התעסוקה באפריל: כמה מפוטרים צמחו מהחל”ת?

כ-12% מהנרשמים כמבקשי עבודה בחודש אפריל, פוטרו – שיעור כמעט כפול ממרץ • רמי גראור, מנכ”ל שירות התעסוקה: “אנו נערכים להפעלת תוכנית מקיפה המתאימה לשלושת התרחישים הצפויים במשק: סיוע לחזרה מהירה של יוצאי החל”ת למעגל העבודה, היערכות לגלי אבטלה נוספים בקרוב, ומענה להימשכות האבטלה לאורך זמן ע”י חיזוק כישורי העובדים בשוק העבודה המשתנה”

שירות התעסוקה צילום: באדיבות שירות התעסוקה

בחודש השני למשבר, אפריל 2020, המשיך לגדול שיעור דורשי העבודה מכוח העבודה, כתוצאה ממשבר הקורונה וההחלטה לאפשר למעסיקים להוציא את עובדיהם לחל”ת, ללא צורך בניצול מלוא ימי חופשה שצברו. מספר דורשי העבודה החדשים עמד על 177.4 אלף – לאחר 850.5 אלף דורשי העבודה החדשים מחודש מרץ (לשם השוואה, היו רק 23.8 אלף ו-25.8 אלף דורשי עבודה חדשים בחודשים ינואר ופברואר בהתאמה) מדובר בקצב גידול של קרוב ל-6,000 נרשמים בממוצע ליום באפריל, שהתרחש על אף ריבוי החגים והמועדים

התפלגות דורשי העבודה בחלוקה לפי ימים, מרץ אפריל 2020, צילום מתוך הדו”ח

 חודש אפריל הסתיים כשבישראל יותר ממיליון ו-150 אלף דורשי עבודה סה”כ, המהווים 27.6% מכוח העבודה בישראל (לשם השוואה, בסיום פברואר, לפני שהורגשו בארץ השפעות הקורונה, עמד שיעור דורשי העבודה על 3.9%, שהם 162.5 אלף איש ואישה). שירות התעסוקה מעריך כי שיעור דורשי העבודה יישאר דו ספרתי לפחות כמה חודשים נוספים

250/200 סייד בר + קובייה

מתוך סך דורשי העבודה, מיליון ו-60 אלף הם תובעי דמי אבטלה (עלייה של כ-16% ממרס, שבו היו 913.9 אלף תובעי אבטלה), ו-91.1 אלף תובעי הבטחת הכנסה (עלייה של 13.2%)

בימים האחרונים של אפריל החלה מגמת חזרה לעבודה של דורשי העבודה שיצאו לחל”ת17,986 ישראלים הספיקו לדווח לשירות כי חזרו לעבוד או שהחל”ת שלהם התבטל לגמרי (החל מ-19.4.2020, תחילת השבוע שלאחר חופשת הפסח). הערכת השירות היא כי מספר האנשים שחזרו לעבודה בפועל היה גבוה יותר, כבר בסביבות סוף אפריל כאמור

יותר תובעי הבטחת מתייצבים בשירות התעסוקה: באפריל היה שיעור תובעי האבטלה מבין הנרשמים נמוך יותר לעומת מרס (94.3% לעומת 97%), בעוד נרשמה עלייה בשיעור תובעי הבטחת ההכנסה (5.7% לעומת 3% במרס). שינוי זה נובע מהירידה בשיעור הנרשמים עקב חל”ת. הערכת שירות התעסוקה היא שככל שהזמן יעבור, שיעור תובעי הבטחת ההכנסה עתיד לגדול ואף לשיעורים גבוהים מאלה שהיו לפני המשבר. השירות פועל לקידום מענה מתאים לעובדים בשכר נמוך, הנמצאים בסיכון להיכנס למעגל תובעי הבטחת ההכנסה

שיעור דורשי הקצבאות מקרב הנרשמים החדשים צילומסך מתוך הדו”ח


Inner article

רובם המוחלט של דורשי העבודה החדשים שנרשמו בשירות התעסוקה נותר גם בחודש אפריל תובעי אבטלה שהוצאו לחל”ת ע”י מעסיקיהם. אולם באופן מדאיג, שיעור המפוטרים גדל: מ-6.3% מהנרשמים במרס ל-11.8% מנרשמי אפריל, בקרב תובעי האבטלה. זאת, ככל הנראה בשל הצמצום החד בפעילות הכלכלית והקשיים של בעלי עסקים. שירות התעסוקה צופה שרבים מדורשי העבודה בחל”ת עתידים להפוך למפוטרים

סיבת התייצבות לפי סוג תביעה

שינוי בתמונת ההתייצבות לפי מגדר: בחודש אפריל נרשמו בשירות התעסוקה יותר גברים מנשים. שיעור הנשים נמוך יחסית לחודשים הקודמים, ועמד על 48.7% – זאת, לאחר מרס שהיה יוצא דופן בשיעור הנשים שנרשמו בו, 57.2%. הירידה בשיעור המתייצבות נעוצה בכך שמרבית הנרשמות במרס השתייכו לענף ההוראה, חינוך והדרכה, כאשר באפריל גדל חלקם של ענפים אחרים בתמהיל הנרשמים. שירות התעסוקה מתריע כי עידוד חלקי בלבד להחזרת נשים לשוק העבודה, עלול להקשות על שילובן מחדש

שיעור הגברים והנשים מקרב הנרשמים החדשים

  הצעירים ממשיכים להיות הקבוצה הנפגעת הגדולה ביותר: שתי קבוצות הגיל הצעירות יותר (עד גיל 34) היוו יחד באפריל 47.8% מכלל הנרשמים – גבוה משיעורם מבין דורשי העבודה בשגרה. היעדר מענה מתאים לצעירים (בעיקר לנוכח ניתוק הזיקה לשוק העבודה וחוסר בכישורים הולמים), עלול לפגוע בשוק העבודה הישראלי בשנים הבאות

