שופרסל נדל"ן תקים מגדל בשותפות עם רוגובין בצומת כפר סבא

שופרסל נדל"ן תקים מגדל למסחר ותעסוקה על קרקע שבבעלותה בצומת כפר סבא יחד עם קבוצת רוגובין | להערכת החברה, היא צפויה להכיר בדוחותיה הכספיים ברווח לפני מיסים בהיקף של כ-20 ועד 26 מיליון ₪ | שווי הפרויקט הגמור להערכת החברה יעמוד על כ-350 מיליון ש"ח | מדובר בהסכם קומבינציה ועסקה משותפת לבנייה של מגדל בן 21 קומות בשטח של כ27,000 מ"ר ברוטו, מהם כ-20,000 מ"ר עיקרי וחמש קומות מרתף וחניונים | חלקה של שופרסל נדל"ן בעסקה הוא כ- 33%

הדמיית המגדל שתקים שופרסל נדל"ן עם קבוצת רוגובין בכפר סבא | הדמיה:  משה צור אדריכלים בוני ערים

שופרסל נדל"ן הודיעה היום, כי התקשרה עם קבוצת רוגובין בהסכם קומבינציה  ביחס לקרקע שבבעלותה של שופרסל נדל"ן בצומת כפר סבא בשטח כולל של 3,183 מ"ר. על פי ההסכם, שופרסל נדל"ן תחזיק 33% מזכויות הבעלות בקרקע ביחס לזכויות שטחי המסחר והתעסוקה אשר צפויים להיבנות וקבוצת רוגובין תחזיק 67% וזאת בתמורה לקבלת שירותי הריסה, פינוי, חפירה ובניית חלק החברה בפרויקט.

הצדדים יחזיקו ויפעלו בפרויקט במשותף וזאת במתכונת של "עסקה משותפת"  כאשר רוגובין תנהל בתאום שופרסל נדל"ן את הפרויקט לרבות שיווקו והשכרתו.

על הקרקע מתוכנן לקום מגדל בן 21 קומות לשימוש של מסחר ותעסוקה ובשטח  עילי של כ-27,000 ברוטו (כ-20,000 מ"ר שטח עיקרי) וקומות מרתף וחניונים מתחתיהם (כ-430 חניות) וזאת, במקום שטחי המסחר הקיימים כיום על הקרקע שייהרסו. במסגרת העסקה, ניתנה לשופרסל נדל"ן זכות ראשונים לשכור שטחים למסחר בפרויקט למרכול ו/או חנות פארם, בתנאים שנקבעו בהסכם העסקה המשותפת.

בהתאם להסכם, יקדמו הצדדים תכנית חדשה לתוספת זכויות בנייה בפרויקט של כ-5 קומות נוספות בשטח ברוטו של כ-8,000 ומתוכו כ-6,000 מ"ר שטח עיקרי בייעוד תעסוקה וככל ויאושר ייעוד "מגורים מיוחד", כך שבסה"כ יכלול הפרויקט 26 קומות עיליות. ככל והתב"ע שבתכנון לא תאושר בלוחות הזמנים שנקבעו בהסכם, אזי יוקם הפרויקט על-פי התב"ע הקיימת.

על פי ההסכם, ככל שיאושר ייעוד "מגורים מיוחד", שופרסל נדל"ן תחזיק 40% מזכויות הבעלות בקרקע ביחס לזכויות שטחי המגורים שצפויים להיבנות וקבוצת רוגובין תחזיק 60%.

 

שרון גמבשו, מנכ"ל שופרסל נדל"ן, מסר: "עסקת הקומבינציה עם קבוצת רוגובין, הינה נדבך נוסף מהתכנית האסטרטגית של קבוצת שופרסל להגברת פעילות הנדל"ן המניב תוך השבחת הנכסים הקיימים, לצד איתור ורכישת נכסים במגוון שימושים במקומות אטרקטיביים. מיקומו האסטרטגי של הפרוייקט בצומת כפר סבא, מאפשר נגישות תחבורתית הכוללת תחנה מרכזית, רכבת וקו מטרו עתידי. עסקה זו מצטרפת לעסקת הקומבינציה שביצענו לאחרונה יחד עם חברת גב-ים בפרוייקט זרחין רעננה אשר בימים אלו נמצא בשלבי בינוי ושיווק מתקדמים. אנו פועלים כל  העת לאיתור וקידום פרוייקטים נוספים".

 משה צור אדריכלים בוני ערים בע"מ

כתיבת תגובה