שבר מכונת פחיות בכדי להציל יד של נער – חייב לשלם?

כבאי שבא להציל נער שידו נתקעה במכונת פחיות שבר אותה בכדי לחלצו. מי חייב בתשלום?

מכונת פחיות צילום: shutterstock

כבאי במהלך עבודתו קיבל קריאה לעזרה לנער שידו נתקעה במכונת פחיות. כשהגיע למקום האירוע ראה נער מעל גיל מצוות שניסה לגנוב פחית ממכונת פחיות אולם ידו הסתבכה ונתקעה במכונה. מכיוון שלא הייתה שהות בכדי לאתר את בעל המכונה ונשקפה סכנה לידו של הער לא נותר לו אלא לשבור את המכונה ובכך לחלץ את הנער.

לאחר שחילץ את הנער הגיע בעל המכונה למקום, ומשראה את המכונה השבורה דרש שישלמו לו עבור הנזק שנעשה לו. הכבאי חשב שמצד אחד הוא בעצם מבצע את עבודתו והיה מוכרח לשבור את המכונה בכדי להציל את ידו של הנער וכי מה היה עליו לעשות, אולם מצד שני יתכן כי אף על פי כן מחויב הוא אם ביצע נזקים ואולי זה לא פוטר אותו.

 

לשאלתו נענו בבית ההוראה ואמרו כי לכאורה כל אחריות השבירה חלה אך ורק על הנער שבגינו קרה האירוע, ובנוסף לכך קרה המקרה בפשיעתו. וכי אין לכבאי ולא למזעיק העזרה שום חיוב בעניין.

לטעם העניין הביאו סעד מן הדין המבואר ברמ”א חו”מ סוף סימן ש”פ בעניין ספינה שהייתה מטורפת בים ומהחשש שתיטבע השליכו סחורה של אחד מיושבי הספינה לים, שמחוייב כל אחד מיושבי הספינה לחלוק בנזק שנעשה לאותו אדם מאחר שהנזק נגרם גם עבורם ובשבילם, ונזק שנגרם בעטיו של אדם ולעזרתו, חייב הוא בתשלומו. כך גם במקרה הזה כיוון שהנזק נגרם לצורכו של הנער וע”מ להציל את ידו חייב הוא בתשלומו.

יתרה מכך מכיוון שהנער פשע בכך שהגיע למצב שהוא זקוק להצלה, חמור דינו ממקום של ספינה המטורפת ביים שזהו אונס גמור.

 

שאלה זו נענתה ע”י רבני אתר דין, כתובת האתר: http://din.org.il/

בית הוראה: 02-5023637

 

side
inner

כתיבת תגובה