שורת מכרזים: מתל אביב ועד ערד ומצפה רמון

אור יהודה: מכרז ל-500 יח"ד בבנייה רוויה לדיור מיוחד ומסחר במתחם אחד באור יהודה • אילת: מכרז מקוון לרכישת זכויות חכירה ל-5 מגרשים לתעשייה באזור התעשיה נחל שחורת • ערד: מכרז ליזמים לבניית 324 יח"ד בבנייה רוויה ומסחר ב-7 מתחמים בשכונת הראשונים, במסגרת "דיור במחיר מופחת" • מצפה רמון: מכרז ליזמים לבניית 34 יח"ד במתחם אחד בשכונת נגה במצפה רמון

ערד . צילום : Miriam Alster / פלאש 90

רשות מקרקעי ישראל, מרחב עסקי תל אביב, מפרסמת מכרז מקוון, לבניית 500 יח"ד בבנייה רוויה לדיור מיוחד ומסחר, בשכונת פארק איילון, אור יהודה

מתחםמגרשגושחלקה (בחלק)שטח במ"ר בערךמספר יח"דמחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש"חסה"כ הוצ"פ לתשלום לרשות בש"ח כנגד קבלה כולל מע"מ
א401 ו- 402726338, 44, 46-52, 79, 82, 89, 9210,577500115,079,87114,877,00028,666,205

המכרז הוא חלק מתכנית תמ"ל 1046 שמטרתה קביעת אופי ומאפייני פיתוח בדרום מערב העיר אור יהודה, כולל פיתוח שכונת מגורים, פארק תעסוקה ופארק נחל המשלימים זה את זה, מעצימים את המרקם העירוני, מחזקים את אור יהודה במרחב המטרופוליני ומשלבים בין העיר לבין פארק נחל איילון.

התוכנית בשטח של כ-1,670 דונם, כוללת מגורים של כ-1,876 יחידות דיור למגורים ועוד 590 יח"ד לדיור מוגן, שטחי מסחר, תעסוקה, שירותי ציבור, טיילת, פארק נחל ושטחים ציבוריים פתוחים.

מכרז זה יהווה פתרון דיור לאוכלוסיה הבוגרת כדיור מוגן לצד מסחר, מוסדות ציבור, טיילת, ופארק לבני המקום והסביבה המבקשים להתגורר בשכונה.

המתחם שישווק במסגרת המכרז מיועד ליזמים וקבלנים. במכרז מזמינה רשות מקרקעי ישראל את ציבור היזמים להגיש הצעות לחתימה על חוזה חכירה לתקופה של 98 שנים, עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים בגין השטח שפרטיו יפורסמו בחוברת המכרז ולחתימת חוזה בנייה, לבניית כ-500 יחידות דיור לדיור מוגן בבנייה רוויה ומסחר.

המכרז מיועד ליחידים/יזמים/ קבלנים/ חברות אשר רוכשים זכויות בקרקע לבניית יחידות דיור. לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י בשבועות הקרובים . ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא תמורה. 

המועד האחרון להגשת הצעות הוא 13/09/2021 בשעה 12:00 בצהריים.

יש להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20210203

אילת על המפה

רשות מקרקעי ישראל מרחב עסקי דרום, מפרסמת מכרז מקוון, לרכישת זכויות לחכירת 5 מגרשים המיועדים לתעשיה בגדלים של 1,264-3,000 מ"ר כל מגרש, באזור התעשיה נחל שחורת, אילת

מגרשגושחלקהשטח במ"ר בערךמחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש"חהוצאות פיתוחלחברה המפתחת בש"ח כולל מע"מ
4540099111,26482,98953,000405,607
474009991,26783,33653,000405,607
50ד40099433,000180,484116,000962,674
7340100181,28184,10554,000411,062
89א4010021,921121,95378,000616,112

המכרז הוא חלק מתכנית 1/196/03/2, 196/03/2, 2/מק/443 ('אזור תעשיה שחורת – אילת'), הממוקמת בחלק הצפוני של אילת ונועדה להקמת אזור תעשיה. התוכנית מתפרשת על כ-423.9 דונם וכוללת הקמת חדרי טרנספורמציה לחברת החשמל ולעסקים הפועלים במקום.