·         בתוך כך, בחודש אפריל חלה עליה בשיעורי הנרשמים בקרב קבוצת הגיל המבוגרת (55 ומעלה): 16.9% לעומת 14.8% בחודש מרס. בקבוצת הגיל 54-35 הייתה ירידה, מ-37.2% במרס ל-35.3% באפריל

קבוצות גיל בקרב הנרשמים החדשים

בחודש אפריל, היה שיעורם של הנרשמים החדשים שאינם יהודים – מוסלמים, נוצרים ודרוזים – גבוה משמעותית מאשר ב-3 החודשים שלפני כן, ועמד על רבע מהנרשמים

הנרשמים החדשים לפי קבוצות דת

האוכלוסיות הפגיעות במיוחד – נפגעו: הישובים עם שיעור דורשי העבודה הגבוה ביותר, לצד אילת שבראש, ממשיכים להיות הישובים החרדיים (בית”ר, מודיעין עילית, בני ברק ובית שמש) והערים הערביות (נצרת ואום-אל-פאחם). מצב זה מעיד על חומרת הפגיעה דווקא בקבוצות האוכלוסייה שבקידומן הושקעו מרבית המשאבים בשנים האחרונות. ללא מענה מתאים לקבוצות אלו, המצב הנוכחי עלול לשחוק את ההישגים שאליהן הן הגיעו

·         באילת עלה שיעור דורשי העבודה מ-41% בסוף מרס ל-45.6% באפריל; בביתר עילית – קפץ שיעור דורשי העבודה מ-41.4% ל-45.5%; ובמודיעין עילית, נרשמה קפיצה מ-37.1% ל-41.1% נכון לסוף חודש אפריל. באילת, הסיבה העיקרית למצב היא היותה של כלכלת העיר מבוססת על ענף התיירות שנותר משותק באפריל, בעוד בביתר עילית ובמודיעין עילית, הסיבה העיקרית לגידול החד היא סגירת מוסדות החינוך

שיעור דורשי העבודה לפי יישוב

   ענפים שונים חווים את המשבר בעוצמות ובשלבים שונים – במהלך אפריל חלה עלייה קלה בשיעור דורשי העבודה ממקצועות התעשייה, האחזקה והאדמיניסטרציה. הערכת שירות התעסוקה היא ענפים נוספים יחוו פגיעות נוספות בחודשים הבאים, שכן המשבר בעיצומו

·         עובדי ועובדות ההוראה, החינוך וההדרכה נמצאים שוב בראש טבלת עשרת המקצועות העיקריים של הנרשמים החדשים, אך בשיעור נמוך יותר מאשר במרס (9.2% לעומת 13.7%). בקרב עובדי ענף המכירות, שיעור דורשי העבודה החדשים הוא 7.7%, לעומת 9.3% בחודש מרס, ומענף המסעדות, המזון והאירועים שיעור דורשי העבודה החדשים עמד על 5.8% באפריל לעומת 6.3% במרס. הירידה בשיעור דורשי העבודה במקצועות הללו נבעה ממיצוי הוצאות עובדים לחל”ת במקצועות שנפגעו מההגבלות שהוטלו על ידי הממשלה (סגירת מסגרות חינוך ומקומות בילוי ותיירות)

עשרת המקצועות הראשיים בקרב הנרשמים

תרחישים אפשריים בהתאוששות שוק העבודה הישראלי, אשר צפוי כי יתרחשו במקביל:

שיקום מיידי (V): בשלב הראשון תהיה חזרה של אלפי אנשים לשוק העבודה. מגמה זו תתעצם במהלך כל השבועות והחודשים הבאים

גלי שיקום ופגיעה (W): השלב השני יאופיין בתהליך שיקום שאינו ליניארי, שילווה בגלים של הטבות והרעה בתנאי המשק, הן כתוצאה מהמצב בישראל והן כתוצאה מהמיתון הגלובלי

תהליך שיקום איטי (L): לצד התחזיות על תחילת החזרה לשגרה הדרגתית, כבר כעת ברור כי חזרתם של עובדים רבים, במיוחד מקרב הקבוצות המוחלשות/חלשות תיארך זמן רב, לצד עובדים המגיעים מענפים בהם קשה לשמור על עקרון הריחוק החברתי (Social Distancing) ומענפים שנפגעו ממגפת הקורונה, כגון תחום התיירות

·         מנכ”ל שירות התעסוקה, רמי גראור: “שירות התעסוקה נערך עם תוכנית מקיפה המתאימה לשלושת התרחישים הצפויים, כפי שפורטו בדו”ח: סיוע לחזרה מהירה של יוצאי החל”ת למעגל העבודה, היערכות לגלי אבטלה נוספים בעתיד הקרוב, ומענה להימשכות האבטלה לאורך זמן על ידי חיזוק כישורי העובדים בשוק העבודה המשתנה. מסוף חודש אפריל ועד היום, אנו רואים חזרה איטית למעגל העבודה. להערכתנו, עם חזרת מסגרות החינוך בימים הקרובים, נראה תנועה גדולה עוד יותר, במיוחד בקרב יוצאי החל”ת, וזה הזמן לעודד את המעסיקים בקשת רחבה ככל הניתן של ענפים להשיב את עובדיהם מחל”ת בהיקפים גדולים. יחד עם זאת, ברור כי המשבר הכלכלי בעיצומו, וצפוי להביא לגלי הדף נוספים בעתיד הקרוב, כולל עליה בשיעורי המפוטרים

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה