שומר החומות: אושר מתווה הפיצוי לשכירים עד 80 ק"מ מהרצועה

נחתם הסכם פיצוי לעובדים בעקבות מבצע "שומר החומות" | ההסתדרות, משרד האוצר ונשיאות המגזר העסקי חתמו על הסכמים שמסדירים את תשלום השכר לעובדים במרחק של עד 80 ק"מ מהרצועה, שנעדרו מעבודתם לאור המבצע שאירע במאי האחרון | תשלום השכר או זיכוי מכסת ימי החופשה יינתן במגזר הציבורי על פי רוב כבר במשכורת ינואר 2022 

אמנון בר דוד ודובי אמיתי | צילום: דוברות ההסתדרות

ההסתדרות, משרד האוצר ונשיאות המגזר העסקי, חתמו על הסכמים שמסדירים את תשלום השכר על ידי המעסיקים לעובדים שנעדרו מעבודתם בעקבות מבצע "שומר החומות" במאי האחרון ואת שיפוי המעסיקים בגין כך, על ידי המדינה. בהתאם לקבוע בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים, תשלום השכר יינתן לעובדים שנעדרו ממקום עבודתם עקב הוראות פיקוד העורף או בגלל הצורך להשגיח על ילדיהם עקב סגירת מוסדות החינוך בהתאם להגבלות שהוטלו בתקופה שבין 10 ל-21 במאי 2021.

ההסכמים יחולו על עובדים בטווח של 80-0 ק"מ מגדר המערכת שמקיפה את רצועת עזה, שלא הגיעו לעבודתם בעקבות מגבלות פיקוד העורף על פעילות חינוכית ועסקית במהלך תקופת המבצע.

ההסכמים הקיבוציים מזכים עובדים שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני, והורים אשר נעדרו לצורך השגחה על ילדים בפיצוי, בדומה למנגנון הפיצוי בתקופת מבצע "צוק איתן". הללו יהיו זכאים לתשלום שכר מהמעסיק גם ללא ההצהרה על כך שהילד רשום במוסד חינוכי. תשלום השכר או זיכוי מכסת ימי החופשה בגין ימי העבודה שבהם נעדרו יועבר לעובדים במגזר הציבורי במשכורת חודש ינואר 2022 שמשולמת בתחילת פברואר, ולא יאוחר ממשכורת פברואר שמשולמת בתחילת חודש מארס. השכר שישולם יהיה כמפורט בחוזר שיפורסם על ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, על פי עקרונות ההסכם שנחתם.

במגזר הפרטי ישולם שכר עבודה יומי שהיה משולם אילו היה העובד עובד באופן רגיל ובכפוף לתקרה וכנגד כך, יקבלו המעסיקים שיפוי מהמדינה בהתאם לאמור בתקנות.  תוקף ההסכם במגזר הפרטי מותנה בצו הרחבה, והתשלומים לפיו יבוצעו במועד תשלום משכורת החודש העוקב לחודש שבו יוצא צו הרחבה להסכם זה.

יצוין כי בדומה למנגנון הפיצוי של מבצע "צוק איתן", ההסכם שנחתם כולל גם סעיף שעוסק בזכויות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. כל עובד שהוא הורה או אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות יהיה זכאי לפיצוי במידה שנעדר מעבודתו לצורך ההשגחה על הילד, גם במקרים שהילד הוא מעל גיל 14.

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד: "כבר במהלך המבצע, כשהתבררו השלכות המצב הביטחוני החמור – פעלתי לכלול במנגנון הפיצוי העתידי גם עובדות ועובדים שאינם בטווח המיידי מהרצועה. ההסכמים יסייעו לכל אלה שנאלצו לעצור את שגרת חייהם ועיסוקם, והם מעניקים להם פיצוי על הימים הקשים כשישראל הייתה נתונה למתקפת טילים קשה. אני רוצה להודות לכל הצדדים שהבינו את החשיבות שבהחלת מנגנון פיצוי זה שיטיב עם רבים. ההסתדרות פועלת ותמשיך לפעול –  בחירום ובשגרה למען העובדים שהם הלב הפועם של החברה והכלכלה בישראל".

יו"ר נשיאות המגזר העסקי, דובי אמיתי: "המעסיקים יקבלו שיפוי מלא מהמדינה מעבר ליישובים הקרובים לרצועה ועד ל-80 ק"מ. שמח שהצלחנו בשותפות ובהבנה להביא את המדינה להכרה באחריותה על מארג יחסי העבודה ולוודא חובת שיפוי מעסיקים בגין הוצאות הנגרמות להם, בשל המצב הביטחוני והחלטות המדינה".

את ההסכם ליוו מטעם ההסתדרות יו"ר הסתדרות המעו"ף גיל בר-טל, יו"ר הלשכה המשפטית באגף לאיגוד מקצועי עו"ד חנה שניצר, ראש תחום בכיר מרחבים באגף לאיגוד מקצועי עו"ד גלי שטיינברג מהלשכה המשפטית לאגף לאיגוד מקצועי. מאגף הכלכלה: סמנכ"ל האגף אדם בלומנברג ומנהלת מחלקת מאקרו ומדיניות הילה שינוק. מטעם המגזר העסקי, ליווה את ההסכם יו"ר ועדת עבודה של נשיאות המגזר העסקי ומנכ"ל התאחדות האיכרים עו"ד ישי פולק.

כתיבת תגובה