לא רק ‘גיהוץ’: שלב נוסף בכניסת תקן סליקת האשראי

כחלק מהתקדמות בשלב נוסף בהטמעת תקן EMV במערך התשלומים בישראל – בנק ישראל מחייב את הסולקים להפסיק בהדרגה את סליקת העסקאות בטכנולוגיה הישנה (פס מגנטי), עד ליישום מלא של תקן EMV  בכלל המשק

סליקת אשראי | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

בנק ישראל מפרסם מתווה להאצת ההטמעה של תקן EMV בישראל. כתוצאה מפרסום המתווה, הצרכנים יפגשו בחודשים הקרובים יותר ויותר מסופי תשלום עם הטכנולוגיה המתקדמת. השאיפה של בנק ישראל היא, שבטווח של שנים אחדות, טכנולוגיית התשלום המתקדמת תוטמע במשק כולו. 

בשנים האחרונות בנק ישראל נקט במגוון צעדים לקידום מערך התשלומים בישראל וליצירת תשתית שתאפשר שימוש בטכנולוגיות תשלום מתקדמות ויציבות תוך הגברת התחרות בשוק. תקן EMV המדובר, נפוץ כיום ברחבי העולם, מאפשר לקדם את החדשנות בתחום התשלומים, לרבות ביצוע תשלומים ללא מגע באמצעות טלפון סלולרי ואפליקציות תשלום מתקדמות. 

250/200 סייד בר + קובייה

בנוסף, בנק ישראל מעוניין לחזק את התחרות בתחומי הנפקה וסליקה באמצעות הסרת חסם לכניסת שחקנים חדשים מהארץ ומחו”ל, ולהפחית את סיכוני הזיוף והשימוש לרעה בכרטיסי חיוב באמצעות שדרוג מנגנוני האבטחה. 

המהלכים שננקטו במהלך השנים האחרונות, הביאו את שוק התשלומים הישראלי לבשלות מבחינת המעבר בכולל לתקן :EMV כיום, רוב מוחלט של כרטיסי החיוב שהונפקו ללקוחות הם כרטיסים חכמים הכוללים שבב EMV, וכמחציתם מותאמים גם לביצוע תשלומים ללא מגע (contactless). הלקוחות יכולים לבחור בעצמם את הקוד הסודי לכרטיס (קוד בן 4 ספרות), על מנת שעם אימוץ התקן בבתי העסק הם יוכלו להשתמש בנוחות בכל הכרטיסים שברשותם בהתאם להעדפותיהם. 

בשלב זה, למעלה מ-70 אחוזים ממסופי התשלום במשק מותאמים לתקן מבחינת החומרה, וכ-20 אחוזים מותאמים גם מבחינת התוכנה, ויכולים לאמץ את הטכנולוגיה באופן מיידי. עד כה, מסיבות שונות, רק מעטים מבתי העסק משתמשים בפועל בשיטת התשלום באמצעות הקשת קוד סודי או בעסקאות ללא מגע. יודגש, שהפעלת שיטת תשלום זו היא תנאי הכרחי לשימוש בארנקים דיגיטליים ובטכנולוגיות תשלום מתקדמות הקיימות בחו”ל. 

הפיקוח על הבנקים מפרסם כעת טיוטת הוראה אשר מחייבת את הסולקים להפסיק בהדרגה את סליקת העסקאות בטכנולוגיה הישנה (פס מגנטי), עד ליישום מלא של תקןEMV  בכלל המשק. ההוראה ממתינה כעת לקבלת הערות מהציבור והיא תיכנס לתוקף לאחר דיון בוועדה המייעצת. 

לוח הזמנים המוצע לאימוץ מלא של תקן EMV בישראל מדבר על תאריך יעד בעוד ארבעה חודשים מהיום. החל מה-31 במרץ 2020 יונפקו בישראל רק כרטיסי אשראי וכרטיסי דביט (כרטיסי חיוב) התומכים ב-EMV ו-Contactless. 

