שימו לב: אופניים וקורקינטים חשמליים יחויבו במחזור

המשרד להגנת הסביבה מרחיב את חוק פסולת אלקטרונית • החל מיולי 2021 החוק יחול לראשונה גם על אופניים חשמליים וקורקינטים חשמליים שהגיעו לסוף חייהם • השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: “על היצרנים והיבואנים לשאת באחריות המלאה לאיסופם, לטיפול סביבתי נאות ולמחזורם, למען הציבור והסביבה”

קורקינטים החשמליים | צילום: ביזנעס

המשרד להגנת הסביבה מודיע על החלת החוק לטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית החל ביולי 2021 גם על מכשירי תנועה חשמליים כמו אופניים חשמליים, קורקינטים ממונעים וסוללות שהפכו לפסולת. ממועד זה, יוכל הציבור הרחב להעביר מכשירים אלו שהגיעו לסוף חייהם למרכזי איסוף עירוניים לשם מחזורם או בדרכים אחרות שהמשרד להגנת הסביבה יאשר לצורך איסוף פסולת זו.

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה דרמטית בשימוש בישראל באופניים ובקורקינטים ממונעים כאמצעי תחבורה מרכזי ומשמעותי. בד בבד, עלו מספר המקרים של התלקחות ספונטנית של סוללות וגרימת נזקי גוף, אם בהטענת הסוללות שלא לפי ההוראות, ואם בשלבי סיום השימוש במוצרים (כולל במקרים שבהם הועברו למטמנות, ולא טופלו כהלכה).

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

השימוש ההולך וגדל במכשירי תנועה חשמליים יצר בעיה סביבתית, ויש לתת את הדעת גם לאופן שבו ייאספו וימוחזרו הסוללות ומכשירי התנועה בסוף חייהם, תוך מניעת ההשפעה הסביבתית המסוכנת וצמצום מפגעים פוטנציאלים לציבור ולסביבה.

עד היום הייתה אי-בהירות בקשר לשאלה אם אופנים חשמליים וקורקינטים כלולים בחוק פסולת אלקטרונית או מוחרגים מחובת “אחריות יצרן מורחבת” שעליה מבוסס חוק זה. זאת, משום שבחוק פסולת אלקטרונית שחוקק בשנת 2012 הוחרגו כלי תחבורה, כנהוג באירופה. כעת, קובע  המשרד להגנת הסביבה, כי החוק יוחל לאלתר גם על מכשירי תנועה חשמליים, ככל מוצר חשמלי אחר.

מכשירי התנועה מכילים חומרים רבים, בהם כאלה שללא מחזור וטיפול נאות עלולים לגרור נזק סביבתי רב ואובדן משאבים. הסוללות הנטענות מסוג ליתיום-יון (Li-ion), הן חלק בלתי נפרד מהאופניים והקורקינטים החשמליים, ומהוות פוטנציאל למפגע סביבתי בסוף השימוש לאור נטייתן להתלקח באופן ספונטני או בשל הטענתן שלא לפי ההוראות.

מחודש יולי 2021, איסוף והעברת המוצרים בסוף חייהם באופן מבוקר ומפוקח למחזור, יהיה באחריות היבואנים והיצרנים, ובאמצעות תאגידי המחזור (כיום מאי ואקומיוניטי) – שהם בעלי האחריות והידע לביצוע המשימה. ההתקשרות תהיה על כל הציוד, כולל צמיגים, כבלים, סוללה, ברזל ופלסטיק.

בנוסף, לפי החוק, חלות חובות גם לגבי משווקים המוכרים אופניים, קורקינטים חשמליים וסוללות בהתאם לחוק, לרבות החובה להתקשר עם תאגידי המחזור והחובה להעביר פסולת ציוד וסוללות שנמצאת ברשותם לתאגידי המיחזור ללא תמורה, ובכפוף להנחיות המשרד להגנת הסביבה. גם על חברות המנפקות אופניים וקורקינטים חשמליים שיתופיים להשכרה להתקשר בהסכם עם תאגידי המיחזור, ולהעביר אליהם את פסולת מכשירי התנועה, האופניים, הקורקינטים החשמליים והסוללות המצטברות אצלם מעת לעת.

חוק פסולת אלקטרונית מושתת על מודל “אחריות יצרן מורחבת”, שלפיו יצרנים ויבואנים של מוצרי חשמל מחויבים לממן את האיסוף והמחזור הנאות של הפסולת שנוצרת מהמוצרים שנמכרים על-ידם. משימה זו מבוצעת באמצעות תאגידי המחזור שזכו ברישיון לפעילותם מהמשרד להגנת הסביבה ובפיקוח אגף אחריות יצרן מורחבת במשרד להגנת הסביבה.

870/135 ליינר ארטקל

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: “פסולת אלקטרונית הנוצרת מאופניים ומקורקינטים חשמליים בסוף חייהם מהווה סיכון סביבתי ישיר. על כן לפי החוק, על היצרנים והיבואנים של מוצרים אלו לשאת באחריות המלאה לאיסופם ולמחזורם. באמצעות החלת החוק לטיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית גם על מוצרים אלו, אנו שומרים על הסביבה ועל הציבור ממפגעים אפשריים, יחד עם קביעת רמת שירות שתאפשר את האיסוף, המחזור והסילוק של הסוללות המסכנות את הציבור”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה