רשות ני"ע מציעה: דיווח שיאפשר למשקיעים לצלול אל הדוחות בכל שפה

דיווח בטכנולוגיית iXBRL הינה מקובלת בשווקים מפותחים בעולם, בפרט באירופה ובארצות הברית, ועתידה לשים את שוק ההון הישראלי בקו ראשון עם המדינות המובילות בתחום | בזכות דיווח במתכונת iXBRL, כל אנליסט ומשקיע ברחבי העולם יוכל לקרוא ולנתח את תוצאות הפעילות העסקית של התאגידים גם אם אינה נכתבה בשפת האם שלו.

משרדי הרשות לניירות ערך | צילום: אוליביה פיטוסי, פלאש 90

רשות ניירות ערך פרסמה הצעה להערות הציבור בעניין מתכונת דיווח iXBRL, אשר תחייב תאגידים גדולים לדווח במתכונת זו 9 חודשים מכניסת התקנות לתוקף, ולאחר מכן באופן מדורג תאגידים בגדלים נוספים

על פי ההצעה בשלב הראשון תחול חובה לדווח במתכונת החדשה רק את הדוחות הכספיים הראשיים, ובשלב השני, שנתיים לאחר יישום השלב הראשון, ידווחו הביאורים לדוחות הכספיים במתכונת של דיווח בבלוק ((Block Tagging.

דיווח בטכנולוגיית iXBRL הינה מקובלת בשווקים מפותחים בעולם, בפרט באירופה ובארצות הברית, ועתידה לשים את שוק ההון הישראלי בקו ראשון עם המדינות המובילות בתחום – בזכות דיווח במתכונת iXBRL, כל אנליסט ומשקיע ברחבי העולם יוכל לקרוא ולנתח את תוצאות הפעילות העסקית של התאגידים גם אם אינה נכתבה בשפת האם שלו.

יתרונות גדולים נוספים: ייתור הגשה של שני קובצי דוחות ויאפשר ליצור מסמך אחד; ניתן לקריאה הן על ידי אדם והן על ידי מכונה; הנגשת כמות גדולה יותר של נתונים בצורה טובה יותר מהמצב הקיים; תיוג הנתונים על גבי הדוחות עצמם ובכך הגברת אמינות הנתונים

רשות ניירות ערך פרסמה היום, 13 באוגוסט 2023 להערות ציבור הצעה לתיקון כללי רישום, חתימה, דיווח והפצה במגנא ("כללי המגנא") שיאפשר את המעבר לשיטת דיווח חדשה של הדוחות הכספיים בטכנולוגיית iXBRL המקובלת בשווקים מפותחים בעולם, בפרט באירופה ובארצות הברית. מטרת התיקון היא פיתוח שוק ההון הישראלי בזירה הבינלאומית, והפיכתו לשוק הון משוכלל, נגיש ומתקדם.

לפי ההצעה, אימוץ השיטה ייעשה באופן הדרגתי בשני היבטים: האחד, התאגידים המדווחים עליהם תחול החובה והשני, היקף התיוגים הנדרשים. חובת הדיווח לראשונה במתכונת הדיווח החדשה תחול על תאגידים גדולים 9 חודשים מכניסת התקנות לתוקף; על יתר התאגידים, שאינם עונים להגדרת תאגיד קטן שבתקנות שנה לאחר מכן; ולבסוף – על תאגידים קטנים בשנה השלישית. בכל שנה הכניסה תהיה הדרגתית אף היא בחלוקה לרבעונים. היבט נוסף להדרגתיות כאמור הוא היקף המידע שעל החברה לתייג בדוחות הכספיים. בשלב הראשון תחול חובה לדווח במתכונת הדיווח החדשה רק את הדוחות הכספיים הראשיים, ובשלב השני, שנתיים לאחר יישום השלב הראשון, ידווחו הביאורים לדוחות הכספיים במתכונת של דיווח בבלוק ((Block Tagging. כלומר, תיוג בתגית XBRL בודדת להיקף נרחב יחסית של נתונים תחת אותו ביאור.

למעבר למתכונת iXBRL יתרונות רבים, כך למשל הוא ייתר הגשה של שני קובצי דוחות ויאפשר ליצור מסמך אחד, הניתן לקריאה הן על ידי אדם והן על ידי מכונה, וכן להנגיש כמות גדולה יותר של נתונים בצורה טובה יותר מהמצב הקיים, ללא תלות בשפה בה נכתב הדוח. בנוסף, השיטה מאפשרת לתייג את הנתונים על גבי הדוחות עצמם  ובכך מסייעת להגברת אמינות הנתונים. מעבר לדיווח במתכונת זו, כמידע מובנה ובשפה סטנדרטית, ישפר את יכולת הגישה והניתוח של משתמשי הדוחות הכספיים בנתונים המופיעים בהם וייתן מענה למגוון אתגרים הקיימים באופן בו הדוחות מדווחים כיום.

לצורך מעבר לדיווח במתכונת החדשה נדרש לתקן את תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג – 2003 וכללי המגנא. תיקון התקנות מצוי בשלבים מתקדמים וכעת מפרסמת הרשות הצעה לתיקון הכללים להערות הציבור במטרה שאלו יכנסו לתוקף עם אישור התקנות בכנסת.

הרשות פועלת בשנים האחרונות לאימוץ הדרגתי של דיווח בשיטת iXBRL. בשנת 2020 נערך פיילוט בהשתתפות שבעה תאגידים מדווחים גדולים שהתנסו בשלושה כלים שונים ודיווחו דוחות iXBRL שנתיים. בחודש דצמבר 2021 השיקה הרשות את הסבב הראשון של השלב הוולונטרי. תקופת הדיווח הוולונטרי החלה מהדוחות השנתיים 2021, ונמשכה כשנה ממועד ההצטרפות. בחודש פברואר 2023, סגל הרשות פרסם קול קורא המזמין תאגידים נוספים להצטרף לסבב וולונטרי נוסף. כדי לספק לתאגידים המדווחים את מירב הדרכים לבצע את תיוג ה- iXBRL התקשרה הרשות עם מספר לשכות שירות. בנוסף, ועל מנת לתת מענה להתלבטויות הקשורות לתיוגים שעולות בקרב התאגידים המדווחים בקשר עם הדיווח המובנה, הקימה הרשות במהלך שנת 2022 ועדה מקצועית המייעצת בענייני מיפוי ותיוג.

כתיבת תגובה