רשות ני"ע מסירה את הדרישה לדרוג כפול בעסקאות איגוח

במסגרת הצעדים לפיתוח שוק האיגוח בישראל מסירה רשות ניירות ערך את הדרישה לדרוג כפול בעסקאות איגוח | בעבר דרשה הרשות דירוג שיוצג משתי חברות דירוג שונות על מנת שעסקת איגוח תיחשב לעסקה פשוטה | אלא שבחינה מחודשת גילת כי הדרישה הפכה לחסם עבור שוק האיגוח המקומי משום שבישראל פועלות שתי חברות דירוג בלבד

הבורסה לניירות ערך | צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

רשות ניירות ערך עדכנה את מדיניותה בתחום האיגוח וביטלה את הדרישה לדירוג כפול לעסקאות איגוח על מנת שעסקת איגוח תחשב לעסקה פשוטה, שקופה וסטנדרטית. הרשות נקטה בצעד זה במטרה לקדם את התפתחות תחום האיגוח בישראל.

איגוח הוא תהליך בו חובות ותזרימי תשלומים עתידיים של גופים שונים (כמו הלוואות, חייבים וכדומה) מועברים לישות מיוחדת הממומנת באיגרות חוב המגובות בנכסים אלו. דרך זו מאפשרת לחברות ולגופים פיננסיים שחרור הון להעמדת אשראי חדש או לגייס מימון זול יותר.

בחודש יוני 2020 פרסמה הרשות מסמך מדיניות לפיו על מנת שעסקת איגוח תחשב לעסקה פשוטה, נדרשים דירוגים משתי חברות דירוג שונות לעסקת האיגוח. בחינה מחודשת שביצעה הרשות לאחרונה העלתה,  כי דרישה זו הפכה לחסם אפקטיבי עבור שוק האיגוח המקומי, בהינתן שבישראל פועלות רק שתי חברות דירוג.

ביטול הדרישה צפוי לאפשר התפתחות משמעותית יותר בתחום האיגוח המקומי, ובכך לפתוח מקור מימון חדש ויעיל עבור חברות ומשקי בית בישראל.

דרישות אחרות שהוצגו על ידי הרשות לביצוע עסקאות איגוח ציבוריות שיחשבו לפשוטות, שקופות וסטנדרטיות, יישארו בעינן.

עדכון המדיניות נעשה במקביל לקידום הצעת חוק להסדרת פעילות האיגוח, שתזכיר חוק בעניינה פורסם לאחרונה על ידי משרדי הממשלה הרלוונטיים במטרה להשלים את ההסדרה החוקית של התחום בישראל.

יו"ר הרשות, ספי זינגר: "אנו פועלים יחד עם משרדי המשפטים, האוצר, רשות המיסים ובנק ישראל לעידוד שוק ההון על ידי הסרת חסמים רגולטוריים וקידום האיגוח. כך נוכל ליהנות מיתרונותיו שיתרמו לפיתוח שוק אשראי תחרותי ויעיל בישראל".

כתיבת תגובה