מכרז זה יתרום לפיתוח אזור התעשייה של העיר אילת ויהווה הן הרחבה של התשתיות במקום והן פתרונות תעסוקה, תעשיה ומסחר לתושבי העיר והאזור.

המתחמים שישווקו במסגרת המכרז מיועדים ליזמים וקבלנים. במכרז מזמינה רשות מקרקעי ישראל את ציבור היזמים להגיש הצעות לחתימה על חוזה חכירה לתקופה של 98 שנים, עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים בגין השטחים שפרטיהם יפורסמו בחוברת המכרז ולחתימת חוזה לשימושי תעשיה.

המכרז מיועד ליחידים/יזמים/ קבלנים/ חברות אשר רוכשים זכויות בקרקע לתעשיה. לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י בשבועות הקרובים . ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא תמורה. 

https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20210208

המועד האחרון להגשת הצעות הוא 04/10/2021 בשעה 12:00 בצהריים.

מצפה רמון

רשות מקרקעי ישראל מפרסמת הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי מקוון לרכישת זכויות חכירה לבנייה של כ-34 יח"ד במתחם אחד בשכונת נגה במצפה- רמון. מדובר במכרז לבניית יחידות דיור בבנייה צמודת קרקע.

מתחםמגרשיםגושחלקה (בחלק)שטח במ"ר בערךמספר יח"דהוצאות פיתוח למשרד כולל הוצאות פיתוח נוספות בגין שדרוג תשתיות בשכונות ותיקות ובגין הקמת מבני ציבור בש"ח גובה ערבות לקיום ההצעה בש"ח 
68179165-19850227117,1983411,174,5531,117,000

המכרז הוא חלק מתכנית 146/03/27 ('שכונה מערבית – מצפה רמון'), הממוקמת בחלק המערבי של מצפה רמון, מערבית לשכונות ספיר וגוונים וצפונית לשכונת הגמל, ונועדה להקמת שכונת מגורים חדשה הכוללת 185 יח"ד צמודות קרקע בסמוך לשכונת גוונים הקיימת במזרח ומייעדת מבני מגורים ברצף למרקם הקיים בתוך שטחים פתוחים, תוך הפרעה מינימלית לנוף ושימור הסביבה הטבעית.

התוכנית מתפרשת על כ-651.6 דונם וכוללת מגורים של כ-185 יח"ד צמודות קרקע, בשילוב מבני ציבור, שטחים פתוחים ודרכים תוך שמירה על ערכי טבע ועתיקות.

מכרז זה יתרום לפיתוחה של מצפה רמון ויהווה פתרון מגורים עבור אוכלוסייה צעירה ומשפחות של בני המקום והסביבה המחפשים להקים בית צמוד קרקע בשכונה עם שטחים פתוחים וצמודת טבע, נגישות לשרותים ציבוריים ובאיכות חיים גבוהה.

ה

מתחם שישווק במסגרת המכרז מיועד ליזמים וקבלנים. במכרז מזמינה רשות מקרקעי ישראל את ציבור היזמים להגיש הצעות לחתימה על חוזה חכירה לתקופה של 98 שנים, עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים בגין השטח שפרטיו יפורסמו בחוברת המכרז ולחתימת חוזה לבניית 34 יח"ד צמודות קרקע.

המכרז מיועד ליחידים/יזמים/ קבלנים/ חברות אשר רוכשים זכויות בקרקע.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י בשבועות הקרובים . ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא תמורה. 

https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20210191

המועד האחרון להגשת הצעות הוא 13/09/2021 בשעה 12:00 בצהריים.

