'רשלנות רפואית' הנושא החם בבתי הדין

רשלנות רפואית

רשלנות רפואית בראי היהדות

במדינת ישראל העומדת בפני כניסתה אל התשע"ט, אחד הנושאים הנדונים ביותר בבתי הדין הוא תביעות בגין רשלנות רפואית. ההגדרה המודרנית למושג זה היא נתינת שירות רפואי ללא נקיטת מידת זהירות סבירה המצופה מאיש הצוות הרפואי (רופא, מנתח, מרדים, אחות וכו'); כאשר בעקבות אותו שירות רפואי נגרם למטופל נזק שלא היה קורה אחרת.

רשלנות רפואית ואחריות הרופא בהלכה

זוהי ישראל של ימינו, אבל למעשה בהלכה היהודית לא קיים מושג של רשלנות הרפואית והמונח המקביל המתאים ביותר אליו הוא פשיעה רפואית. יתר על כן, ההלכה אף מתירה מקרים מסוימים בהם רופא ביצע טעות ואף על פי כן ניתן למחול לו ולא לחייבו בענישה, גם אם ההליך הרפואי שביצע הוביל לנזק גופני ואפילו למות המטופל, מתוך ראייה לפיה הרופא הוא בראש ובראשונה אדם, והאדם לעולם מועד.

מאידך גיסא, ההלכה גם מכירה בצורך לעודד את הרופאים לנקוט משנה זהירות, וזאת באמצעות הטלת תקנות מחמירות, עונשים משמעותיים וחיוב בפיצויים כלפי המטופל שנפגע. הכל תלוי בתנאים מסויימים שמתקיימים או שאינם מתקיימים.

אם הרופא טעה והזיק בשגגה, אזי ההלכה מבקשת לפטור אותו מנזיקין ממספר טעמים, לרבות תיקון עולם (לעודד אחרים לעסוק ברפואה ולהציל חולים אחרים ולא להרתיע אותם מפאת חומרת הענישה על משגים), ועיסוק במצווה – שכן העוסק במצווה שגרם נזק בשגגה הריהו פטור משום שטעותו היא אונס ולא שוגג.

מה עושים כשעולה חשד לרשלנות רפואית?

אם חו"ח אתם או מי מקרובי משפחתכם קיבל טיפול רפואי שבעקבותיו נגרם נזק ועולה חשד כאילו מדובר במקרה של רשלנות רפואית, ניתן להגיש תביעת רשלנות רפואית נגד הרופא המטפל ו/או נגד המוסד הרפואי שבו טופל הנפגע. במקרה כזה מומלץ להתייעץ עם עורך דין רשלנות רפואית אשר יוכל ללוות את התהליך כבר משלביו הראשונים.

אם עורך הדין ממליץ על המשך הגשת התביעה לבית המשפט, יתכן שתקבלו סכום כסף מכובד כפיצוי על הנזק שנגרם. אולם לעיתים ימליץ עורך הדין להימנע מתביעה משפטית משום שהפיצוי הצפוי במקרה של זכייה במשפט לא יהיה שווה מבחינה כלכלית את ההשקעה הכספית בהוכחת הרשלנות הרפואית. אחרי הכל, יתכן ויש צורך בחוות דעת של רופאים מומחים, בהמצאת מסמכים רפואיים רלוונטיים, בתשלום אגרות לבתי המשפט ובשעות רבות של שכר טרחת עורך דין על מנת להוכיח את ההתרשלות. במקרים אחרים יתכן שהנזק שנגרם קל ויחלוף במהרה, או שהקשר הסיבתי בין הטיפול הרפואי לבין הנזק יהיה קשה להוכחה משפטית.

כתיבת תגובה