שומת מס שבח, סוף פסוק?

קיבלתם שומה ושילמתם מס שבח ופתאום נפלה לכם הוצאה נוספת על הדירה שלא נלקחה בחשבון, שנתיים לאחר תשלום שומה גיליתם שנפלה בה טעות או תקלה, האם זה בבחינת “מעוות שלא יוכל לתקון”? • התשובות ב’טיפ’ השבועי מעו”ד בנימין בריקמן ל’מקרקעיסט’ המתחיל • סדרת ‘מס שבח’ – פרק 4

תבדקו טוב אם מגיע לכם | צילום: pixabay

האם לאחר שהגשנו הצהרה לרשות המיסים, בעקבות מכירת נכס מקרקעין ונקבע סכום המס לתשלום, אין דרך חזרה?

התשובה שלילית.

250/200 סייד בר + קובייה

על פי החוק ניתן לתקן שומת מס שבח, במשך תקופת זמן של 4 שנים מעת קבלת השומה.

כלומר, אם מכרתי דירה בשנת 2016 ושילמתי מס שבח, ולאחר מכן היו לי הוצאות נוספות שניתן לנכות מהחיוב במס שבח (למשל חיוב בהיטל השבחה, שלא היה ידוע בעת ההצהרה לרשות המיסים) ניתן להגיש בקשה לתיקון שומה.

גם אם לא השתנו ההוצאות בפועל, אלא נפלה טעות, שבעקבותיה נקבע סכום מס גבוה יותר, מאשר היה אמור המוכר לשלם לו היה מגיש את ההצהרה בצורה הנכונה יותר, ניתן להגיש בקשה לתיקון שומה ורשות המיסים תבדוק את הבקשה ותכריע בה.

מעבר לכך, במקרה בו שולם מס שבח, ניתן להגיש דו”ח שנתי למס הכנסה, כדי לנצל נקודות זיכוי שלא נוצלו, או מדרגות מס נמוכות.

סעיף 48 ב לחוק מיסוי מקרקעין קובע: “יראו את השבח על פי חוק זה, חלק מההכנסה החייבת במס הכנסה, בשנת המס שבה נעשתה המכירה”

היינו למרות שמס שבח, משלמים על פי הרווח שנוצר במכירת הדירה, ללא קשר לדו”ח השנתי למס הכנסה, בפועל יש לראות את השבח שנוצר במכירת הדירה, כחלק בלתי נפרד מההכנסות החייבות במס, וניתן להשתמש בנקודות זיכוי ובהקלות גם כלפי החיוב במס שבח.

לדוגמה, אדם שמכניס מעט מעבודתו במשך השנה ואינו מגיע אפילו לניצול מלוא נקודות הזיכוי במס הכנסה, ושילם באותה שנה מס שבח על מכירת דירה, יגיש דו”ח שנתי למס הכנסה, יעשה שימוש בנקודות הזכות ובמדרגות המס הנמוכות, כדי להפחית מתשלום המס, ויקבל החזר מרשות המיסים.

Inner article

אם היו הפסדים, שהיו במהלך השנה ששולם בה מס שבח, ניתן לקזז את ההפסדים מהרווח שבעקבותיו נקבע תשלום המס.

אפשרות נוספת היא לפצל את תשלום מס השבח בין בני הזוג, לצורך קבלת החזר על חלקו של מי מהם. מכיוון שלנשים יש יותר נקודות זיכוי במס הכנסה, יכול להיות שכדאי לפצל את החיוב במס שבח, ולהגיש דו”ח שנתי כדי לקבל החזר על התשלום ובכך להפחית את תשלום המס.

זאת ועוד, כיון שכאמור, מס השבח נכלל כחלק מהרווח השנתי שנוצר, ניתן גם לפרוס את מס השבח לתקופה של ארבע שנים ולהשתמש בכל שנה בנקודות הזיכוי ובמדרגות מס נמוכות שלא נוצלו.

פריסת תשלום המס, רלוונטית יותר למוכרים מעל גיל 60, אז ניתן לנצל בצורה טובה יותר את אפשרות הפריסה, כי הרווח על הדירה יחושב כהכנסה מיגיעה אישית (להבדיל מרווחי הון) והוא יוכל ליהנות ממדרגת מס נמוכה של 10%.

לסיכום, לפני מכירת דירה, רצוי וכדאי לתכנן את המס בצורה הנכונה ביותר. גם אם מכרתם דירה בשנים האחרונות, ניתן לבחון האם כדאי להגיש בקשה לתיקון שומה ובעקבותיה יתקבל החזר מרשות המיסים.

 

אין באמור כדי חוות דעת משפטית. ואין במאמר זה כדי לקיים יחסי עורך דין –לקוח. לצורך קבלת חוות דעת משפטית יש לפנות לעו”ד בתחום.

הכותב הוא בנימין בריקמן, עו”ד למקרקעין ומיסוי מקרקעין.

דוא”ל לפניות ולהצעות ל’טיפים’: [email protected]

Inner 620/130

מומלץ עבורך

תגובה אחת ל: "שומת מס שבח, סוף פסוק?"

  1. כדי למצות את הטבות המס ולהגדיל אפשרות להחזר ממס שבח, במיוחד לבעלי הכנסות נמוכות (אך לא רק), מומלץ לבקש פריסת מס השבח ל- 4 שנים.

כתיבת תגובה