שיעור פרטי: החרדים לא יודעים כמה הוציאו מכיסם על חינוך

הלמ"ס בדק את ההוצאה הפרטית בישראל לחינוך • זו עמדה על 562 ש"ח בממוצע בחודש • 77% מהסכום הוצא באופן ישיר עבור התלמיד, ו-23% מהסכום עבור שירותי חינוך • ומי לא נבדק? ניחשתם נכון: המגזר החרדי

מוסד חיידר בביתר עילית צילום אילוסטרציה נתי שוחט, פלאש 90 החרדים לא נסקרו | צילום אילוסטרציה: נתי שוחט, פלאש 90

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את דוח ההוצאה פרטית לתלמיד עבור שירותי חינוך ב-2017 ולדבריהם, השכלתו של הפרט מהווה גורם מפתח בקידומו החברתי-כלכלי, ולכן ההורים במשקי הבית מנסים להעצים את השכלת ילדיהם באמצעות הזרמת משאבים כספיים לחינוכם.

בשנת 2017 ההוצאה הממוצעת לתלמיד בחודש עבור שירותי חינוך של משק בית בחמישון ההכנסה העליון הסתכמה ב-1,119 ש"ח, לעומת 277 ש"ח בחמישון ההכנסה התחתון. הדבר מקנה לתלמידים ממשקי בית בחמישונים הגבוהים אפשרות גדולה יותר להצליח בלימודים בבית הספר ובלימודים גבוהים, ויכול להסביר פערים גבוהים בהישגים הלימודיים של תלמידים בישראל. לדוגמה, שיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב תלמידים ביישובים המאופיינים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה, נמוך באופן משמעותי מהשיעור ביישובים המאופיינים ברמה חברתית-כלכלית גבוהה.

Box

כאן צריך לסייג ולומר שהלמ"ס לא בחן את עלות הת"תים עבור תלמידי המגזר החרדי וגם לא את התשלום החודשי עבור אברכים שיחזרו עם הילדים על החומר הנלמד או יקדמו אותם באופן כללי. מדובר בתעשייה שמגלגלת מאות אלפי שקלים בשנה, שהלמ"ס איננו מכיר בה.

אלו הם הנתונים של ההוצאה הפרטית לתלמיד (כולל תלמידים בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים המתוקצבים על ידי משרד החינוך בלבד) בשנת 2017.

ההוצאה הפרטית לתלמיד במשקי הבית עמדה על 562 ש"ח בממוצע בחודש. 77% מהסכום הוצא באופן ישיר עבור התלמיד, ו-23% מהסכום – כחלק מסך ההוצאה של משק הבית עבור שירותי חינוך.

ההוצאה מדגישה את הפער שבין רמת ההכנסות במשק. ההוצאה הממוצעת בחודש של משק בית בחמישון ההכנסה העליון הייתה גדולה פי 4 מזה של משק בית בחמישון ההכנסה התחתון – 1,119 ש"ח, ו-277 ש"ח, בהתאמה.

בחלוקה לגילאים ההוצאה הפרטית לתלמיד הממוצעת בחודש עמדה על 561 ש"ח בדרג החינוך היסודי, 596 ש"ח בחטיבת הביניים, ו-527 ש"ח בתיכון.

יחד עם זאת ההוצאה יורדת ככל שרמת הדתיות עולה. אם ההוצאה הפרטית לתלמיד הממוצעת בחודש עבור תלמידים יהודים, עמדה על 749 ש"ח בפיקוח הממלכתי, 625 ש"ח בפיקוח הממלכתי-דתי, היא הגיעה רק ל-430 ש"ח בפיקוח החרדי, אולם לעומת 296 ש"ח עבור תלמידים ערבים.

בהודעתו מסביר הלמ"ס כי ההוצאות לחינוך של משקי בית כוללות 'סל' הוצאות. חלקן נרשמות באופן ישיר עבור התלמיד, וחלקן נרשמות עבור כל הפרטים במשק הבית – תלמידים ושאינם תלמידים. לצורך חישוב הוצאה פרטית לתלמיד עבור שירותי חינוך, נבנה אומדן המסכם את ההוצאות הישירות לתלמיד, עם החלק היחסי בהוצאות משק הבית המשויכות לתלמיד.

ההוצאות הישירות לתלמיד כוללות: תשלום לבית הספר ותשלום לפעילויות המתקיימות לאחר שעות בית הספר כגון חוגים, שיעורים פרטיים ומבחנים. ההוצאות של משק הבית שאינן ישירות לתלמיד – אומדן הוצאה משויכת לתלמיד, מחושבות באמצעות חלוקה של הוצאות משק הבית לשירותי חינוך (לדוגמה: רכישת ספרים ומחברות, כלי כתיבה, מחשב וציוד נלווה, שירותי מחשב ומינוי לספרייה) בין הפרטים השונים במשק הבית.

Inner

תלמידים במוסדות המתוקצבים 

ב-2017 למדו בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים יותר מ-1.6 מיליון תלמידים, מהם 70.5% בבתי ספר בפיקוח ממלכתי (חינוך עברי וחינוך ערבי), 13.9% בבתי ספר בפיקוח ממלכתי-דתי, ו-15.6% בבתי ספר בפיקוח חרדי.

כ-55% למדו בדרג חינוך יסודי הכולל 6 שנות לימוד (כיתות א-ו), כ-24% מהתלמידים למדו בחטיבת ביניים (כיתות ז-ט), ו-21% מהתלמידים למדו בתיכון (כיתות י-יב).

חלקם של התלמידים הערבים עמד על 36.4% מסך התלמידים בפיקוח הממלכתי, ו-25.6% מסך כל התלמידים במוסדות של משרד החינוך. יש להזכיר שתלמידים ערבים לומדים בפיקוח ממלכתי, ותלמידים יהודים לומדים בפיקוח ממלכתי, בפיקוח ממלכתי-דתי ובפיקוח חרדי.

Side
Inner

כתיבת תגובה