שוק בהצטננות: מספר העסקאות ביולי המשיך במגמת הצמצום

עליית הריבית מתחילה להשפיע? רק 9,400 דירות נמכרו ביולי 2022 – ירידה של 28% מול יולי 2021 וירידה של 7% מול חודש יוני (בניכוי מחיר למשתכן) | מס הרכישה משפיע היטב: רכישות המשקיעים ירדו ב-37% מול אשתקד | מאז העלאת מס הרכישה בנובמבר נגרע מלאי הדירות שבידי המשקיעים בכחמשת אלפים יחידות

דירות בבניה | צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

בחודש יולי נרשמה אחת הרמות הנמוכות במספר העסקאות בשנתיים האחרונות, כאשר אלו הסתכמו ב-9.4 אלף דירות, ירידה חדה של 28% בהשוואה ליולי אשתקד. בכך נמשך רצף הירידות במספר העסקאות שהחל בחודש מרץ האחרון כאשר שיעור הירידה הולך ומתעצם. בניכוי "מחיר למשתכן" הסתכם מספר העסקאות בשוק החופשי ב-8.9 אלף, ירידה של 24% בהשוואה ליולי אשתקד וירידה של 7% בהשוואה לחודש הקודם. נתונים אלה מפרסם היום אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, בראשות שירה גרינברג.

רכישות המשקיעים בחודש יולי הסתכמו ב-1.8 אלף דירות, ירידה חדה בשיעור של 37% בהשוואה לחודש יולי אשתקד. בכך נמשכת הירידה החדה ברכישות המשקיעים מאז הוכבד מס הרכישה עליהם בסוף נובמבר אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם ירדו רכישות המשקיעים בשיעור מתון של 3%. כשיעור מסך העסקאות עמד משקל המשקיעים על 18.5%, נמוך כמעט בשלוש נקודות אחוז בהשוואה ליולי אשתקד.

מכירות המשקיעים בחודש יולי עמדו על 2.2 אלף דירות, ירידה של 15% בהשוואה ליולי אשתקד. "מלאי" הדירות בידי משקיעים הוסיף לרדת גם בחודש יולי, במהלכו נגרעו ממלאי זה כארבע מאות דירות. במצטבר, מאז העלאת מס הרכישה בנובמבר אשתקד נגרעו ממלאי זה כחמשת אלפי דירות.

מכירות הקבלנים בחודש יולי הסתכמו ב-2.9 אלף דירות, ירידה חדה של 38% בהשוואה ליולי אשתקד, שיעור הירידה החד ביותר מאז אפריל 2020, אשר עמד בצל פרוץ מגפת הקורונה. בכך ממשיכה, ואף מתעצמת, הירידה במכירות הקבלנים מאז חודש פברואר האחרון. בניכוי המכירות במסגרת "מחיר למשתכן" הסתכמו מכירות הקבלנים בשוק החופשי ב-2.4 אלף דירות, ירידה של 28% בהשוואה ליולי אשתקד וירידה של 8% בהשוואה לחודש הקודם.

סך העסקאות בדירות יד שניה בחודש יולי עמד על 6.5 אלף, ירידה של 22% בהשוואה ליולי אשתקד וירידה של 6% בהשוואה לחודש הקודם.

עוד עולה מסקירת אגף הכלכלנית הראשית באוצר כי רכישות דירה ראשונה בחודש יולי הסתכמו ב-4.5 אלף דירות (כולל "מחיר למשתכן"), ירידה חדה של 23% בהשוואה ליולי אשתקד. בניכוי הרכישות במסגרת "מחיר למשתכן" הסתכמו רכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי בחודש יולי ב-3.9 אלף דירות, ירידה של 10% בהשוואה ליולי אשתקד. נציין כי עד חודש מרץ האחרון נרשם רצף עליות בשיעורים חדים ברכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי ואילו מאז חודש אפריל נרשמת ירידה ברכישות אלו, יתכן בין היתר, על רקע העלאת ריבית בנק ישראל.

ניתוח רמות השכר של הזוגות הצעירים אשר רכשו דירה באזור נתניה, שהוא מהאזורים הבולטים בירידה ברכישות אלו מאז אפריל האחרון, מרמז על עליה משמעותית ברמות המינוף בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019 (טרום מגפת הקורונה).

רכישות "מחיר למשתכן" בחודש יולי הסתכמו ב-558 דירות בלבד, ירידה של 61% בהשוואה ליולי אשתקד והרמה הנמוכה ביותר מאז אפריל 2020, אשר עמד בצל פרוץ מגפת הקורונה. מעקב אחר אחד הפרויקטים הראשונים במסגרת זו, שחלפה תקופת "החסימה" למכירת הדירות בו ע"י הזוכים, מצביע עד עתה כי 4% מהרוכשים רכשו דירה חלופית, אך טרם מכרו את הדירה בה זכו ב"מחיר למשתכן".

מחר (ה) בשעות הערב אמור להתפרסם מדד המחירים לדיור, ובו נוכל להיווכח האם ההצטננות בשוק היא במספר העסקאות בלבד, או גם במחירים שנבלמו או ירדו.

כתיבת תגובה