מחיר מופחת מגיע לערד

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבנייה של כ-324 יח"ד ב-7 מתחמים בשכונת הראשונים. מדובר במכרז לבניית יחידות דיור בבנייה רוויה ומסחר, 96 יח"ד מתוכן לדיור במחיר מופחת ו-228 יח"ד לשיווק בשוק החופשי.

מתחםמגרשגושחלקהשטח במ"ר בערךמספר יח"ד מתב"ע במחיר מופחתמספר יח"ד מתב"ע בשוק חופשיהוצאות פיתוח למשרד כולל הוצאות פיתוח נוספות בגין שדרות תשתיות בשכונות ותיקות ובגין הקמת מבני ציבור בש"חגובה ערבות לקיום ההצעה בש"חמחיר מרבי למ"ר דירתי בש"ח
(ללא מע"מ)
מחיר מזערי למ"ר דירתי בש"ח (ללא מע"מ)
402571123822043,24416373,024,224431,0006,7005,400
69807101א', 101 ב'382201-25,75523554,338,844433,0006,7005,400
6980910238220103,84420483,143,640314,0006,7005,400
698101093822092,51710251,909,289190,0006,7005,400
698111073822053,47611252,481,727248,0006,7005,400
701581083822061,5175131,119,519111,0006,7005,400
701591103822082,58611251,963,647196,0006,7005,400

המכרז הוא חלק מתכנית 3/130/03/24 'שכונת ראשונים'. התוכנית בשכונה הראשונה של ערד שהוקמה בשנת 1962 וכללה 160 משפחות אשר התישבו בצריפים. התוכנית החדשה עוסקת בשיקום השכונה והשבתה לחיים עירוניים פעילים תוך שמירת הזכרון היחודי שלה לצד פיתוח מגורים כ-506 יח"ד, מבני ציבור ומסחר, שיקום הכיכר וקשירתה לנוף בעזרת מערכת שבילים להולכי רגל וכיכר נוספת המשקיפה אל הנוף הנפתח מכיוון דרום מזרח.  

השכונה מתפרסת על כ-111 דונם, מתוכם מגורים כ-32,321 מ"ר, מוסדות ציבור כ-6,836 מ"ר, משרדים ומסחר כ-3,273 מ"ר, אזור לספורט 27,579 מ"ר, דרכים כ-27,680 מ"ר ושטחים פתוחים של כ-13,725 מ"ר.

ברשות מקרקעי ישראל מאמינים כי מכרז זה יתרום לפיתוח העיר ערד וימשוך אל האזור אוכלוסייה צעירה ומשפחות צעירות של בני המקום והסביבה המחפשים להקים את ביתם בשכונה עם שטחים פתוחים, נגישות לשרותים ציבוריים ומוסדות חינוך, דרכים ותשתיות מסודרות ובאיכות חיים עם ערכי נוף גבוהים.
התחרות במכרז תהיה על המחיר הסופי הנמוך ביותר למ"ר דירתי עבור דירות במחיר מופחת. מציע שיבחר להגיש הצעה שתכלול מחיר למ"ר דירתי (ללא מע"מ) בסכום השווה למחיר המינימום הקבוע בטבלה לעיל, יידרש להוסיף בהצעתו רכיב של תוספת מוצעת לתשלום התמורה המופחתת עבור הקרקע.

התמורה המופחתת עבור הקרקע הינה בהתאם לפרק משנה 4.7 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל על פיה ניתנת הנחה עבור יח"ד המיועדות להימכר לזכאים, והכול בכפוף לתנאי המכרז.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י בשבועות הקרובים ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא תמורה. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין". המכרז מיועד ליזמים/ קבלנים/ חברות בלבד אשר רוכשים זכויות בקרקע לבניית יחידות דיור. לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום.

באשר לזכאים (רוכשי דירות): מידע בדבר ההגרלות מתפרסם באתר משרד הבינוי והשיכון.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא 30/08/2021 בשעה 12:00 בצהריים.

כתיבת תגובה