הפיקוח על הבנקים מדגישים כי חובה זו לא תחול על כרטיסים נטענים, שניתן יהיה להנפיק אותם ללא שבב, כך שביצוע העסקאות יהיה עדיין באמצעות הפס המגנטי.

השלב הבא יכנס החל מה-30 בנובמבר 2020, או אז יסלקו עסקאות שנעשו בנוכחות כרטיס חכם אך ורק אם בוצעו ב- EMV מלא. כלומר, תוך הקשת קוד סודי בן 4 ספרות בעת ביצוע העסקה, או בעסקאות ללא מגע עד 200 שקלים ללא הקלדת הקוד הסודי, וזאת בבתי העסק הבאים:

בתי עסק גדולים (למעט משאבות דלק) שמחזור הפעילות שלהם בנוכחות כרטיסי חיוב עלה על 100 מיליון ₪ בשנת 2019; כלל בתי העסק הפיזיים שבמועד זה מצוידים במסוף המותאם הן מבחינת החומרה והן מבחינת התוכנה; בתי עסק שמצטרפים לראשונה, החל מתאריך זה לשירות סליקה בכרטיסי חיוב, יסלקו עסקאות רק אם נעשו בטכנולוגיית EMV, ובעסקאות בנוכחות כרטיס חכם רק אם נעשו ב-EMV מלא. 

בפיקוח על הבנקים מדגישים כי בכל בתי העסק הללו, יסלקו עסקאות שלא בנוכחות כרטיס (עסקאות באינטרנט או בטלפון), אך ורק אם בוצעו בטכנולוגיית EMV.

השלב הבא המוצע יתרחש בעוד שנה וחצי. החל מה-31 ביולי 2021 יסלקו עסקאות בנוכחות כרטיס חכם רק ב-EMV  מלא, בכל בתי העסק הפיזיים (למעט ההחרגות כדלהלן). עסקאות באינטרנט או בטלפון שלא בנוכחות כרטיס, יסלקו עסקאות אך ורק אם בוצעו בטכנולוגיית EMV. 

משאבות הדלק יצטרפו לתהליך בשלב האחרון, החל מה-31 ביולי 2022 ומתאריך זה יסלקו עסקאות שנעשו בנוכחות כרטיס חכם אך ורק אם בוצעו ב- EMV מלא. בשלב הזה תופסק לחלוטין התמיכה בטכנולוגיה הישנה (מתג אשראית). 

Inner article

בתי עסק שהיקף הפעילות שלהם בעסקאות ללא נוכחות הכרטיס (לדוגמה – עסקאות באינטרנט או בטלפון) מהווה 90% או יותר מהמחזור של בית העסק בכרטיסי חיוב, יסלקו עסקאות בנוכחות כרטיס חכם אך ורק אם בוצעו ב-EMV מלא, ועסקאות ללא נוכחות כרטיס אך ורק אם בוצעו בטכנולוגיית EMV.

נגיד בנק ישראל, פרופ’ אמיר ירון: “הטמעת תקן ה-EMV תאפשר כניסה של טכנולוגיות תשלום מתקדמות ושל שחקנים נוספים, מקומיים וגלובליים. המהלך ירחיב את מגוון האפשרויות העומד לרשות בתי העסק והצרכנים ויאיץ את הטמעת הארנקים האלקטרוניים ואפליקציות תשלום מתקדמות. מערכות תשלומים נוחות, יעילות, בטוחות ויציבות הן מרכיב חשוב בכל משק מתקדם. המשק הישראלי נמצא בפיגור ביחס למשקים אחרים מבחינת ההטמעה של אמצעי תשלום מתקדמים והצעד הנוכחי יסייע לגשר על חלק מהפער. בנק ישראל ימשיך לפעול לקידום מערכות התשלומים במשק ולהגברת החדשנות, התחרות, והאבטחה בתחום זה, שנוגע לכל אזרח ולכל בית עסק במשק הישראלי”.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה