שנתיים וחצי מאסון מירון: המדינה מתקדמת בהפקעת קבר הרשב"י

 במכתב שנשלח מלשכת הייעוץ המשפטי לממשלה והפרקליטות אל השר לשירותי דת ולשר האוצר נכתב כי נמצא קושי משמעותי לנהל את האתר באופן מיטבי כאשר יש גורמים פרטיים, שאינם המדינה, שטוענים לזכויות בניהול האתר | מכתב זה, הוא בהמשך למכתב של מנכ"ל המשרד לשירותי דת ומנכ"ל משרד האוצר שנשלח אל ההקדשות הפרטיים בנושא

הריסת גשר דב - במקום בו אירע אסון מירון | צילום: דוברות הרשות לאכיפה במקרקעין

המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (משפט אזרחי), כרמית יוליס והמשנה לפרקליט המדינה (עניינים אזרחיים), אורית קוטב, על דעת כל גורמי המקצוע הרלוונטיים במשרדי הממשלה, ממליצות לחדש בהקדם האפשרי את הליכי הפקעת אתר קבר הרשב"י באופן שהבעלות באתר תועבר לידי המדינה. כמו כן מומלץ לגבש הסדר לניהול האתר ביום שאחרי ההפקעה, לרבות קביעת הגורם מטעם הממשלה שינהל את האתר.

קבר הרשב"י הוא מהאתרים המשמעותיים החשובים ביותר לציבור היהודי בישראל ומבחינת מספר המבקרים בו הוא שני רק לכותל המערבי. האתר נוהל באופן שלא מניח את הדעת לאורך שנים, ולנוכח הצטברות ראיות רבות שהעידו על כשלים חמורים בניהולו ונוכח חשיבותו הרבה של האתר, החלו בשנת 2007, הליכים להפקעת הבעלות במתחם קבר הרשב"י על ידי מדינת ישראל. מאמצים אלה הוגברו ביתר שאת לאחר התרחשות אסון מירון בל"ג בעומר של שנת תשפ"א בו נגדעו חייהם של 45 בני אדם ומאות רבות נפצעו.

 נוכח הליקויים החמורים והמתמשכים בניהול האתר, התקיימו במהלך השנתיים האחרונות מספר דיונים בעניין שאלת המשך ניהול אתר קבר הרשב"י במסגרת ההסדר הזמני.

בישיבות אלה עלה כי הסדר הפשרה הזמני לניהול קבר הרשב"י שקיבל תוקף של פסק דין אינו מקוים באופן מניח את הדעת, ושקיימים ליקויים משמעותיים באופן ניהול האתר.

 במכתב שנשלח לשר לשירותי דת ולשר האוצר נכתב כי נמצא קושי משמעותי לנהל את האתר באופן מיטבי כאשר יש גורמים פרטיים, שאינם המדינה, שטוענים לזכויות בניהול האתר. בנוסף, יש יתרונות דרמטיים לניהול אחיד על ידי גוף ציבורי מטעם המדינה. יתרון זה בא לידי ביטוי במספר היבטים, ובכלל זאת ניהול הליכים לסילוק פולשים לטובת הרחבת השטחים לציבור, פיתוח תשתיות והוצאת היתרים כדי לשפר את המקום לקליטת קהל, ביטוח האחריות על האתר באמצעות גורם מרכזי מטעם המדינה ותקצוב של האתר לטובת המשך פיתוחו.

מכתב זה הוא בהמשך למכתב של מנכ"ל המשרד לשירותי דת ומנכ"ל משרד האוצר שנשלח אל ההקדשות הפרטיים שמנהלים את האתר כדי לאפשר להם לטעון את טענותיהם בעניין הכוונה לחדש את הליכי ההפקעה. גם לאחר קבלת התייחסות ההקדשות לעניין חידוש הליכי ההפקעה, ההמלצה של גורמי המקצוע נותרה בעינה שיש צורך לחדש בהקדם את הליכי ההפקעה, מהנימוקים שפורטו במכתב.  

נוכח האמור, המליצו המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (משפט אזרחי), כרמית יוליס והמשנה לפרקליט המדינה (עניינים אזרחיים), על דעת כל גורמי המקצוע הרלוונטיים במשרדי הממשלה, לחדש את הליכי ההפקעה בהקדם מהשלב בו הופסקו ולממש את ההפקעה, וזאת בהמשך למדיניות השרים הקודמים שהורו על הליכי ההפקעה.

תגובה אחת ל: "שנתיים וחצי מאסון מירון: המדינה מתקדמת בהפקעת קבר הרשב"י"

  1. האסון נגרם על ידי המדינה והמשטרה
    מרגע שהם זזו הצידה הכל זרם
    מעולם לא עלה על דעת אי מי להפקיע כנסיה או מסגד
    צריך להמשיך לסדר ולפתח את המקום אבל אין שום סיבה להשתלט על המקום

כתיבת תגובה