה זאת, על רקע התחרות העזה בשוק המדיה המקומי וכעת שוויה מוערך בכ-250 מיליון ש"ח בלבד לעומת 1.35 מיליארד לפני שנה ו-2.1 מיליארד ש"ח לפני ארבע שנים.

250/200 סייד בר + קובייה

שחיקה דרמטית זו, של כ-1.5 מיליארד ש"ח שהתנקזה לתקופה האחרונה, חייבה את הקבוצה להתייחס לכך בדוחותיה ולמחוק את הסכום מההון העצמי.

אלא שבהנהלת 'בזק' נעשה ניסיון לקדם את פני הרעה תוך התייחסות לפעילויות החברה בחברות הבנות, yes ובזק בינלאומי כיחידה מניבת מזומנים אחת במקום שלוש יחידות נפרדות.

ההתייחסות לפעילויות הללו כיחידה מניבת מזומנים אחת, צפויה להותיר את שווי הקבוצה כפי שהוא כיום מלבד הפחתה מועטת, שכן כאשר הכנסות הקבוצה כולה מתמזגות יחדיו הרי שאין משמעות לקריסה של אחת מחברות הבנות. זאת, בעוד שכאשר התייחסות לפעילויות הללו כיחידות מניבות מזומנים נפרדות, מחיקת 1.5 מיליארד שקל מערכה הפנקסני בחברה הבתyes  במאזן החברה תוביל להקטנה ברווח הנקי, ובהון העצמי של קבוצת 'בזק'.

לצורך החלטה סופית בסוגיה זו המתינו בבזק להכרעתה של הרשות לניירות ערך וזו החליטה בצעד דרמטי כי לא ניתן להתייחס לכל הקבוצה כיחידה אחת וכתוצאה מכך לא יהיה מנוס ממחיקה של 1.5 מיליון ש"ח בקבוצת בזק בעקבות קריסתה של yes.

יצוין כי הונה העצמי של קבוצת 'בזק' כולה כפי שדווח בשלהי 2018 – עמד על 2.2 מיליארד ש"ח – ואם כן, 1.5 מיליארד ש"ח משמעותה מחיקת רוב ההון העצמי של החברה. לכך יהיו מספר השלכות: 'בזק' תיאלץ להגדיל  את ההון העצמי בשורה של צעדים ועד אז תתכן פגיעה בדירוג החוב ובעקבות כך עלייה בהוצאות המימון של החברה שכיום ממונפת במעל כ-10 מיליארד ש"ח. בנוסף. חישוב הדיבידנד השנתי יהיה בהתאמה למצב שנוצר.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה